Talirapsi sordivalik

Sordiaretajad on talirapsi aretustegevusse kõvasti panustanud ning selle tulemusena lisandub tootmisesse järjest uusi ja paremaid sorte. Baltic Agro talirapsi sordivalik hõlmab täna väga laia külviakent ning külvi planeerimisel tuleks arvestada iga sordi arengu ja kasvu kiirust sügisel. Tähelepanuta ei tasuks jätta ka valmimisaega, sest see aitab planeerida ka järgmise aasta koristuskonveierit. Kuid ka sügisel kiirekasvulisi sorte ei tohiks külvata hiljem kui 25. augustil. Soovitatav on valida sort, mis meie klimaatilistes tingimustes on tootmiskatsetes kontrollitud.

Allpool on toodud Kuusiku katsekeskuse sordikatsete tulemused 2017. ja 2018. aastal. Varem oleme avaldanud 2017. a tehnoloogilise skeemi.


Varajane külv

Varajaseks külviks sobivad sordid DK Seax ja SY Annabella.

DK Seax on Bayeri poolkääbushübriid, mis talvitub väga hästi ka karmi talve korral. Poolkääbustele omaselt kasvab nii sügisel kui kevadel aeglaselt, kuid suvel saab tänu kiirele kasvule valmis varem, kui kõrgekasvulised hübriidid. Kõtrade purunemiskindlus tagab suure saagikuse ka ebasoodsates koristustingimustes ja lubab koristust vajadusel ka edasi lükata. 2017. a Kuusiku Katsekeskuse sordivõrdluskatses üheksast sordist saagikuselt teine tulemus (Tabel 1), õlisisaldus selle saagi juures oli 45,9%. Sobilik varajaseks külviks, 5.-15. augustini. 2017. aastal kasvasid Haage Agro põldudel kõrvuti DK Sequoia ja DK Seax, arengu poolest oli DK Seax aeglasem kuid koristusküpsus saabus enne kui DK Sequoial. Saagikus jäi neil samasse vahemikku, kuid õlisisaldus oli DK Seaxil 1,3% kõrgem, millest tingituna saavutati suurem tulukus.

SY Annabella on Syngenta väga hea talvekindlusega sort, mis sobib varaseks külviks. Kuusiku Katsekeskuse 2018. aasta sordivõrdluskatses oli ülejäänud katsealustest sortidest silmapaistvalt paremini talvitunud. Lisaks oli see sort antud katses ka saagikaim, andes 370 kg hektari kohta rohkem saaki kui saagikuselt teine sort (Tabel 2). Õlisisaldus oli katseaastal 45,2%. Sarnaselt DK Seaxile on SY Annabella sügisel aeglase algarenguga ja ülekasvamise ohtu karta ei ole.


Hiline külv

Augusti teise poole külviks sobiksid hästi sordid Atora, Prince, INV1120 ja DK Exterrier.

Rapooli sort Atora sobib just hiliseks külviks, sest on sügisel väga kiire arenguga. Väga hea talvekindlusega keskvalmiv sort, mis on kasvukoha osas vähenõudlik. Saksamaal tehtud katse põhjal on väga hea veekahjudest taastuja, kõigist katsealustest sortidest taastus kõige kiiremini ja hävinenud taimede protsent oli minimaalne. Sort on kõrgekasvuline ning kasvatab pikad kõdrad, mis loob aluse kõrgeks saagipotentsiaaliks ja õlisisalduseks. 2018. aasta Kuusiku Katsekeskuse talirapside sordivõrdluskatses oli Atora õlisisalduseks 43,9%, aasta varem oli näitaja 47,9%. Soovituslik külviaeg jääb vahemikku 12.-25. august.

UUS! Rapooli uus sort Prince on valmimiselt varajane. Väga hea saagikuse ja talvekindlusega. Kasvab sügisel aktiivselt, seetõttu sobilik hilisem külviaeg. Sobib keerulistesse kasvutingimusse, talub hästi kevadist põuda. Sobivaim külviaeg 12.-25. august.

UUS! BASF’i sort INV1120 talub väga hästi ebasoodsaid kasvutingimusi. Kasvukoha suhtes vähenõudlik, suudab ka kehvades ilmastiku- ja kasvukohatingimustes tagada stabiilse saagi. Väga hea talvekindlusega ja tänu RLM7 geenile on vastupidavus mustmädanikule ehk fomoosile tagatud. Sobiv külviaeg 15.-25. august, hilise külvi korral (jahedasse mulda) on võimeline tagama konkurentsivõimelise saagi. Juurestik ning lehed arenevad võrdväärselt samades tingimustes kasvavate varem külvatud sortidega. Sügisel hästi arenenud juurestik aitab taimel kergemini talvituda ja varakevadest kasvu alustada. Tugeva juuresüsteemiga taimed taluvad paremini põuda ja taastuvad kiiremini talvekahjudest.

DK Exterrier on Bayeri kõrgekasvuline hübriid, mis on sügisel kiire arenguga, kuid kevadine kasvukiirus on pigem keskpärane. Sordile iseloomulik kõtrade purunemiskindlus lubab ebasoodsate ilmastikuolude korral lükata koristusaega edasi, seejuures ei pea kartma saagikadusid. RLM7 geen tagab vastupidavuse fomoosile. Väga hea talvekindlusega, ühtlase õitsemisega ja valmimise poolest pigem hilisem sort.


Clearfield sordid

DK Impression CL on Bayeri kõrgekasvuline, keskvalmiv saagikas CL hübriid. Hea talvekindlusega, mida kinnitas ka 2018. aasta talirapside sordivõrdluskatse Luunja Mõis OÜ-s, kus DK Impression CL talvitumine oli sügisel maha märgitud ruutmeetri alusel keskmiselt 81%. Sügisel kiire arenguga, seega oluline jälgida kasvuregulaatori vajadust. Sobilik külviaeg 12.-20. august. Kvaliteedi poolest kõrge õlisisaldusega, Kuusiku Katsekeskuse 2017. aasta sordivõrdluskatse põhjal 48,2%. Katses oli üheksa sorti ja selle õlisisaldusega oli DK Impression CL tabelis teisel kohal (Tabel 1.). Kõrge õlisisaldusega hiilgas ka Kuusiku Katsekeskuse 2018. aasta katses, kus neljast sordist jäi teisele kohale ja seda kõigest 0,4%-ga (Tabel 2).

PX111 CL on Pioneeri Clearfield poolkääbushübriid, millele on omane väga hea talvekindlus. Kompaktne kasv sügisel tähendab head talvitumisvõimet ka lumevaestel ja külmadel talvedel. Hilise arenguga kevadel, kuid keskvarajane valmija. Külviaeg võiks olla pigem varajane. Sort on andnud ka häid saagitulemusi, 2018. aasta talirapside sordivõrdluskatses Luunja Mõis OÜ-s kõige saagikam sort (Joonis 1).

Rapooli sort Phoenix CL on kõrge saagipotentsiaaliga, kasvukoha suhtes vähenõudlik Clearfield hübriid. Sügisel ja kevadel kiire kasvuga, valmimise poolest saab liigitada keskvalmivaks sordiks. Sobilik külviaeg 15.-25. august.


Katsetulemused

Tabel 1. Sordivõrdluskatse Kuusiku KK 2017

Sort Saagikus, t/ha Õlisus, %
DK Exalte 7,2 44,5
DK Seax 7,0 45,9
DK Impression CL 6,8 48,2
DK Imistar CL 6,4 45,5
Atora 6,1 47,9
Aixer 5,9 50,3
Fencer 5,9 46,3
Minerva 5,8 46,0
Sherpa 5,5 47,1

Tabel 2. Sordivõrdluskatse Kuusiku KK 2018.

Sort Saagikus, t/ha Õlisus, %
SY Annabela 3,75 45,2
Trezzor 3,38 47,0
Atora 3,37 43,9
DK Impression CL 3,26 46,6

Joonis 1. Talirapside sordivõrdluskatse Luunja Mõis OÜ, 2018.

Katsetulemused 2018, Muuga Mõis