Puma® Universal

Kõrreliste umbrohtude, peamiselt tuulekaera ja rukki-kasteheina tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ja suvinisul, odral, talitritikalel ja rukkil.

Toime

Puma Universal on süsteemne herbitsiid, mis omastatakse taimede roheliste osade poolt ning liigub taimes kasvukuhikusse ja juurtesse. 2 - 3 päeva pärast pritsimist umbrohtude kasv lakkab. Preparaadi täielik mõju ilmneb 2 - 4 nädalat pärast pritsimist.

Tõrjutavad umbrohud: tähkjas kukehirss, harilik rukki-kastehein, tuulekaer, kukeleib, aas-rebasesaba.

Kasutamisjuhend

Preparaati kasutatakse pärast teraviljade tärkamist. Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja sõltumata kultuuri arengu faasist hävitab Puma Universal kõige efektiivsemalt kõrrelisi umbrohte 2-lehe faasist kuni võrsumise lõpuni.

Tali- ja suviteraviljad

Taliteraviljade pritsimisel on Puma Universal'i kulunorm 1,0-1,2 l/ha, suviteraviljade puhul 0,8-1,0 l/ha. Kaera pritsimiseks seda herbitsiidi kasutada ei tohi!

Tuulekaera tõrje

Tuulekaera ja laialeheliste umbrohtude üheaegseks tõrjeks kevadel võib Puma Universali kasutada segus Sekator OD või mõne teise sulfuroon-tüüpi herbitsiidiga järgmiselt:

  • taliteraviljadel Puma Universal 1,0-1,2 l/ha + Sekator OD 0,15 ml/ha,
  • suviteraviljadel Puma Universal 1,0 l/ha + Sekator OD 0,1-0,15 ml/ha.

Herbitsiidi võib segus teiste preparaatidega kasutada ainult tuulekaera 4-8 lehe faasis. Hilisemate arengufaaside puhul kasutada Puma Universal'it iseseisvalt. Tuulekaera ja laialeheliste umbrohtude üheaegsel tõrjel ei tohi Puma Universali kasutada koos preparaatidega, mis sisaldavad MCPA-d, dikambat või 2,4D-d.

 

Vee kogus 200-300 l/ha sõltuvalt pritsimistingimustest
Toimeaine fenoksaprop-P-etüül 69 g/l
Pakend 5 L, 20 L, emulsioonkontsentraat
Tootja Bayer CropScience