Suvivilja taimekaitse

Käesolevas Põlluteates on juttu suviviljade umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrjest ning samuti täiendväetamise ja mikroelementide vajadustest.

Lähemat infot leiad järgmiste kultuuride kohta:


Põlduba

Põlduba on jõudsalt kasvanud. Kaaliumi ja väävlitarve on eeldatavalt kaetud põhiväetamisega. Enne õitsemist vajab põlduba mügarbakterite tekkeks molübdeeni, aktiivseks õitsemiseks ja viljumiseks boori. Boor suurendab ka põuataluvust. Molübdeeni ja boori vajaduse katab täiendväetis Tradebor Mo 2-3 l/ha.

Šokolaadilaiksus on kohati lööbinud, kuid väheaktiivne. Soovitame jälgida taimiku seisundit oma põldudel. Fungitsiididest on põldoal lubatud kasutada Prosaro 0,8-1,0 l/ha, Signum 1 kg/ha ja Propulse 0,8-1,0 l/ha. Oluline on pritsimine õitsemise lõpus laikpõletiku tõrjeks - see tagab toiduoaks kõlbuliku tera kvaliteedi.

Oa must lehetäi levib soodsatel tingimustel põldudele ja imeb võrse ülemises osas taimemahla. Tavaliselt aktiivsem leviku aeg on õitsemise ajal. Kuna nimetatud kahjur on šokolaadilaiksuse edasikandja, siis on tõrje vajalik. Selleks sobivad Fastac 50 0,3 l/ha, Decis Mega 0,15 l/ha ja Cyperkill 0,05 l/ha.


Põldhernes

Põldherne väetamine ja toiteelementide vajadus on sarnane põldoale ja kasutamiseks sobivad samad täiendväetised.

Hernest võib kahjustada enam laikpõletik. Haigussümptomite ilmnemisel sobivad kasutamiseks Signum 0,5 + 0,5 l/ha, Prosaro 0,8-1 l/ha, Propulse 0,8-1,0 l/ha.

Tõsist kahju tekitab hernele hernemähkur. Hernemähkuri liblikas lendleb ja muneb herne õitsemise ajal õhtuti. Liblikas on hallikaspruun 13–17 mm pikk. Kahjustajaks on liblika röövikud. Röövikud närivad end läbi kauna kesta ja toituvad teradest. Röövikud talvituvad ülemises mullakihis.

Teine herne kahjur, kes tegutseb õitsemise alguses, on herne ripslane, tumepruun 2-3 mm pikkune putukas. Täiskasvanud putukad munevad herne õiepungadesse ja lehtedele. Nii valmikud kui vastsed imevad taimemahla. Selle tulemusena tekivad kahjustatud kohtadesse hõbedased laigud. Fotosüntees taimes on häiritud, kaunad kõverduvad.

Hernemähkuri ja ripslase tõrjeaeg langeb kokku. Sobivateks toodeteks on süsteemne insektitsiid Proteus OD 0,7 l/ha või kontaktse toimega Fastac 50 0,3 l/ha, Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha, Decis Mega 0,15 l/ha.


Mais

Maisi herbitsiidiga töötlemise aeg on sõltuvalt umbrohtumusest saabunud. Koos herbitsiidiga Maister Power OD, Maister OD või Elumis 105 OD on paagisegus soovitatav anda ka täiendväetis. Mais on eriti tundlik 4-6 pärislehe faasis, mil ilmnevad Zn ja Mn puuduse tunnused. Soovitame kasutada selles kasvufaasis kiiresti toimivaid Tradecorp Zn EDTA kelaati või Tradecorp Zn,Mn EDTA kelaati 0,5 kg/ha. Juhul kui taimedel esineb kasvustressi, on soovitus lisada eelpool nimetatud paagisegusse Delfan Plus 0,5 l/ha.


Suviteraviljad

Niiskusevarud ja soojad ilmad on nii kultuuride kui ka umbrohtude kasvuks soodsad. Seetõttu on märgata tööde kuhjumist ja umbrohutõrjega hilinemist. Juhul kui umbrohud on kultuurist üle kasvamas, on vajalik suurendada herbitsiidide kasutusnorme lubatud maksimumini. Herbitsiidide kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist on vajalik jälgida, et saak, mis põllul kasvamas, ei häviks ühe tehtud vea tõttu. Laia toimespektri ja hilisema kasutusajaga ka veidi suuremate umbrohtude tõrjeks sobivad Pixxaro PRO (Pixxaro EC + Primus) 0,25 + 0,075 l/ha, Biathlon 4D 60-70 g/ha ja Mustang 0,4-0,6 l/ha ning paagisegud Trimmer 50SG 20 g/ha + Tomahawk 200 EC 0,4 l/ha; Granstar Premia 50 SX 15 g/ha + Primus XL 0,75 l/ha + märgaja. Hilisemaks tuulekaera tõrjeks Axial 50 EC 0,6-1,0 l/ha.

Haigustõrje toodete valik sõltub toimespektrist, kultuurist ja planeeritava saagi tasemest. Ühekordse pritsimise korral kasutada täisnorme, kahe- ja kolmekordse pritsimise korral on võimalik vähendada normi lubatud miinimumini. Efektiivsem on valida mitme toimeainega laia toimespektriga toode, et tagada pikaajaline ennetav ja kaitsev toime enamlevivatele teraviljahaigustele, nagu odra võrklaiksus, nisu pruunlaiksus (DTR), jahukaste, helelaiksus jne. Soovituslikud tooted on Allegro Super 0,75-1,5 l/ha, Capalo 1,0 l/ha, Falcon Forte 0,6-0,8 l/ha, Bell Super 0,8-1,0 l/ha, Zantara 0,9-1,2 l/ha, Variano Xpro 1,0-1,25 l/ha, Ascra Xpro 0,6-1,5 l/ha.

Kasvu reguleerimine ühe või 2-3 töötlusega sõltub kasutatavast lämmastiku kogusest. Valikus on Moddus Start 0,2-0,4 l/ha, Medax Top 0,5-1,5 l/ha, Moddus 250 EC 0,2-0,4 l/ha, Medax Max 0,3-0,75 l/ha, Optimus 0,2-0,5 l/ha.

Suviteraviljade intensiivse kasvu ajal võib nii mõnestki toiteelemendist jääda vajaka. Soovitame lisada veeslahustuvat NPK väetist mikroelementidega: Nutricomplex või Nutricomplex Platinum 18-18-18, Hydrofert 20-20-20 3-5 kg/ha; vedelväetistest YaraVita Universal Bio või YaraVita Gramitrel 2-3 l/ha. Vabade aminohapete kontsentraadi Delfan Plus lisamine paagisegudesse 0,5 l/ha aitab toiteelementidel paremini imenduda ja leevendada ebasoodsate kasvutingimuste või pestitsiidide stressi tekitavat mõju kasvule. Tähelepanu pöörata ka magneesiumile (Mg), mis mõjutab fotosünteesi aktiivsust läbi kasvuperioodi. Mg puudust soodustavad jahe, liigniiske periood ning happelised (pH<6,5) kerge lõimisega mullad. Sobivad tooted on magneesiumsulfaat EPSO Top (5 kg/ha) või Mg vedelväetis mikroelementidega Magnitech 2-3 l/ha.

Mikroelemendid

Teraviljade saagi ja kvaliteedi seisukohast olulised mikroelemendid on mangaan (Mn), vask (Cu) ja tsink (Zn).

Vask (Cu) on halvasti kätte saadav kergetest liivmuldadest, samuti lubjarikastest või kõrge orgaanilise aine sisaldusega muldadest. Vasega hästi varustatud taimed on tugevamad ja lamandumiskindlamad. Neil on suurem teriste arv peas ja kõrgem proteiinisisaldus. Vasepuudus võib põhjustada saagikadu 0,5-1,5 t/ha. Vask EDTA kelaadiga Tradecorp Cu EDTA pritsida taimi hiljemalt kasvufaasis BBCH 30 (võrsumine) 0,5-1 kg/ha. Hiljem pritsides on kasu minimaalne.

Mangaaniga (Mn) võib taimi pritsida kogu kasvuperioodi vältel, sest mangaan liigub halvasti noortesse kasvavatesse taimeosadesse. Vajalik on korduv pritsimine mangaan EDTA kelaadiga Tradecorp Mn EDTA 0,5 kg/ha.

Tsingi (Zn) puuduse riski korral (eriti liivastel, ka turbastel, lubjarikastel või fosforirikastel muldadel või pikema jaheda ja niiske ilmastikuperioodi korral) pritsida taimi tsink EDTA kelaadiga Tradecorp Zn EDTA 0,25-0,5 kg/ha võrsumisest kuni 2. kõrresõlmeni ning lipulehe faasis.

Tradecorp EDTA kelaadid on hästi segatavad teiste veeslahustuvate väetistega ning enamiku taimekaitsevahenditega.
Tsinki ja mangaani saab pritsida ka ühe tootena – Tradecorp Zn Mn 1 kg/ha või Twintech 2 l/ha.


Suviraps

Suvirapsi taimik on hästi arenenud. Põldudel on märgata senisest rohkem umbrohtumust. Täiendav umbrohutõrje on veel võimalik Galera 0,3 l/ha, Lontrel 72 SG 125-165 l/ha, Salsa 25 g/ha. Suvirapsi õitsemise ja ühtlasema valmimise eesmärgil on otstarbekas kasvuregulaatori kasutamine, näiteks Caryx 0,7 l/ha, Tilmor 0,8-1,0 l/ha.

Hiilamardikas kahjustab suvirapsi aktiivsemalt kui talirapsi, mistõttu tuleb põlde hoolsasti jälgida. Nii hiilamardika kui varre peitkärsaka tõrjeks soovitame kasutada süsteemset herbitsiidi Proteus OD 0,75 l/ha või Pyrinex Supreme 0,75-1,25 l/ha, hiilamardika tõrjeks sobib Plenum 50 WG 0,15 kg/ha.

Rapsi roseti ja varre pikenemise faas on suurima toitainete vajadusega periood. Soovitatav on lisada igasse töökäiku paagisegusse täiendväetisi, mis sisaldavad rapsile enam vajaminevaid toiteelemente väävlit, kaaliumi, magneesiumi, boori, mangaani. Täiendväetis Tradebor Mo 2-3 l/ha sobib pestitsiididega segudesse, kuna boori formulatsioon booretanüülamiinina ei tekita konflikti pestitsiidi toimeainetega.

Täpsemaid tootekasutuse soovitusi küsi piirkondlikelt müügiesindajatelt või taimekasvatuse nõustajatelt.