Manfil 75 WG

Kontaktne kaitsva toimega fungitsiid kartulil ja avamaa tomatil lehemädaniku, õuntel kärntõve ja viinamarjal ebajahukaste tõrjeks.

Toime

Manfil 75 WG on etüleen-bis-di-tiokarbamaadi (EBDC) rühma kuuluv kaitsva toimega fungitsiid.

Kasutamisjuhend

Pritsida profülaktiliselt enne haigusnähtude ilmnemist. Kui haigus on juba lööbinud, peab selle kõrvaldamiseks kasutama muud sobivat fungitsiidi.

Kartul

Kartuli-lehemädaniku tõrjeks kasutada kulunormi 2,13 kg/ha, veekulu 200 - 1000 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv 8 korda intervalliga 7 päeva. Ooteaeg 7 päeva.

Tomat avamaal

Tomati-lehemädaniku tõrjeks pritsida siis, kui ilmnevad esimesed haigusnähud või kohe, kui piirkonnale on antud lehemädaniku hoiatus. Kulunorm 2,13 kg/ha, vee kulu 500-1000 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv 5, intervall 7 päeva. Ooteaeg 3 päeva.

Õunapuud

Õunapuu-kärntõve kaitseks kasutada kulunormi 3,2 kg/ha ja 700 -1500 l/ha vett. Maksimaalne pritsimiste arv 1 kord aastas. Ooteaeg 35 päeva. Tähelepanu! Töötlemiseks ette nähtud õunte puhul konsulteeri enne pritsimist töötlejaga. Manfil'i mõju siidri valmistamisele ei ole testitud.

Viinamarjad

Ebajahukaste kaitseks pritsida kulunormiga 2,13 kg/ha, veekulu 500 -1000 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv aastas  on 2, intervall 21 päeva. Väikeste veehulkade puhul on ooteaeg 28 päeva, suurte veehulkade puhul 63 päeva.

Vee kogus 200–1500 l/ha olenevalt kultuurist
Toimeaine mankotseeb 750 g/kg
Pakend 5, 10 kg; vees dispergeeruvad graanulid
Tootja Nordisk Alkali