Kevadtööd taliviljapõllul

Sellel aastal on kevad kiiresti kätte jõudnud, kuid siiski ei tasuks valvsust kaotada. Suvised temperatuurid võivad väga kiiresti asenduda jahedate päevade ja öökülmadega. Enamike herbitsiidide, kasvuregulaatorite ja fungitsiidide optimaalne kasutusaeg on siis, kui ööpäeva keskmine temperatuur on +5°C, mis meil praeguseks saavutatud on. Kuid siiski tasuks jälgida ilmateadet ja kui on öökülmaoht, siis pritsimine edasi lükata. Vastasel juhul võib taim stressi langeda ja kasutatav herbitsiid ei pruugi lubatud tulemust anda.

Oluline on jälgida ka herbitsiidide kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis määrab pritsimisaja umbrohutõrjeks mõeldud preparaadi optimaalne kasutusaeg.


Taliteraviljade umbrohutõrje

Herbitsiidide turg on lai ja valiku tegemine tundub keeruline ülesanne. Esmalt tuleks lähtuda põllul olevatest umbrohtudest, ilmaprognoosist ja taliteraviljade kasvufaasist. Kaua oodatud vihm paneb umbrohud kasvama ning algab konkurents toitainetele, veele, valgusele.

Üle tasub vaadata planeeritud herbitsiidi lubatud pritsimise aeg, sest talinisu ja -oder on mitmel pool juba 2. kõrresõlme faasis ning rukki 2. ja 3. kõrresõlme vahe on sentimeeter ehk et õige pea on saabumas 3. kõrresõlme faas. Kasvufaasi tasub põllule minna kontrollima eriti just siis, kui umbrohutõrjeks on valitud herbitsiid Tombo WG, sest hiliseim lubatud pritsimise aeg on kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 31-32). Eriti tähelepanelik tasub olla põldudel, kus kasvatatakse varaseid talinisu sorte, sest seal on teine kõrresõlm juba moodustunud või paari päeva jooksul moodustumas. Sellisel juhul Tombo WG'd enam kasutada ei tohi ja tuleb leida muu lahendus.

Taimed nädal pärast pritsimist Kaheiduleheliste tõrjeks soovitame laia toimespektriga herbitsiidi Pixxaro EC, mis tõrjub enamikke üheaastaseid laialehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar ehk virn, vesihein, kukemagun, valge hanemalts, harilik punand, kurereha ja kare kõrvik. Tegemist on kevadiseks kasutamiseks mõeldud preparaadiga nisule, rukkile, odrale ja tritikalele. Toote toime tugevdamiseks hariliku kesalille vastu on soovitatav segada Pixxaro EC kokku 0,075 l/ha Primus'ega.

Kui lisaks eelpool nimetatud umbrohtudele esineb põllul ka põldkannikest ja mailast, siis lisada Pixxaro EC’le preparaati Granstar Preemia 50 SX. Kulunormid võiksid olla vastavalt 0,3 l/ha ja 15 g/ha.

Fotodel Pixxaro EC 0,3 l/ha + Granstar Preemia 50 SX 15 g/h nädal peale pritsimist.

Väga head tagasisidet on saanud lahendus Granstar Preemia 50 SX 22,5 g/ha + Primus XL 0,75 l/ha. Neid kahte preparaati koos kasutades paraneb toime virnale, kesalillele, kõrvikutele, harilikule linnukapsale, põld-lõosilmale, erilehisele linnurohule ja raudnõgesele.

Lühiealiste laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -tritikalel ja -rukkil soovitame kasutada Tombo WG’d. Optimaalne kasutusaeg on siis, kui umbrohud on aktiivses kasvus, sest Tombo WG toimib peamiselt lehtede kaudu. Mitte pritsida, kui keskmine temperatuur päeval on madalam kui +8 °C ja öösel +5 °C. Herbitsiidi suhtes on tundlikud harilik rukkihein, karjamaa raihein, tuulekaer, põldkannike, mailased, roomav madar, valge hanemalts, vesihein, rukkilill, kare kõrvik, verev iminõges, kuke-magun, kesalill, kurereha, konnatatar.


Haigused ja kahjurid

Põldudel ringi liikudes on teraviljadel näha erinevate haiguste algeid ning rapsil ja odral kahjurputukaid. Esindatud on jahukaste, taliodral võrklaiksus ja äärislaiksus, talinisul helelaiksus, talirapsil hiilamardikas ja varre peitkärsakas ning varajasel odral maakirp.

Taliteraviljade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu soovitame talivilju pritsida fungitsiidiga kahel korral, sest see tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse.

Taliodral soovitame T1 pritsimisringi järgmisi preparaate – Bell Super, Viverda, või Priaxor Powerpack.

  • Bell Super annab parima ttegemist ulemuse jagatud pritsimisel 0,6 l/ha T1 ringis ja 0,6 l/ha T2 pritsimisringis. Odral ennetab ja ravib selliseid haiguseid nagu võrklaiksus, äärislaiksus, ramulaaria ja jahukaste.
  • Viverda puhul on õlidispersiooniga, mida kasutatakse haiguste lööbimise alguses. Odra puhul efektiivne võrklaiksuse, äärislaiksuse, ramulaaria ja jahukaste korral. Soovituslik norm 1,25-2,5 l/ha ning lisaks odrale sobib kasutamiseks ka nisul, talirukkil, talitritikalel ja kaeral.
  • Priaxor Powerpack sisaldab Priaxori ja Curbaturi. Tegemist on kolme toimeainelise lahendusega, mis odra puhul on kõige tõhusam jagatud pritsimisel. Soovitus on 0,25 + 0,25 l/ha kulunorm kasvufaasis BBCH 31-32 ja 0,25+0,25 l/ha kulunorm kasvufaasis BBCH 39-51. Aitab pidurdada juba praegu levivat äärislaiksust, jahukastet ja võrklaiksust. Lisaks toimib ka rooste ning ramulaaria korral.

Talinisule ja -rukkile soovitame T1 pritsimisringi järgmisi haigustõrje preparaate - Input, Allegro Super ja Priaxor Power Pack.

  • Input omab kaitsvat ja ravivat toimet juurestikku, lehti ja pähikut kahjustavate haiguste vastu. Sobib lisaks nisule ja rukkile kasutamiseks ka odral, rukkil, tritikalel ning tagab kaitse 3-4 nädalaks. Kulunorm on 0,8-1,0 l/ha, kõrgem norm tagab pikema toimeaja.
  • Allegro Super’il on raviv toime roostetele, jahukastele ja septorioosidele. Ühekordsel pritsimisel on norm 0,75-1,5 l/ha, jagatud pritsimise korral 0,75 l/ha BBCH 30-37 ning 0,75 l/ha BBCH 39-51. Parima tulemuse annab ennetav või haiguse varajases faasis pritsimine.
  • Priaxor Powerpack aitab ennetada ning pidurdada helelaiksust lehtedel ja pähikutel, pruunlaikust, jahukastet, fusarioosi pähikutel, roostehaiguseid ning silmlaiksust. Soovituslikuks kulunormiks on 0,4 + 0,4 l/ha BBCH 31-37.

Fastac 50 ja Cyperkill 500 EC.Maakirbu kahjustus odralKuna rapsipõldudel toimetavad juba hiilamardikas ja varre-peitkärsakas, siis tasub nende arvukusel silma peal hoida. Kui tekib vajadus tõrjeks, siis soovitame preparaati Proteus OD 0,75 l/ha. Hiilamardika puhul on tõrjekriteeriumiks 1-2 mardikat taime kohta. Varre-peitkärsakal üks mardikas kuue taime kohta või kui „püügikausist“ leiab kolme päeva jooksul enam kui 10 mardikat.

Tähelepanu! Suviodra põldudel ringi vaadates tasuks tähelepanu pöörata ka kahjurputukatele, mõnel pool toimetavad maakirbud. Nende vastu aitavad hästi kontaktsed insektitsiidid, nagu Fastac 50 ja Cyperkill 500 EC.

Fotol maakirbu kahjustus varajasel odral, mai 2019.


Paagisegud

Ekstreemsest ilmast põhjustatud kasvustressi vältimiseks on soovitatav lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahendite paagisegudesse vabade aminohapete lahust Delfan Plus 0,5 l/ha. Tänavu on juhtumeid, kus ekstreemsed ilmastikutingimused (mulla kuivus või madalad temperatuurid) on põhjustanud pritsimise järel taimedele kahjustusi. Kahjustuste ilmnemisel aitab olukorda leevendada pritsimine Delfan Plus’i suurema kulunormiga, kuni 2 l/ha.

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. Kareda vee korral lisada paagisegusse väike kogus Spray Plus’i (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele). See aitab tagada nii pestitsiidide kui leheväetiste efektiivsuse.

Paagisegude juhendi leiad siit.

Tähelepanu! Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.