YaraMila väetised taliviljale

Baltic Agrolt parimad lahendused taliviljade sügiseseks väetamiseks.

YaraMila väetised

YaraMila N NO3 NH4 P2O5 P2O5* K2O S Mg Muud
NK 22-0-14 + S B Mg Zn 22 10 12     14 3 0,05 1 Zn Se
NPK 20-5-15 + S B 20 9,5 10,5 5 3 15 3 0,02    
NPK 9-12-25 + S B Mg 9 2,5 6,5 12 10,6 25 3 0,02 1,2  
NPK 7-20-28 + S B Mg Zn 7 1 6 20 18 28 3 0,02 1,2 Cu Fe Zn Mn

* vees lahustuv P2O5