Suvinisu Triso

Hiline kõrge proteiini sisaldusega toidunisu sort.

Sordikirjeldus

Kvaliteediklass
E (toidunisu)

Agronoomiline iseloomustus
• saak kõrge
• tärkamine kiire
• võrsumine hea
• loomine/valmimine keskmine kuni hiline
• kasvukõrgus keskmine
• seisukindlus keskmine kuni hea

Kvaliteet
• langemisarv kõrge
• kleepvalk väga kõrge
• mahukaal keskmine kuni kõrge
• 1000 tera mass kõrge

Haiguskindlus
• DTR, pruunlaiksus - vähem vastuvõtlik
• jahukaste, roosted, fusarioos - vastuvõtlikum
• kõrreliste helelaiksus - vastuvõtlik

Soovitused kasvatamiseks
• külvisenorm 450-550 tera/m²
• kasvuregulaatorite kasutamine:võrsumisfaasi keskel kuni lõpus Kemira CCC
• fungitsiid: 2. kõrresõlme moodustumisest kuni lipulehe faasini sõltuvalt haiguste levikust
• väetamine: tasakaalustatud ja jaotatud (150 N kg/ha), soovitatav hilisem väetamine piimküpsusfaasis karbamiid-kastmisväetisega kvaliteedi parandamiseks

Aretaja
Deutsche Saatveredelung AG (Saksamaa)