Komplet

Mulla mõjuga herbitsiid rukki-kasteheina ja paljude kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel.

Toime

Komplet on herbitsiid rukki-kasteheina ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks sügisel pärast tärkamist. Komplet sisaldab kahte erineva toimeviisiga ja teineteist täiendavat toimeainet:
 - flufenatseet, mida omastatakse tärkavate umbrohutaimede poolt peamiselt juurte ja hüpokotüüli kaudu;
 - diflufenikaan, mida omastatakse samuti peamiselt juurte kaudu. Umbrohtude tärkamisjärgsel pritsimisel imendub diflufenikaan umbrohtudesse ka lehtede kaudu.
Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist. Piisav mullaniiskus suurendab herbitsiidi efektiivsust. Kompleti tõhusaks toimimiseks on oluline, et pinnas oleks korralikult ette valmistatud.

 

Kasutamisjuhend

Kompleti puhul on parim pritsimisaeg varsti pärast kultuuri tärkamist kuni kultuuri kolme pärislehe staadiumini (BBCH 11-13).

Talinisu, talioder, rukis, tritikale

Kulunorm: 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.
Pehme talve korral laguneb herbitsiid mullas kiiremini inaktiivseteks ühenditeks, mis vähendab herbitsiidi järelmõju kevadel.

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine flufenatseet 280 g/l, diflufenikaan 280 g/l
Pakend 5L, suspensioonkontsentraat
Tootja Bayer CropScience