Saagilisa seemnete töötlemisest

2018. aastal pärssisid toitainete ja vee omastamist põuased ilmastikutingimused. Keskmisest oluliselt sademetevaesem mai- ning juunikuu mõjutasid tugevalt suviteraviljade arengut, põhjustades lehtede kolletumist. Külgvõrseid oli taimedel vähe või kohati need isegi puudusid. Kõrvalvõrsed ei arenenud välja saaki andvateks produktiivvõrseteks, mille tõttu oli teraviljade saagitase madal. Kevadperioodil, mil mullatemperatuur on madal, ja ka põuastes tingimustes kasvuperioodil on oluline roll hästi arenenud ja sügavale ulatuval juurekaval.

Taimede idanemise soodustamiseks ja juurekava kiiremaks arenguks on võimalik seemneid töödelda erinevate toiteelementide ja bioloogiliste kasvustimulaatoritega. Baltic Agro pakub seemnete töötlemiseks biostimulaatorit Folicist 1,5 l/t, pruunvetika ekstraktil põhinevat Phylgreen’i 2 l/t ja mikroorganismide preparaati kombineerituna mikroelementide seguga BioStart 1 l/t + Tradecorp AZ 150-200 g/t.


Katsetulemused

Katsed on näidanud biostimulaatoriga töötlemise positiivset mõju kultuuride saagikusele.

Folicist

2017. aastal koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega rajatud katses hinnati biostimulaatori Folicist mõju kaera ja põldherne saagikusele. Võrreldes kontrollvariandiga andis Folicist’iga (kulunormiga 1,5 l/t) töödeldud kaer Meeri 400 kg/ha enamsaaki ning põldhernes Pinochio 330 kg/ha enamsaaki (joonis 1).

Folicist on atsetüül-tioproliinil, foolhappel, merevetika Ascophyllum nodosum ja lutserni ekstraktil põhinev biostimulaator, mis sisaldab ka asendamatut aminohapet glütsiin-betaiin.

Folicisti katse

Joonis 1. Biostimulaatoriga Folicist (1,5 l/t) töötlemise mõju kaer Meeri ja põldhernes Pinochio saagikusele

Biostart

Lisaks uuriti ka mikroorganisme sisaldava BioStart’i mõju saagikusele. Biostart sisaldab mitmeid bakteriliike, millest Bacillus spp. ja PGPR spp. on taimekasvu soodustavad risobakterid ning BioStart koostises on ka biofungitsiidseid mikroorganisme, näiteks Thrichoderma spp., mis aitab kaitsta taimi mitmete juurehaiguste tekitajate eest. BioStart’is sisalduvad mükoriisaseened toimivad taime juure pikendusena, parandades toiteelementide ja vee kättesaadavust mullast.

Maaülikoolis korraldatud katses andis BioStart’iga töödeldud kaera Meeri variant 450 kg/ha enamsaaki ning puhastulu 131 eur/ha (joonis 2). Põldhernest Pinochio töödeldi samuti BioStart’iga ning segusse lisati ka mikroelementide segu Tradecorp AZ, mis sisaldab rauda (Fe), mangaani (Mn), tsinki (Zn) ja vaske (Cu) EDTA kelaatidena ning lisaks ka boori (B) ja molübdeeni (Mo). Katse tulemusena saadi BioStart’i ja Tradecorp AZ’iga töödeldud variandis hernelt koguni 780 kg/ha enamsaaki, mis tõi puhastulu 266 eur/ha.

Joonis 2

Joonis 2. BioStarti (1,0 l/t) mõju kaer Meeri ja BioStarti (1,0 l/t) ning Tradecorp AZ (150 g/t) mõju põldhernes Pinochio saagikusele.

Kõiki eespool nimetatud tooteid on lubatud kasutada mahetootmises.

Lisaainetega töötlemine annab tõuke juurekava arengule ning seeläbi suudab taim paremini kohaneda keeruliste keskkonnatingimustega, omastades mullast efektiivsemalt vett ja toitaineid. Tugevad taimed on ka haigustele ja kahjuritele vastupidavamad, mis on eriti oluline just mahetootmise tingimustes, sest taimede kaitsmiseks patogeenide eest on vähem võimalusi.


Seemned

Mahetootjatele sobivatest seemnetest pakub Baltic Agro puhtimata kujul suvinisu, kaera ja põldherne seemet:

  • Nisu sortidest põuastele ja väheviljakatele muldadele sobivat Buddy, ohtelist Cornettot ning stabiilset kvaliteeti tagavaid sorte Licamero ja Calixo;
  • Kaera sortidest on täna võimalik pakkuda mahesertifikaadiga suureteralise Kalle seemet;
  • Põldherne seemnetest on saadaval kõrge saagikusega Astronaute, Casablanca ja Avantgarde sort.

Suvirüpsi kasvatajale soovitame Boreali sorti Cordelia.

Kontaktid

Seemnete ja seemnetöötluseks sobivate toodete tellimiseks võta ühendust piirkondliku müügiesindajaga.