Nufarm MCPA 750

Nufarm MCPA 750 on herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teravilja, lina, herne ja põldheinte seemne põldudel, tatral ja murul.

Toime

Preparaadile vastu pidavad või vähem tõrjutavad umbrohud on virn, vesihein, kesalill, kirburohi, hapuoblikas, põldkannike, iminõges ja linnukapsas.

Kasutamisjuhend

Herbitsiid sobib kasutamiseks suvi- ja taliteraviljadel, punase ristiku puhaskülvidel ja allakülvidel, punase ristiku seemnepõllul saagiaastal, kõrreliste heintaimede põllul külviaastal, hernel ja hernesegatisel, ida-kitsehernel, tatral, linal ning murul.

Kultuur Pritsimise aeg Kulunorm, l/ha Ooteaeg, p
Taliteraviljad Kasvu algusest kuni võrsumise lõpuni 1,0 - 2,5  
Suviteraviljad Võrsumisfaasis 1,0 - 2,5  
Punane ristik (puhas- ja allakülvid) Ristiku 1-2 kolmetislehe faasis ja kattevilja võrsumise ajal O,8 - 1,0 45
Punane ristik (seemnepõld saagiaastal) Kevadel 2-3 nädalat pärast ristiku kasvu algust 1,0 – 1,3  
Kõrrelised heintaimed (külviaastal) Pärast kõrsheinte täielikku tärkamist 1,3 – 1,7  
Hernes ja hernesegatis Hernes on 3-6 lehe faasis

0,7 - 0,9

45
Ida-kitsehernes 1-2 kolmetislehe faasis 0,8 - 1,0 45
Lina Umbrohul on 2-4 pärislehte, lina on “kuusekese” faasis (3-10 cm kõrged) 1,0 - 1,3  
Tatar enne tärkamist 1,3 – 2,0  
Muru   1,3 - 1,7  

Preparaadi jääke võib esineda mullas kuni kaks kuud. Herne pritsimisel võib põhjustada kõverdumist, mis möödub mõne päeva jooksul.

Vee kogus 200-400 l/ha, sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine MCPA 750 g/l
Pakend 5 l, 20 l emulsioonikontsentraat
Tootja Nufarm Limited