Teravilja kasvureguleerimine

Taliviljad on sõltuvalt sordist juba jõudnud või jõudmas kõrsumise faasi ja oluline on mõtlema hakata kasvuregulaatorite kasutamisele. Kasvu reguleerimise planeerimisel peame arvestama mitmete teguritega. Kasvuregulaatorite kasutamise vajadus ning kasutuskordade arv sõltub konkreetse põllu lämmastikufoonist, ilmastikust, taimiku tihedusest, sordi omadustest jms.

Teravilja lamandumisel väheneb koristustööde efektiivsus ning saagikadu võib ulatuda kuni 100%-ni. Lisaks suureneb ka hilisem varise tõrjumise vajadus, mis omakorda tähendab lisakulu sobiva herbitsiidi näol. Lamandunud vili on niiskem, tuues kaasa suuremad kuivatuskulud. Samas väheneb ka saagi kvaliteet, mis tähendab ka madalamat hinda.

Tähelepanu! Pärast põuastressi on saabunud kauaoodatud sademed, kuid hetkel tuleb madalate päevaste temperatuuride ning öökülmade tõttu olla pritsimistööde teostamisel ja planeerimisel ettevaatlik. Kasvuregulaatorite kasutamist tuleks edasi lükata, kui enne või pärast pritsimist on oodata öökülma.

Kasvuregulaatorid

Kasvu reguleerimise peamiseks eesmärgiks on saavutada teraviljadel lühem ja tugevam kõrs ning suurem kõrre läbimõõt. See vähendab kõrre paindumise ja murdumise riski ning pakub paremat tuge ka lehtedelt ja peadelt tulevale raskusele, mis on eriti aktuaalne probleem vihmaperioodidel. Nisu puhul on väga oluline, et just 2. ja 3. kõrresõlme vahed oleksid lühemad ja tugevamad, sest enamasti just sellest kohast toimub kõrre murdumine ja vilja lamandumine. Sobivateks toodeteks kasvu reguleerimisel on Medax Max, Medax Top, Moddus 250 EC ja Optimus. Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8..+10 ℃.

Ajaliselt oleks võimalik planeerida kasvu reguleerimise töö koos T1 fungitsiidide kasutamisega. Taliodral tuleks teha ka teine kasvu reguleerimine lipulehe faasis, et ära hoida peade murdumist. Selles faasis on sobivateks toodeteks Terpal ja Cerone. Jälgida tuleks, et ohteotsad poleks kasvuregulaatorite kasutamise hetkel veel nähtavale ilmunud. Kasvuregulaatorit Cerone ei ole lubatud segada herbitsiidide ega vedelate väetistega.

Leheväetised kõrsumise faasis

Toitainete puudusnähtude ennetamiseks soovitame paagisegudesse lisada teraviljale vajalikke toiteelemente sisaldavaid täiendväetisi, nagu vees lahustuv NPK väetis magneesiumi, väävli ja mikroelementidega Nutricomplex või Nutricomplex Platinum 18-18-18 + Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo ja aminohapped või NPK vedelväetis mikroelementidega YaraVita Universal Bio. Intensiivsel kasvuajal fotosünteesi parandamiseks soovitame lisada magneesium-väävelväetist EPSO Top või EPSO Combitop, mis tagab magneesiumi ja väävli nõudlusele lisaks piisava varustatuse mangaani ja tsingiga.

Paagisegusse soovitamine lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahenditega koos vabade aminohapete segu Delfan Plus 0,5 l/ha.

Katsetulemused

Möödunud hooajal korraldatud katse Kuusiku Katsekeskuses näitas Delfan Plus´i positiivset mõju paagisegus kasvuregulaatoriga. Vabad aminohapped leevendavad kasvuregulaatori võimalikku negatiivset kõrvalmõju. Taim säästab energiat abiootilise stressi tingimustes, taastudes stressist kiiremini.

Katse kasvuregulaator + Delfan

Kampaania 6.-24. mai

Generic placeholder image

Insektitsiidi Mavrik kampaania

Osta 3x5 liitrit Mavrik'ut, saad lisaliitri 1 euroga!

Prev Next