Uba Julia

Julia on väga hea lamandumiskindluse ja kaunte pudenemiskindlusega Eesti tingimustesse sobiv põldoa sort.

Külvinorm Eesti oludes kuni 50 idanevat seemet/m². Külvisügavus 6-8 cm olenevalt mulla lõimisest. Soovitatav enne külvi võimalusel muld tihendada rullimisega. Külviridade vahekaugus 25-45 cm sõltuvalt külviviisist. Põlduba vajab kasvuks viljakamat hea veerežiimiga neutraalset raskemat liivsavi või savimulda. Kergetel ja happelistel muldadel ei taha ta kasvada.

Agronoomiline iseloomustus:

  • Kasvuaeg – 117-120 päeva
  • Taime kõrgus – 142 cm
  • Alumiste kaunte kõrgus maapinnast–  41 cm
  • Keskmine kaunte arv taimel – 13 tk
  • Lamandumiskindlus – väga hea
  • Kaunte pudenemiskindlus – väga hea
  • Keskmine 1000 tera mass – 500g
  • Proteiini sisaldus – 29%

Vaata tehnoloogilist skeemi

False