Saak sirgub seemnest

Kevadiste külvitöödeni jääb veel küll mõni kuu, kuid mõistlik oleks juba täna kevadeks vajalik seemnevaru üle vaadata ja külviplaane tegema hakata. 

Selle aasta esimesest Põlluteatest leiad info järgmistel teemadel:

Head lugemist!


Seemnete inventuur

Siinkohal tuleks arvestada nii omatoodetud seemne koguseid, kvaliteeti kui ka seni kasutuses olevate sortide paljunduste vanust. Seemne kvaliteedist rääkides mõeldakse esmalt seemnete idanevusele. Eriti on vajalik idanevust kontrollida ja määrata puhkudel, kus seemnevilja koristus on sattunud vihmasele perioodile ja terade kõrge niiskus on tinginud intensiivsema kuivatuse. Sellistes tingimustes võivad seemnete eluvõime ja idanevus oluliselt alaneda.

Külvisenormi määramisel on oluliseks teguriks seemnete 1000 tera mass. Siin tähendab mõne grammiga eksimine kümnetes kilogrammides möödalaskmist külvisenormis. Näiteks teraviljaseemne 1000 tera massi 7 g erinevuse puhul saame alljärgnevad külvisenormid:

(450 tera m2  × 40 g (1000 seemne mass)) / (95 (idanevuse %))  = 189 kg/ha

(450 tera m2  × 47 g (1000 seemne mass)) / (95 (idanevuse %))  = 223 kg/ha

Tähtis on üle vaadata ka omatoodetud seemne ja sortide vanus. Lähtuda võiks põhimõttest, et vähemalt ⅓ külviseseemnest tuleks igal aastal asendada uue ja värske sertifitseeritud seemnematerjaliga. See tagab suurema saagipotentsiaali, samuti sordipuhtuse ja eeldused elujõulisemaks ja tervemaks taimikuks kasvu ajal. Sertifitseeritud seemnevaru täiendamisel võiks tähelepanu pöörata uutele sortidele ja antud tootmis- ning kasvatustingimusi arvesse võttes värskendada ka oma sordinimekirja. 

Nisu seeme

Nisu sortidest on Baltic Agrol pakkuda põuastele ja väheviljakatele muldadele sobivat Arabellat, ohtelist Grannyt, stabiilset kvaliteeti tagavat Trisot ja intensiivseks põllumajanduseks sobivaid Hamletit ja Licamerot

Licamero on BA sordivalikus esimest aastat ja põhjus, miks me selle sordi oma portfelli lisasime, seisneb tema suures teras ja kõrges proteiinis. 2015. aastal katsetasime Kehtna Mõisa OÜ põldudel kolme hinnakirjas olevat sorti – Arabellat, Hamletit ja Licamerot. (Vaata katse tehnoloogiat.)

Näitaja Arabella Licamero Hamlet
Saak põllult, kg/ha 6090 6755 6537
Niiskus, % 316 502 363
Saak kuiv, kg/ha 5774 6253 6174
Proteiin, KA % 14,9 15,8 13,8
Mahumass, g/l 765 752 779
1000 tera, g 39,2 46,1 43,6
Langemisarv, s 248 232 299
Kleepvalk, % 40,2 41,8 33,2
Gluteiin, % 59 57 63

Tulemustest on näha, et sarnastes tingimustes sarnase väetamise ja taimekaitse korral võib Licamero puhul oodata keskmisest tunduvalt suuremat 1000 tera massi ja proteiini sisaldust. Ka saagi numbri poolest osutus Licamero antud katse edukaimaks sordiks. 

Odra seeme

Odra sordivalikusse kuuluvad sel aastal varajane oder Elmeri, intensiivsort Iron, õlleoder Propino ja ka mahepõllumajandusse sobiv Evergreen.

Evergreeni kasvatamine on Eesti põllumeeste seas aasta-aastalt üha populaarsemaks saanud ja seetõttu on antud sort ka meie sordivalikus üha kindlamalt kanda kinnitanud. Kui Taanis aretati Evergreen õlleodraks, siis meie tingimustes on selgeks saanud, et oma saagikuselt ei jää Evergreen alla ka saagikamatele söödaotradele. Lisaks on sort leplik ka väetusfooni osas, andes ühtlast saaki ka madalal väetusfoonil. Seetõttu saame Evergreeni pakkuda mahepõllupidajatele ja seda ka puhtimata kujul.

Herne ja oa seeme

Herne sordivalikusse kuuluvad kollased toiduherned Casablanca ja Astronaute ning oa valikusse varajane sort Julia ja saagikas keskvalmiv Fuego. 

Meie sordivaliku uus sort Astronaute on aretatud Saksamaa ettevõtte NPZ ja Prantsusmaa ettevõtte RAGT koostöös. Koostöö tulemusel sündinud uus sort ei ole mitte üksnes äärmiselt saagikas, vaid omab ka väga head seisukindlust ja omadust suruda alla kõrval kasvavaid umbrohte. Astronaute on keskmise kõrgusega, kasvades rasketel ja viljakatel muldadel 86-110 cm kõrguseks ning kergetel muldadel 83-102 cm kõrguseks. Kasvuajalt on tegemist keskvalmiva sordiga, mis Eesti tingimustes vajab valmimiseks keskmiselt 77-100 päeva. Astronaute suurimaks eeliseks on tema seisukindlus. Baltikumi 2013.-2015. a katsetes sai sort keskmiseks tulemuseks 6,6 punkti kümnest, ületades sellega kõiki teisi Baltikumis registreeritud ja müügil olevaid hernesorte.

Seemnete puhtimine

Seemnete ettevalmistamisel külviks on olulisel kohal seemnete pinnal ja sees olevate haigustekitajate tõrjumine. Odra ja nisu lendnõe, nisu kõvanõe ja odra triiptõve tekitajad on ainult puhtimisega tõrjutavad, lisaks annab see esialgse kaitse võrklaiksuse, helelaiksuse ja fusariooside vastu. Süsteemsed toimeained levivad seemne idanedes nii tõusmetesse kui juurtesse, kindlustades taime ka mullas levivate haigustekitajate rünnaku eest. 

Tagamaks võimalikult laia tõrjespektrit tuleks puhtimiseks valida mitme toimeainega fungitsiid, nagu Celest Trio 1,5-2 l/t või Lamardor 0,15-0,2 l/t. Puhitud seemnest idanevate taimede iduleht ja esimesed pärislehed ning juurestik on esialgse nakkuse vastu kaitstud mõned nädalad. Lisaks haiguste tõrjele toimivad nimetatud puhtimisvahendid kasvustimulaatorina: areneb tugevam ja harunenum narmasjuurestik, mis tagab parema vee kättesaadavuse ja toitumise. Arenevad tugevamad võrsed ja taimed on vastupidavamad ning suurema saagipotentsiaaliga. Taimede tärkamine võib seeläbi olla 3-4 päeva aeglasem, kuid lõpptulemusena formeerub elujõulisema juurestiku ja võrsetega taimik. 

Seemnes endas olevast toitainete varust piisab taime arenguks 7-10 päevaks. Puhtimine annab hea võimaluse anda lisaks erinevaid toiteelemente taimede algkasvu intensiivistamiseks. Soodustamaks taimede kiiret algarengut on soovitatav puhtimissegudesse lisada toiteelemente koos biostimulaatoritega. Parima mõju annab kombinatsioon: Humistar 2 l/t + Ruter AA 2 l/t. 

Biostimulaatorite toime 

Humistar on süsinikurikkast materjalist – leonardiidist - eraldatud huumushapete kontsentraat, mis on huumushapete sisalduse poolest 20 korda kontsentreeritum võrreldes orgaaniliseks väetiseks kasutatava sõnnikuga. Ruter AA on NPK (7-5-3,5) väetislahus kergesti omastatavate mikroelementide (Fe, Mn, Zn, Mo), vabade aminohapete ja orgaanilise aine (15%) sisaldusega. Aminohapete arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toitained kiiresti läbi rakuseinte, see omakorda soodustab narmasjuurte arvukuse ja mõõtmete kasvu. Juurestiku algarengut mõjutavad enim orgaaniline aine, fosfor (P) ja tsink (Zn), mis on antud segus taimele kiiresti omastatavas vormis. 

Külvisematerjali töötlemine huumushappeid ja vabu aminohappeid sisaldavate biostimulaatoritega stimuleerib seemnete idanemist ja soodustab ühtlasemat tärkamist ning tugeva, suure imamispinnaga narmasjuurestiku moodustumist. Mõju tuleb eriti esile abiootilise stressi (vee-, põua-, külma-, kuumastressi) tingimustes. See loob paremad eeldused toitainete omastamiseks ja edasiseks kasvuks. 

Talioder puhitud ja puhtimata

FOTOL: Muuga PMÜ taliodra taimed sügisel, 6. oktoobril 2015. Vasakul: puhisesse lisati Ruter AA 2 l/t +Humistar 2 l/t. Paremal: puhisesse ei lisatud Ruter AA-d ega Humistari.

Puhtimiseks vajaliku töölahuse kogus (koos fungitsiidi ning Humistari ja Ruter AA-ga) peaks olema 6-10 l tonni seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega. Jälgida tuleks, et seemned kattuksid ühtlaselt, vajadusel võib lahuse kogust suurenda, eriti kui seemned on väiksed. 

Baltic Agro Põlluteade
jaanuar 2016