Shirlan 500 SC

Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks.

Toime

Shirlan on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

Kasutamisjuhend

Shirlani kasutatakse profülaktiliselt, enne haiguse ilmumist. Esimest korda tuleb fungitsiidiga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, hiljemalt enne kartulitaimede kokkukasvamist vagudes. Shirlani on soovitatav pritsida pärast süsteemse Ridomil Goldi või pärast kontakse Bravo pritsimist.

Kartul

Preparaadi kulunorm on 0,3-0,4 l/ha, töölahusel 200-500 l/ha. Pritsida intervalliga 7-14 päeva, olenevalt lehemädanikku nakatumise ohu suurusest. Maksimaalne pritsimiste arv on 10 korda, ooteaeg 7 päeva.

Haigused Kulunorm, l/ha Vee kogus, l/ha Pritsimiste arv Intervall, p Ooteaeg, p
Lehemädanik, pruunmädanik 0,3 - 0,4 200 - 500 max 10 7 - 14 7

Paagisegud

Preparaati võib kasutada koos Karate Zeoni, Actara, Reglone Superiga, samuti mangaan- ja magneesiumsulfaadiga. Kahtluse korral tuleb paagisegu sobivust eelnevalt väikesel pinnal katsetada.

Vee kogus 200-500 l/ha
Toimeaine fluasinaam 500 g/l
Pakend 1 l, suspensioonikontsentraat
Tootja ISK Biosciences Europe S.A.