SAAGI KVALITEET ALGAB SEEMNEST JA TÕHUSAST PUHTIMISVAHENDIST

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina tervest ja elujõulisest seemnest. Kvaliteetse seemne puhul on üheks oluliseks näitajaks idanemisvõime. Halva idanevusega seemned annavad ka suurendatud külvisenormi korral ebaühtlase orase ning madala saagi. Madalast idanevusest tingitud suurem külvisenorm tõstab ka seemne transpordile ja puhtimisele tehtavaid kulutusi.

Lisaks on seemne kvaliteedi juures oluliseks näitajaks ka 1000 tera mass - mida madalam on näitaja, seda vähem idanemise ja tärkamise faasis vajalikke toitaineid seeme sisaldab.


Talioder

Parim aeg taliodra külviks on 28. august-5. september kuid mitte hiljem kui 10. september.

Varasema külvi korral tekib ülekasvamisoht, mis omakorda soodustab taimiku haigestumist lehe- ja talvitumishaigustesse. Septembri teise poolde lükkuvad külvid võivad nõrgaks jääda, sest talvitumise eelduseks peaks odral olema vähemalt 3-5 lehte.

Taliodra soovitatav külvisenorm on  sõltuvalt külviajast  200-250 id tera/m2, hübriidsortidel 180 id tera/m2.

Baltic Agro taliodra sordivalik käesolevaks hooajaks

UUS! Wootan

Kuuerealine saagikas hübriidoder. Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses kõige paremini võrsunud sort, ühe taime kohta kuni 10 võrset. Võrreldes Jakobusi ja KWS Meridianiga saavutas täisküpsuse 8 päeva varem ja oli kolmest sordist kõige haiguskindlam.

Talioder Wootan, 2019 mai

Talioder Wotan, Kuusiku 2019 kevadel

Talioder Wootan, Krootuse Agro 31.05.2019. Talioder Wootan, Kuusiku KK 12.04.2019.

 

KWS Meridian

Kuuerealine talioder, millel on väga hea võrsumisvõime, hea talvekindlus ning suur saagipotentsiaal (2015 OÜ Naeris 12 t/ha). Kuusiku KK 2019. aasta sordivõrdluskatses saagikuselt teine sort, 6,9 t/ha.

Talioder Meridian, Kuusiku 2019 kevadel
Talioder Meridian, Kuusiku KK 12.04.2019.


Talirukis

Talirukki külviaeg langeb taliodraga sarnaselt septembri esimesse dekaadi. Edukaks talvitumiseks peab rukkil sügisel arenema 3-5 võrset, vähemate võrsetega taimed ei suuda talveks piisavalt varuaineid koguda ja ei pruugi tänu sellele talvituda. Need taimed, mis talve üle elavad võrsuvad küll kevadel edasi, kuid kevadistel võrsetel olevad pead on lühemad, väiksema pähikute arvuga ja tänu sellele jääb ka saak madalamaks.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks järgmised talirukki sordid:

UUS! Helltop

hübriidrukis, mis paistab silma madala kasvu ja suurepärase seisukindluse poolest. Sorti iseloomustab kõrge saagikus, väga suur tera ning haiguskindlus.

Helltop talirukis Helltop tera
Talirukis Helltop, Läti 02.07.2019.

KWS Bono

Väga hea põuataluvuse ning kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab tungaltera resistentsuse.

KWS Vinetto

Kõrge saagipotentsiaaliga hübriidrukis. PollenPlus® süsteem tagab tungaltera resistentsuse.


Talinisu

Talinisu külviaeg algab harilikult septembri algusest ja võib pika sügise korral venida oktoobri esimeste päevadeni. Siiski tasuks vältida ekstreemselt hiliseid külve. Kui oktoober tuleb keskmisest jahedam on taimede kasv aeglane ja tänu sellele aeglustub ka varuainete kogumine. Taim ei suuda lehtedesse ja võrsumissõlme piisavalt süsivesikuid varuda ja see omakorda toob kaasa talvekindlus vähenemise. Talinisu külvisenorm on 300-350 id tera/m2, hilisemate külvide puhul tuleks normi tõsta kuni 400 id tera/m2.

Baltic Agro sordivalikust leiate käesolevaks hooajaks talinisu sordid

UUS! Malunas

Stabiilse saagi ja väga hea talvekindlusega sort. Võrreldes Skageniga on Malunas tumedama värvusega ja püstise lehega. Keskkonnatingimustest põhjustatud stressi välja ei näita, püsib ka põuasel perioodil ilusa ja rohelisena. Valmimise poolest on Skagenist mõni päev varasem.

Malunas Malunas ja Skagen 2019
Malunas 26.07.2019. Vasakul Skagen, paremal  Malunas 07.04.2019.

 

Skagen

Suure saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort. Kuusiku KK sügis 2018 vaatluse põhjal kasvatab enne talve suhteliselt tiheda ja maadligi hoidva lehemassi, kevadel suudab talvestressist kiiresti taastuda.

UUS! Informer

Tugeva kõrrega, mis tagab väga hea lamandumiskindluse. Võimsa suure pea ja suure teraga sort. Valmimise poolest keskvalmiv ja saagipotentsiaal väga kõrge.

Informer 2019
Informer, 17.07.2019.

Julius

Stabiilse saagiga ja kasvukoha suhtes vähenõudlik keskvalmiv sort. Sobib hästi raskematele savistele maadele.

Olivin

Väga hea võrsumisvõimega ja kõrge saagikusega sort. Valmimise poolest pigem hilisem. Keskmisest lühema kõrrega, hea seisukindlusega ja stabiilne talvituja.


Puhtimine

Taliteraviljade puhtimine tagab taimedele varajases arengufaasis esmase kaitse nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhu kaudu levivate haigustekitajate vastu. Lend- ja kõvanõgede puhul on puhtimine ainuke võimalus vältida haiguse levikut põllul, sest kasvuaegne tõrjevõimalus puudub.

Baltic Agro tootevalikus on taliviljade puhtimiseks järgmised preparaadid:

Bariton Super

on laia toimespektriga puhis, mis tõrjub efektiivselt nii mullas leiduvaid kui ka taimejäänuste ja seemnetega levivaid seenhaigusi. Süsteemne mõju hävitab nii seemne pinnal paiknevaid kui ka seemne sisse tunginud haigustekitaja eoseid. Bariton Super sisaldab kolme toimeainet:  protiokonasool, tebukonasool ja fludioksoniil.

  • Protiokonasool ja tebukonasool tõrjuvad efektiivselt lend- ja kõvanõge, odra-triiptõbe ja kõrreliste võrklaiksust. Lisaks on protiokonasool väga tõhus seemnetega leviva lumiseene nakkuse ära hoidmiseks.
  • Fludioksoniilil on kauakestev toime juuremädanike ja lumiseene tõrjumisel.

Kulunorm: 1 l/t.

Vibrance Duo

sisaldab sedaksaani ja fludioksoniili. Sedaksaan on lokaalsüsteemne fungitsiid, mis põhjustab seenpatogeenides olulise rakuenergia katkemise. Fludioksoniil on kontaktne fungitsiid, mis tungib seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Lisaks on preparaadil soodne mõju juurestiku arengule. Tänu tugevatele ja tervetele juurtele suudab taim mullast tõhusamalt toiteelemente ja vett omastada. Elujõuline taim on haigustele, kahjuritele ning ebasoodsatele keskkonnatingimustele vastupidavam. Positiivset mõju näitas ka koostöös Kuusiku Katsekeskusega 2018. aastal läbi viidud katse. Preparaadiga Vibrance Duo puhitud seemnetega põllu osal kasvanud taimedel oli jõulisem juurestik. Tulemuseks saadi 500 kg/ha kõrgem saagikus ning 75 eurot suurem puhastulu. Kulunorm 2 l/t.


Talinisu 'Skagen', vasakul puhis Celest Trio 1,5 l/t, paremal puhis Vibrance Duo 2,0 l/t. Kuusiku KK, 18.04.2018.

 Katseandmed
Puhtimisvahendite mõju talinisu 'Skagen' saagikusele (kg/ha) ja puhastulule 2018 aastal. *
 Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

Celest Trio 060 FS

kolme toimeaineline kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega levivate ja mullas leiduvate haigustekitajate tõrjeks. Annab taimedele kasvu alguses kaitse odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse, jahukaste ja fusariooside vastu. Kulunorm 1,5-2 l/t.

Kinto Plus

Kolme toimeaineline puhtimisvahend kõikidele teraviljadele. Efektiivne järgmiste haiguste vastu: nisu-kõvanõgi, nisu-lendnõgi, odra-lendnõgi, fusarioos (fusarium liigid), lumiseen, odra-triiptõbi, tüfuloos, rukki-kõrrenõgi. Sarnaselt Vibrance Duo-le on ka Kinto Plus füsioloogilise toimega juurestiku arengule. Tänu tugevale, arenenud juurekavale paraneb toiteelementide ning vee omastamine ja tärkamine on kiirem ning ühtlasem. Taimik on juba sügisel elujõuline ja suudab parema talvekinduse tagamiseks piisavalt varuaineid koguda. Kulunorm 120-150 ml/100 kg seemnetele.

Keemilisele puhtimisvahendile on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid.

Puhtimine Koplimäel 2019
Koplimäe Agro 2018. aasta talinisu puhtimine lisaainetega katse tulemused. Kontroll on ainult Baytan Trio-ga puhitud, ülejäänud variandid Baytan Trio + lisaained.

* Kvaliteedi põhjal oli tegemist I klassi toidunisuga, tulukuse arvutamisel on nisu hinnaks arvestatud 160 €/t.

Humistar

sisaldab humiinhappeid, mis loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna. Soodustab toitelementide efektiivsemat omastamist ja aitab kaasa juuresüsteemi arengule. Kulunorm 2,0 l/t.

Ruter AA

sisaldab vabasid aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor ja kaalium aktiveerivad juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/t.

Tradecorp AZ 

sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu EDTA kelaatidena ja B, Mo. Varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu. Kulunorm 150-200 g/t.

BioStart

sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest, parandavad taime toitumist muutes kaaliumi, õhulämmastiku ning raskesti lahustuva fosfori taimele kättesaadavaks. Lisaks sisaldab Biostart ka mükoriisat, mis on võimelised taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada. Parandab ka mulla struktuursust, eritab mulda glomaliini, mis toimib kui liim sidudes väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatiteks. Tulemuseks on poorne ja tihenemise eest kaitstud muld. Kulunorm on 0,5-1,0 l/t.


Legacy 500 umbrohutõrjeks!