Suvinisu Arabella

Varajane sort, mis kasvab ka väheviljakatel ja põuastel muldadel.

Sordikirjeldus

Kvaliteediklass
A/E (toidunisu)

Agronoomiline iseloomustus
• saagikus hea  
• tärkamine kiire  
• loomine/valmimine varajane 
• kasvukõrgus keskmine 
• seisukindlus hea 
• põuakindel 
• kasvab väheviljakatel muldadel

Kvaliteet
• langemisarv kõrge 
• kleepvalgu sisaldus madal 
• mahukaal kõrge 
• 1000 tera mass keskmine 
• proteiinisisaldus keskmine 
• gluteiiniindeks kõrge

Haiguskindlus 
• jahukaste - suurepärane 
• pruun- ehk leherooste - hea 
• fusarioos pähikul - hea 
• fusarioos lehel - keskmine

Soovitused kasvatamiseks
• külvisenorm 450-550 tera/m²
• kasvuregulaatorite kasutamine: võrsumisfaasi keskel kuni lõpus

Aretaja 
Danko Plant Breeders LTD (Poola)