Puhtimine lisaainetega

Millised lisaained seemnete puhtimisel aitavad kaasa tugeva ja võimsa juurekava arengule?

2018. saagiaasta keerulised ilmastikutingimused panid põllumajandustootjaid kindlasti enam mõtlema taimede stressitaluvuse suurendamisele. Hästi arenenud tugev juurekava mängib olulist rolli keeruliste ilmastikutingimustega kohanemisel ning kiire algarengu saavutamisel. See on eriti oluline jahedal kevadel kui ka põuasel kasvuperioodil, mil toitainete omastamine mullast on häiritud.

Esmase ning tõhusaima kaitse külvisele annab puhtimisvahendite kasutamine. Teraviljade puhtimine on soodsaim, tõhusaim ning teatud haigustekitajate (erinevad nõgiseened) puhul ka ainus võimalus patogeenide leviku tõkestamiseks.


Baltic Agro tootevalikus on suviviljadele sobivateks puhisteks varem tuntud Celest Trio 060 FS (1,5-2 l/t), Redigo Pro (0,5-0,667 l/t), Bariton Super (1 l/t) ja Maxim 025 FS (2 l/t).

Suvinisu puhtimiseks sobib ka Vibrance Duo (2 l/t), mille toimeaine sedaksaan avaldab positiivset mõju juurestiku arengule, stimuleerides taimi suuremat ja sügavamat juurestikku kasvatama. Põuastes ja stressirohketes tingimustes annab hästi arenenud juurestik tugeva eelise. Taim suudab mullast paremini omastada vett ja toitaineid, mis omakorda parandab taimede vastupidavust põuastressile, haigustele, kahjuritele. Koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse näitas Vibrance Duo positiivset mõju talinisu Skagen juurekavale (foto 1). Vibrance Duo’ga töödeldud katsevariandi taimedel (võrrelduna Celest Trio variandiga) oli pikem ja arenenum juurekava ning tulemuseks oli 500 kg/ha enamsaaki.

Puhtimise katse
Foto 1. Vasakul Celest Trio (1,5 l/t) ja paremal Vibrance Duo’ga (2,0 l/t) töödeldud variant 01.04.2018.

Lisaained algarengu soodustamiseks

Keemilisele puhtimisvahendile soovitame lisada taime algarengu soodustamiseks toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Möödunud aasta katsetulemuste põhjal soovitame alljärgnevaid lisaainete kombinatsioone:

  1. BioStart 1,0 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t või
  2. Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t.

1. BioStart + Tradecorp AZ

BioStardis sisalduvad bakterid parandavad taimede toitainete omastamise võimet, muutes kaaliumi ja raskesti lahustuva fosfori taimele kättesaadavaks. Lisaks toimivad tootes sisalduvad mükoriisaseened taime juurte pikendustena, aidates parandada vee ja toiteelementide kättesaadavust mullast. BioStart soodustab seemnete idanemist ning taimede arengut, kaitseb taimi mulla kaudu levivate patogeenide eest.

Tradecorp AZ on mikroelementide segu, mis sisaldab rauda (Fe), mangaani (Mn), tsinki (Zn) ja vaske (Cu) EDTA kelaatidena ning lisaks ka boori (B) ja molübdeeni (Mo). Tradecorp AZ lisatakse kõigile Baltic Agro poolt Eestis puhitud seemnetele.

Katsetulemused

Kuusikul 2018. saagiaastal läbi viidud talinisu katses alustasid BioStardi ning Tradecorp AZ’iga töödeldud katsevariandi taimed kevadel võrsumist kõige esimesena, lisaks sellele oli nimetatud variandi taimedel kõige enam saaki andvaid produktiivvõrseid taime kohta (fotod 2 ja 3). See tõi ka 1,68 t/ha enamsaaki. See lisaainete kombinatsioon andis Kuusiku Katsekeskuses korraldatud katse 8 erinevast variandist suurima enamsaagi ning puhastulu.

Vibrance Duo Vibrance Duo + BioStart + Tradecorp AZ
Foto 2. Vibrance Duo 2 l/t, 18.04.2018 Foto 3. Vibrance Duo 2 l/t + Biostart 1 l/t + Tradecorp AZ 150 g/t, 18.04.2018
Kuusiku katse tulemusi
Joonis 1. Lisaainetega puhtimise mõju talinisu Skagen saagikusele. Kuusiku KK 2018.


2. Ruter AA + Humistar

Humistar on humiin- ja fulvohapete vedel kontsentraat, mida võib kasutada puhisena seemnete külvieelsel töötlemisel või pritsida mulla pinnale. See loob seemne ümber idanemist soodustava keskkonna ning ühtlustab ja kiirendab juurekava algarengut ning taimede tärkamist. Humistar lagundab fosfori (P) lahustumatuid vorme ja muudab need taimedele paremini omastatavaks. Lisaks parandab see mulla õhustatavust ja vee kinnipidamise võimet, tagades mulla struktuursete ühendite parema siduvuse.

Ruter AA on vabade aminohapetega väetiselahus. Vabad aminohapped ja väetises sisalduvad fosfor (P), kaalium (K) ja molübdeen (Mo) soodustavad narmasjuurte arengut ning ergutavad juurte kasvu, tänu millele omastavad taimed paremini mullast toitaineid ja vett. Lisaks parandab Ruter AA toiteelementide imendumist ja edasikandumist taimes.

Katsetulemused

Koostöös Luunja Mõis OÜ’ga läbi viidud katse näitas Ruter AA + Humistar kombinatsiooni positiivset mõju talinisu saagikusele. Mõju juurestikule oli märgatav juba sügisel kuu aega pärast külvamist. Kevadel oli mullast välja kaevatud taimi ja juurestikke keeruline üksteisest eraldada ning mullast puhastada, sest mulla struktuursete ühendite siduvus juurestikuga oli väga tugev (foto 4). Lisaainete kasutamine tõi enamsaaki 350 kg/ha ning puhastulu 63 eur/ha. Sarnane puhtimise katse lisaainetega (Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t) viidi läbi ka veel põuasemates tingimustes, Põhja-Eesti ettevõttes Koplimäe Agro OÜ, kus saadi 210 kg/ha enamsaaki ning puhastulu 37 eur/ha.

Baytan Trio katse
Foto 4. Vasakul Baytan Trio 1,5 l/ha (kontroll), paremal Baytan Trio 1,5 l/ha + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha. 16.04.2018, Luunja.

Kokkuvõtteks

Lisaainete kasutamine avaldas 2018. aastal korraldatud katsete põhjal tugevat positiivset mõju taimede juurestike arengule ja saagikusele. Positiivne efekt ongi märgatavam ekstreemsematel aastatel nagu seda 2018 oli. Lisaainetega puhtimine annab tõuke juurekava arengule ning seeläbi suudab taim paremini toime tulla põuastes tingimustes.