Ridomil Gold

Süsteemse ja kontaktse toimega fungitsiid lehe- ja pruunmädaniku tõrjeks kartulil, samuti pruunmädaniku ning Phytophtora spp. poolt tekitatud seenhaiguste tõrjeks mõnedel köögiviljadel.

Toime

Ridomil Gold MZ 68 WG on süsteemse ja kontaktse toimega preparaat. Ta toimib kõige aktiivsemalt noortele kasvavatele pealsetele, seega tuleks preparaati kasutada taime varases kasvufaasis.

Toimeaine metalaksüül-M on süsteemse toimega, ta absorbeerub 30 minuti jooksul ning kandub taimes edasi, kaitstes uusi juurdekasvavaid pealseid. Mankotseeb on kontaktse toimega, tekitades taimele kaitsekile.

Kasutamisjuhend

Pritsida tuleb profülaktiliselt, enne haiguse ilmumist. Pärast pealsete haigestumist mitte pritsida.

Kartul

Kulunorm Ridomili puhul on 2,5 kg/ha, pritsida võib maksimaalselt 2 korda. Esimest korda tuleb preparaadiga pritsida siis, kui ilm on haiguse levikuks soodne, hiljemalt enne kartulitaimede kokkukasvamist vagudes. Viimast korda pritsida enne pealsete aktiivse kasvu lõppu, so kohe pärast õitsemist. Järgmised pritsimised tuleb teha kontaktse fungitsiidiga, kuni 7 päeva pärast viimast Ridomil Gold'iga pritsimist.

Haigused Kulunorm, kg/ha Vee kogus, l/ha Pritsimiste arv Intervall, p Ooteaeg, p
Lehemädanik, pruunmädanik 2,5 300 - 400 max 2 10 - 14 20
Vee kogus 300-400 l/ha
Toimeaine metalaksüül-M 40 g/kg, mankotseeb 640 g/kg
Pakend 5 kg, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja Syngenta Crop Protection AG