Talirapsi umbrohutõrje

Talirapsi külviaeg on lähenemas ning sügisesed pritsimistööd tuleb hoolikalt läbi mõelda. Umbrohutõrje lahenduste planeerimisel tasub mõelda, millised on probleemsed umbrohud konkreetsel põllul ning kindlasti peab otsuse tegemisel arvestama põllu harimise võtetega ning ka mullaniiskusega. Viimased puudutavad eelkõige mullaherbitsiidide kasutamist.


Põllu ettevalmistamine

Mullaherbitsiidide kasutamisel on oluline põllu ettevalmistus. Mulla pind peab olema ühtlane ning põhk mullaga hästi segatud. Ebatasasused, suured mullatükid ja segamata põhk vähendavad mullapreparaatide efektiivsust. Toimet vähendab ka vähene mullaniiskus. Seetõttu on mullaherbitsiidide kasutamisel soovitatav kasutada suuremat veenormi ning märgajat Terra Oil 100-200 ml/ha. Märgaja kasutamisel koos mullaherbitsiididega paraneb herbitsiidi efektiivsus. Töölahus katab ebatasase ja kuiva mullapinna ning lisaks aitab see vähendada herbitsiidi toimeainete tungimist sügavamale mullakihtidesse, mis hoiab ära kultuurtaime algarengu pärssimise tugeva vihma korral.


Mullaherbitsiidid

Talirapsipõld sügiselMullaherbitsiidid Butisan Avant 2-2,5 l/ha, Butisan Kombi 2,5 l/ha ja Butisan Star 2-2,25 l/ha on efektiivse ning pikaajalise mõjuga. Külvijärgsete tugevate põuatingimuste korral võib pritsimist edasi lükata umbrohtude idulehe faasini. Umbrohtude pärislehtede faasis jääb mullaherbitsiidi efektiivsus madalaks. Kõik Butisan herbitsiidid on kõrge efektiivsusega hariliku kesalille, teekummeli, murunurmika, hariliku vesiheina, põldmailase tõrjel. Butisan Avant on lisaks väga efektiivne nii tärkamiseelselt kui ka -järgselt rukki-kasteheina, tähk-rebasheina, hariliku hiirekõrva, valge hanemaltsa, roomava madara e. virna, ja teiste probleemsete umbrohtude tõrjel. 

Tärkamisejärgseks umbrohutõrjeks võib talirapsil kasutada ka Salsa’t. Salsa mõju on tugevam umbrohtude idulehtede faasist kuni 2. lehe faasini ning see on efektiivne ristõieliste umbrohtude tõrjel. Salsa kulunorm on 15-25 g/ha.

Mullaherbitsiidide efektiivsus teraviljavarisele jääb madalaks. Kõrreliste umbrohtude ja teraviljavarise tõrjeks soovitame kasutada Agil 100 EC 0,5-1 l/ha, Targa Super 0,75-1,25 l/ha või Leopard 1-1,5 l/ha. Mitmeaastaste kõrreliste umbrohutde tõrjel võiks kasutada kõrgemaid kulunorme. Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad 2-4 pärislehe faasis, orashein on kõige paremini tõrjutav 4-6 pärislehe faasis (10-15 cm). Meeles peab pidama seda, et kui õhutemperatuurid on sügisel madalad, siis on toodete mõju aeglasem. Pritsimistöid ei soovitata ette võtta, kui on oodata öökülma

Clearfield sortidel sobib kasutamiseks Clamox 1,5-2 l/ha + 0,5-1 l/ha märgaja Dash.

Clamox sobivad kasutamiseks rapsi tärkamisest kuni 8 lehe faasini, st BBCH 10-18. Clearfield tehnoloogia eeliseks on asjaolu, et ühe pritsimisega saab kontrolli alla nii kaheidulehelised, sh ristõielised, kui ka üheaastased kõrrelised umbrohud.

Kui põllul esineb tugevalt teraviljavarist ning orase kasv on aktiivne, tasub ka Clearfield talirapsil teha kõrreliste tõrje selleks mõeldud herbitsiididega (Agil 100 EC, Targa Super, Leopard) eraldi töökäiguna. Teraviljaoras konkureerib tugevalt talirapsi taimedega. Kui kõrreliste tõrje teha eraldi, siis saab rahulikult ära oodata ka herbitsiidi Clamox kasutamiseks optimaalseima aja- umbrohtude 2-3 lehe faasi. Nii saab tõrjutud ka teise rindena kasvama läinud oras.

NB! Clearfield tehnoloogia jaoks mõeldud herbitsiide tohib kasutada vaid imasamoksi taluvatel Clearfield rapsisortidel (CL). Pritsides teisi sorte on tulemuseks taimiku hävimine.

Mullaherbitsiidiga sobivad paagisegusse ka mitmed taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted

Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha

Selle kombinatsiooni eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik, taimede kiire algareng. Humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile. Tänu kaaliumile talvituvad taimed paremini ning alustavad kevadel kiiremini kasvu

BioSplito 0,5-2 l/ha

Käesoleva aasta kõrged saagid toovad kaasa ka palju taimset biomassi. Põldudel, kus on palju taimejäänuseid ja viljeletakse minimeeritud harimist, soovitame lagunemisprotsessi kiirendamiseks mikroorganismide poolt bioloogiliselt sünteesitud ensüüme. BioSplito on bioloogiline toode, mida soovitame kasutada kohe pärast eelkultuuri koristamist eraldi, koos glüfosaadiga või talirapsi mullaherbitsiidiga 1,0 l/ha. Tänu sellele paraneb mulla struktuur ning füüsikalised ja bioloogilised omadused. Muld rikastub taimedele kättesaadavate toiteelementidega ning väheneb toksiinide ja hallituse tekke risk.

BioSpektrum 0,25-0,5 l/ha

BioSpektrum sisaldab kasulikke mikroorganisme. Toote kasutamisel paraneb mulla bioloogiline aktiivsus ja struktuur, makro- ja mikroelementide omastatavus, taimede stressitaluvus ja haiguskindlus. Mikroorganismid soodustavad ka juurestiku kasvu. Oma elutegevuse käigus eritavad mikroorganismid mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeene. Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Kuna mikroorganismid moodustavad spoore, mis ei ole tundlikud ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes, siis jätkub mikroorganismide positiivne mõju ka kevadel. BioSpektrumit  pritsitakse mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist.

Nälkjate tõrje talirapsis

Peale talirapsi külvi tuleb tähelepanu pöörata nälkjatele ja tigudele. Kõige ohtlikum aeg on kuni nelja pärislehe faasini, edasi on terve ja elujõuline taim tavaliselt juba nälkjate rünnakule vastupidav.

Nälkjad ja teod on aktiivsed öösel ning võivad liikuda kümnete meetrite kaugusele. Päikest ja kuumust kõhtjalgsed ei talu - päevasel ajal on raske neid põllult leida, sest nad on end peitnud mullakamakate või kivide alla. Seega parim aeg põldude kontrollimiseks on öösel ja varajastel hommikutundidel.

Nälkjate ja tigude tõrjeks soovitame kasutada IronMax ProMedel või Sluxx HP graanuleid normiga 7 kg/ha. Eriti kõrge riskiga põldudele (minimeeritud harimine, otsekülv, suur taimejäänuste hulk põllul, ebaühtlane põlluharimine, hiline külviaeg, aeglane taimede kasv, ebaühtlane tärkamine) soovitame esimese tõrje teha isegi enne külvi või siis kohe pärast külvi ning vajadusel tõrjet korrata.

Maanda talirapsi talvitumise riske

Koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF pakume talirapsi kasvatustehnoloogia lepingut ehk BOKS lepingut, mis on mõeldud talirapsi talvitumisest tingitud riskide maandamiseks.

Leping tagab jagatud riski Baltic Agro ja põllumajandustootja vahel rapsi täieliku hävimise puhul kevadeks. Kui taliraps on arenenud ja pritsitud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning ebasoodsa talvitumise tõttu hävinenud, hüvitab Baltic Agro omalt poolt 50% sügisel kasutatud rapsi herbitsiidi ja talirapsi seemne kogusest.

Lepingu tingimuste kohta küsi piirkondlikult müügiesindajalt.

Generic placeholder image

Nälkjad ja teod

Ära unusta nälkjate ja tigude tõrjet talirapsis!

Generic placeholder image

Baltic Agro video

Vaata soovitusi sügistöödest rapsipõllul

Prev Next