Kevadine pealtväetamine

Millega turgutada talve alt tulnud talivilja – Ruter AA või Trafos Mg-B-Mn-Fe?

Talveperiood on lõppenud ning taimed kevadistest temperatuuri kõikumistest räsitud. Aeg on alustada aktiivset kasvu.

Ruter AA

Taimedel aitab keerulistest kasvutingimustest toibuda väetiselahus Ruter AA. Tootes sisalduvad fosfor (P), kaalium (K) ning molübdeen (Mo) soodustavad narmasjuurte arengut ning ergutavad juurte kasvu, tänu millele omastavad taimed paremini mullast toitaineid ja vett. Mikroelemendid on tootes 100% EDTA kelaatidena, tänu millele on toime pikaajalisem ning toote mõju välistest teguritest sõltumatu.

Ruter AA’d võib nimetada ka taimede antidepressandiks. Toote koostises olevad looduslikud orgaanilised ained, orgaaniline süsinik ja vabad aminohapped (arginiin ja metioniin) ravivad talvistest külmadest ja kevadistest temperatuurikõikumistest põhjustatud juurekahjustusi, soodustavad kogu taimiku kiiremat arengut ja kohanemist ebasoodsate kasvutingimustega.

Parim aeg Ruter AA kasutamiseks on kevadel vegetatsiooniperioodi alguses esimesel võimalusel, kui ööpäevased keskmised temperatuurid on üle +5 ºC. Ruter mõjub nii lehe kui ka mulla kaudu, seega pole taimiku lehemassi suurus määrava tähtsusega. Soovituslik kulunorm on 2-3 l/ha. Ruter AA’d võib kasutada paagisegus ka vedela lämmastikväetisega UAN 32.

Katsetulemus

Kuusiku Katsekeskuses 2018. aastal läbi viidud katse näitas Ruter AA kevadise pritsimise positiivset mõju talinisu Skagen saagikusele. Esimese töökäiguna pritsitud Ruter AA andis 590 kg/ha enamsaaki (joonis 1).

Ruter AA katse tulemused

Joonis 1. Ruter AA kevadise pealtpritsimise mõju talinisu Skagen saagikusele


Trafos Mg-B-Mn-Fe

Kui taimedel on juba piisavalt lehemassi, kuid mullatemperatuur püsib madal ning toitainete omastamine mullast on raskendatud, soovitame kasutada PK vedelväetist Trafos Mg-B-Mn-Fe, mis sisaldab taimedes hästi liikuvat fosfiitfosforit, mis väikese molekulina imendub hästi läbi lehepinna. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks ajal, mil jahedaga on mullast omastamine pärsitud.

Trafos parandab taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele, soodustades juurekava arengut ning parandades lämmastiku ainevahetust. Seda võib kasutada ka raua (Fe) ja mangaani (Mn) puuduse kõrvaldamiseks, mis on aktuaalne kõrge pH-ga või kõrge Ca-sisaldusega muldades. Trafose kasutamisel peavad päevased keskmised õhutemperatuurid olema üle +5 ºC ehk siis taimede vegetatsiooniperiood peaks olema alanud. Trafost soovitame kasutada taliteraviljadel kevadel alates 4 lehe faasist kulunormiga 1-1,5 l/ha ning talirapsil, kui taimik alustab kevadel uuesti kasvu 2-3 l/ha.

Katsetulemus

Luunja Mõis OÜ’s 2018. aastal talirapsiga korraldatud katses andis kevadine Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutamine varsumise faasis 777 kg/ha enamsaaki võrreldes kontrollvariandiga (joonis 2).

Trafos Mg B Mn Fe katse tulemused

Joonis 2. Trafos Mg B Mn Fe (2,0 l/ha) pritsimise mõju talirapsi saagikusele

Luunja katse kinnitab, et kuigi soovitame Trafost kasutada varasemas kasvufaasis, kui fosfori kätte saamine mullast on veel pärsitud, siis ka koos kasvuregulaatoriga hilisemas faasis kasutamine annab väga hea tulemuse. Tootes sisalduv kaalium aitab taimedel paremini taluda kevadisi temperatuurikõikumisi ning põuastes tingimustes vähendab taimede tundlikkust veepuudusele ja aitab säilitada turgorit taimerakkudes.


Mulla parandajad

Kevadel soovitame mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks kasutada ka biostimulaatorit BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri. BioSpektrum sisaldab mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juure pikendusena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. BioSpektrumi mõju mullale ja taimedele on pikaajaline.

BioSpektrum sobib paagisegusse nii Ruter AA, Trafose kui herbitsiidiga. Soovituslik kulunorm on 0,25–0,5 l/ha. Silmas tuleb pidada asjaolu, et taimed ei kataks kogu põldu ning toode jõuaks mullale.

Keeruline ja vaheldusrikas talveperiood on oluline etapp taliviljade arengus, kuid lume alt välja tulevad taimed on nõrgad ning vajavad koheselt turgutamist. Kiire kevadine algareng paneb aluse tugeva ja laialiulatuva juurekava tekkele, põua- ja külmakindlusele ja muudab taimed ka patogeenidele vähem vastuvõtlikumaks. Seega paneme me saagile aluse just kevadel aktiivse kasvu alguses ja peaksime igakülgselt panustama taimede heaolusse sel perioodil.