Allegro Super

Laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid suvi- ja talinisu, suvi- ja taliodra, rukki, tritikale ja kaera haiguste tõrjeks.

Toime

Allegro Super on laia tõrjespektriga fungitsiid, mis on mõeldud teraviljahaiguste tõrjeks kasvuajal. Kolme erineva toimeaine kombinatsioon annab väga laia tõrjespektri, kindlustades sellega märgatava saagi suurenemise. Tavaliselt on strobiluriine (nagu metüülkresoksiim) sisaldavate fungitsiidide kasutamisel nende füsioloogilise toime tõttu teravilja saak märksa suurem võrreldes teiste fungitsiididega. Tagamaks Allegro Super’i parimat toimet, tuleks pritsimist teha ennetavalt või haiguste varases nakatumise faasis.

Allegro Super’il on raviv toime roostetele, jahukastele ja septorioosidele.

Kasutamisjuhend

Tagamaks preparaadi parimat toimet, tuleks pritsimist teha ennetavalt või haiguste varases nakatumise faasis.

Nisu, oder, rukis, tritikale, kaer

Ühekordsel pritsimisel jahukaste, septorioosi, DTR-i, kollase rooste ja pruunrooste tõrjeks kasutada kulunormi 0,75 - 1,5 l/ha. Kultuure töödelda kasvufaas 30 - 51 , so kõrsumise algusest kuni loomise alguseni.

Jagatud pritsimise korral kasutatakse poolt kulunormist järgmiselt:
1. pritsimisel lehehaiguste vastu 0,75 l/ha kasvufaasis 30 - 37 (kõrsumise algusest kuni lipulehe ilmumiseni);
2. pritsimisel peadel levivate haiguste tõrjeks 0,75 l/ha kasvufaasis 39 - 51 (kõrsumise lõpust loomise alguseni).
Hiljem kui loomise alguses fungitsiidi kasutada ei soovitata, sest kõrs jääb roheliseks ja teravilja valmimine võib hilineda.

Vee kogus 100-400 l/ha sõltuvalt taimiku suurusest
Toimeaine metüülkresoksiim 83 g/l, epoksikonasool 83 g/l, fenpropimorf 317 g/l
Pakend 5 l, suspoemulsioon
Tootja BASF