Hernes

Herne herbitsiidide põldkatse 2015. Kuusiku Katsekeskus.

Katse tehnoloogia

Sort: Astronaute
Mullaharimine: minimeeritud
Katsevariandid: Fenix enne ja pärast tärkamist; Activus, Fenix, Stomp, Nuflon, Stomp + Basagran peale tärkamist

Tegevus Toode Kulunorm Töötlemise aeg
Põhiväetis NPK 4-12-32 300 kg/ha 20.04.2015
Külv Seeme   20.04.2015
UMBROHUTÕRJE
Variant 1 Fenix 2 l/ha enne + 1,5 l/ha pärast tärkamist 2 l/ha + 1,5 l/ha 27.04.2015
Variant 2 Activus 4 l/ha 27.04.2015
Variant 3 Fenix 2 l/ha 27.04.2015
Variant 4 Stomp  2,2 l/ha 27.04.2015
Variant 5 Nuflon 2,0 l/ha  27.04.2015
Variant 6 Stomp + Basagran pärast tärkamist 1,0 l/ha + 1,0 l/ha 19.05.2015

Saak ja kvaliteet

Näitaja Fenix (2 + 1,5 l) Activus Fenix (2l) Stomp  Nuflon Stomp + Basagran
Katse Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6
Saak, kg/ha 3240 4550 5150 5270 5490 4990
Proteiin, % 23,93 24,26 24,35 24,6 24,49 24,15
1000 tera kaal, g 207,5 218,4 220,5 216,3 218,4 214,7

Täpsemat infot jagavad:

Generic placeholder image

Kertrud Jaeski

agronoom-nõustaja

+372 5557 2145
E-post

Generic placeholder image

Helina Märtmann

agronoom-nõustaja

+372 5564 2141
E-post

Generic placeholder image

Annika Jõemaa

agronoom-nõustaja

+372 515 0161
E-post

Fotod katsepõldudelt

Generic placeholder image

Fenix 2 l/ha enne tärkamist, 27.05.2015

Generic placeholder image

Fenix 2 l/ha enne tärkamist, 01.07.2015

Generic placeholder image

Activus 4 l/ha enne tärkamist, 27.05.2015

Generic placeholder image

Activus 4 l/ha enne tärkamist, 01.07.2015

Generic placeholder image

Stomp 2,2 l/ha enne tärkamist, 27.05.2015

Generic placeholder image

Stomp 2,2 l/ha enne tärkamist, 01.07.2015

Generic placeholder image

Nuflon 2 l/ha enne tärkamist, 27.05.2015

Generic placeholder image

Nuflon 2 l/ha enne tärkamist, 01.07.2015

Generic placeholder image

Stomp l/ha + Basagran 1 l/ha peale tärkamist, 27.05.2015

Generic placeholder image

Stomp l/ha + Basagran 1 l/ha peale tärkamist, 01.07.2015

Prev Next