Diqua (registrist kustutatud, ajapikendus müügiks 30.10.2019 ja kasutamiseks 04.02.2020)

Umbrohutõrjevahend ja desikant lamandunud odra ja kaera (loomasöödaks), kartuli, rühvelkultuuride (nagu suhkrupeet, sibulad, köögiviljad), humala, rapsi, põldherne, põldoa (loomasöödaks), punase ja valge ristiku ja lina koristuseelseks kuivatamiseks.

Toime

Diqua mõjub kiiresti kõikidele taime rohelistele osadele. Mõne päeva möödudes enamike taimede rohelised osad, nii kultuuril kui umbrohul, on täielikult kuivanud. Diqua ei mõju mulla kaudu ega oma mõju järgnevatele kultuuridele. 

Kasutamisjuhend

Diqua on vihmakindel 15 minuti möödumisel pärast pritsimist. 1 pritsimine kasvuperioodil kultuuri kohta. Mitte pritsida stressis olevaid kultuure. 

Umbrohutõrje kartuli reavahedes 

Varaseid sorte pritsitakse kui 10% kultuurist on tärganud. Teiste sortide puhul kui 40% on tärganud, kuid pritsimise ajal peavad taimed olema alla 15 cm kõrgused. Diqua kulunorm kartulile umbrohu tõrjeks 1,5-2 l/ha.

Lamandunud oder ja kaer (ainult loomasöödaks)

Pritsitakse kui vili on koristusküps. Kulunorm 2-4 l/ha, vee kulu 300-500 l/ha sõltuvalt umbrohtude olemasolust pritsimise ajal. Lisada alkoholetoksülaadi baasil valmistatud märgajat vastavalt tootja soovitustele.

Paagisegud
Diqua't võib kasutada paagisegus paljude preparaatidega.

Vee kogus 200- 1000 l/ha
Toimeaine dikvaat 200 g/l, dikvaatdibromiidina 374 g/l
Pakend 20 L, vesilahus
Tootja Sharda Cropchem Ltd