Dekstroos

Dekstroos on glükoosi D-isomeer, sisuliselt ja toimelt võrdne energiaallikas glükoosiga, mida saadakse dekstriinide ensümaatilise hüdrolüüsi käigus. Tegu on mittestruktuurse süsivesikuga, mis tarbitakse bakterite poolt mäletseja vatsas ära väga kiiresti.

Vatsas kiirelt fermenteeruvate süsivesikute puhul tuleb jälgida ratsiooni vatsas lõhustuva proteiini osakaalu ja allikat. Vajadusel tuleb lisada ratsiooni vatsas kiiresti lõhustuvat proteiini (nt karbamiidi) või ratsiooni kõrge tärklisesisalduse korral vähendada vatsas lõhustuvate süsivesikute kogust.

Vatsa pH liigse kõikumise vältimiseks soovitame sööta ka eluspärmi Levucell SC, mis läbi vatsakeskkonna pH stabiliseerimise vähendab atsidoosi riski ning soodustab kiu seedet.

Kasutamine

Dekstroos on kiire energia allikas just vatsamikroobidele ning koos vatsas lahustuva ja lõhustuva proteiiniga aitab kaasa mikroobse proteiini sünteesile. Mikroobne proteiin on aminohappeliselt koostiselt parim proteiiniallikas looma organismile. Suhkrute kasutamisel vabaneb vatsas ka võihapet, millest toodetakse udaras piimarasva.
    
Enamasti kasutatakse dekstroosi või glükoosi ratsiooni maitse ja söömuse parandamiseks. Suuretoodanguliste lehmade ratsiooni lisatakse dekstroosi 2-4% jõusöödasööda kogusest. Suurema koguse dekstroosi söötmisel korral suureneb atsidoosi tekke oht.

Pakend 25 kg
Tootja Cargill (Saksamaa)