Baltic Agro põlluseminarid 2018

16. mai nuutripäev Lange-Vahe talus

Seminaril tutvustas Yekaterina Vdovichenko (AlzChem AG) nuutrit pärssivat lämmastikväetist Perlka ja Eesti Maaülikooli taimekaitse teadur Eha Kruus rääkis teiste mullalisandite mõjust kapsanuutrile. Päeva lõpetasime põllul, kus vaatasime sügisel külvatud nuutrikindlaid talirapsi sorte Mentor, Alister, Alibaba, DK Platinum, DK Pliny ning nägime Perlka sügisese kasutamise mõju mittenuutrikindlal sordil Minerva.


30. mai Saaremaa põlluseminar

Teeme ühise jalutuskäigu tootjate põldudel. Vahetame teadmisi ja kogemusi koos põllumeestega ja spetsialistidega partnerfirmadest.

Uuri lähemalt


5.-6. juunil Lõuna-Eesti põlluseminar Luunjas

Lõuna-Eesti suvistel põlluseminaridel Luunja Mõis OÜ-s näeb talirapsi, talirukki ja CL suvirapsi sordivõrdluskatseid ning talinisu Julius puhtimiskatset erinevate lisaainetega. Veel võrdleme erinevate kasvuregulaatorite mõju talinisul ja hindame suvinisu võrsumist erinevate külvinormide puhul. Räägime kevadisest NPK-ga pealtväetamisest, näha saab palju erinevaid põllukultuuride kasvatustehnoloogiaid.

Uuri lähemalt


19.-20. juuni Põhja-Eesti põlluseminar Anijal

Põhja-Eesti suvistel põlluseminaridel Koplimäe Agro OÜ-s näeb uusi talirapsi, taliodra, talinisu, varase odra ning suvinisu sorte. Võrdleme erinevate kasvuregulaatorite mõju kõrge lämmastiku fooniga kasvavtatud hilisel odral Iron ja samuti suvinisu võrsumist erinevate külvinormide puhul. Räägime mineraalväetiste erinevustest ning näha saab mitmeid erinevaid põllukultuuride kasvatustehnoloogiaid.

Uuri lähemalt


28. juuni mahetootja põllupäev Raplamaal

Tutvustame tootmispõllul mahekultuuride kasvatustehnoloogiaid. Räägime põhiväetamisest, seemnete külvieelsest töötlemisest, kasvuaegse täiendväetamise ja biostimulaatorite mõjust saagikusele ja saagi kvaliteedile.