Kas kuumastress ohustab minu karja?

On hästi teada, et kuumastress on probleemiks soojades maades nagu Itaalias, Hispaanias, Aafrika riikides, kuid kas samasse olukorda võivad sattuda ka Eesti piimaveised? Vastus sellele küsimusele on JAH!

Kuumastressi mõju

Eesti suviste temperatuuride ja õhuniiskuse taseme juures tekib piimalehmadel kuumastress, mis põhjustab terviseprobleeme ja toodangu langust. Mida kõrgem on piimatoodang, seda kergemini langevad loomad stressi. Veistele uudseid söötmislahendusi välja arendav ja söödalisandeid tootev ettevõte Lallemand Animal Nutrition uuris kuumastressi ulatust ja mõju piimaveistele Euroopa eri paigus ning avastas, et ka näiteks Poolas, Suurbritannias, Põhja-Prantsusmaal ja Tšehhis kannatavad loomad kuumastressi all 2-10 tundi päevas ning sealjuures langeb piimatoodang 0,7-3 kg lehma kohta päevas.

Kuumastressiga kaasnevad

  • Atsidoosi risk - stressi korral söömus langeb, loom mäletseb vähem, muutub vatsabakterite kooslus ja pH vatsas langeb.
  • Oksüdatiivne stress - nõrk immuunsüsteem, vastupanuvõime haigustele väheneb.
  • Sigimisprobleemid - loomad ei indle, probleemid tiinestumisega.
  • Piimatoodangu langus - umbes 0,3 kg piima tunnis. Mida tugevam stress, seda madalam toodang.

Kuumastressi hinnatakse temperatuuri/õhuniiskuse indeksi (THI * - temperature/humidity index) järgi. Üks oluline kuumastressi põhjustaja Eestis ei ole mitte niivõrd kõrge suvine temperatuur, vaid õhuniiskus. Stressi tekkimist soodustab ka kõrge piimatoodang – koos piima tootmiseks kasutatava energiaga tekib rohkem soojust, millest lehma organism vabanema peab.

Kuidas kuumastressiga toime tulla?

  • Päike - paku loomadele võimalust päikese eest varjuda
  • Õhk - kindlusta hea ventilatsioon ja õhu liikumine laudas
  • Vesi - kontrolli, et puhas joogivesi olgu alati kättesaadav
  • Sööda Levucell SC® eluspärmi - paraneb kiuseede, tõuseb vatsa pH ning seeläbi paraneb söömus ja tõuseb piimatoodang.
  • Väldi oksüdatiivset stressi Alkosel® orgaanilise seleeniga - seleen on oluline antioksüdant, mille orgaaniline vorm on parema omastatavusega ning talletatakse lihastesse ja maksa.

THI

* Temperatuuri/õhuniiskuse indeks aitab õhu temperatuuri ja niiskuse abil määrata karja kuumastressi. 

Vaata tabelist, kui suur on kuumastressi oht sinu laudas. PDF

Loe põhjalikumat artiklit Maalehest. Autor Kadri Luhter.