Taimede kiiranalüüs põllul

Mõõtmisaparaat

Taimede kiiranalüüsi teenus taimekasvatajale annab täpsema ülevaate kultuuri kasvuks ja kvaliteetse saagi kujunemiseks vajalike toiteainetega varustatusest. Meetod põhineb fotosünteesi ja fluorestsentsi  muutuste testimisel taimes tulenevalt toiteelementide puudusest.

Analüüsi teel on võimalik määrata ja hinnata taime toiteelementide puuduse riske kuni 3-20 päeva enne nähtavate sümptomite ilmumist. Igal elemendil on päevade välde erinev.

Pakume nii osalist kui täisanalüüsi:

Analüüs\Element N K S Mg Mn B Ca Fe
Osaline analüüs
Täisanalüüs

Mis on taimede kiiranalüüs?

Metoodika ja analüüsiprogramm on välja töötatud 25 taimeliigi kohta. Eestis kasvavatest kultuuridest sobib analüüsida kõiki kasvatatavaid teraviljasid, rapsi ja teisi ristõielisi, kartulit, köögivilju, marjakultuure. Taime kasvufaas ei ole tähtis, kuid analüüsi ajastamisel peab arvestama, millises kasvufaasis esinevad suurimad toiteelementide puudusohud, mis mõjutavad oluliselt saagi kvaliteeti.

Metoodika

Mõõtmist teostatakse kasvaval taimel väljaarenenud pärislehest otse põllul. Mõõteaparatuur koosneb:

  • 20 klambrit, mis kinnitatakse 30 minutiks taimede lehtedele fotosünteesi katkestamiseks
  • fluorimeeter, mis testib fotosünteesi ja fluorestsentsi muutusi taimes
  • pihuarvuti, milles on fotosünteesi muutuste analüüsiprogramm ja tarkvara operatiivseks andmetöötluseks.

Mõõtmisprotsess ja andmetöötlus kestab 40-50 minutit. Tellija saab seejärel kohe kätte analüüsi tulemused ja lehe kaudu väetamise soovitused elementide puuduste kõrvaldamiseks.

Päritolu

Programm on välja töötatud Prantsusmaal SADEF laboratooriumis 50 aasta jooksul teostatud teaduslike uurimistööde tulemusena. Analüüsi kasutatakse 30 erinevas riigis üle maailma. Aasta jooksul teostatakse umbes 50 000 analüüsi. Baltimaades ja Eestis on selline taimeanalüüsi meetod kasutusel alates 2014. aastast. Teenuse esindusõigus on antud Baltic Agrole.

Teenust osutatakse Baltic Agro lepingulistele klientidele. Kiiranalüüsi teenus on tasuline ja sõltub sellest, kas tellitakse osaline või täisanalüüs.


Täpsem info ja tellimine:

Generic placeholder image

Eili Rajapuu

taimekasvatuse konsultant

+372 503 5694
E-post

False