Silomais

Maikuu teine Põlluteade kajastab maisi kasvatamise tehnoloogiat: soovitusi väetamiseks ja taimekaitseks.

Väetamine

Maisi kasvatamiseks sobivad parasniisked kergema lõimisega neutraalse pH-ga mullad. Turvas- ja rasked savimullad, kus põhjavesi on kõrgel, pole maisi kasvatamiseks sobivad.

Mais vajab kõrge söödaväärtusega saagi moodustumiseks rikkalikult toitaineid kogu vegetatsiooniperioodi jooksul. Kasvuperioodi alguses 2-6 lehe faasis on oluline kiiresti omastatava N, P ja Zn olemasolu mullas. Seisukindla varre ja saagi kvaliteedi tagatiseks on K, arvestada tuleks N:K suhtega 1:1. 


Ühe tonni maisi saagi moodustumiseks vajalike põhiliste toitainete vajadus on järgmine:

  • N 13 kg/ha;
  • P 2,8 kg/ha;
  • K 13 kg/ha;
  • S 5 kg/ha;
  • Zn 11 g/ha.

NPK ja S vajaduse rahuldamiseks soovitame kasutada kombineeritud väetamist. Orgaaniline väetis antakse külvi alla lähtuvalt tootja võimalustest ja kooskõlas erinevate seadusandlike piirangutega 30-50 t/ha. Orgaanilise väetise kõrvale sobiv mineraalväetis PK suhtega 1:4 on YaraMila 7-12-25+S,B,Mg, selle soovituslik kasutusnorm on 300-400 kg/ha. Sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast, kas koos külvisega või hajusalt enne külvi, võib lisada MAP 12 N-52 P2O5 või DAP 18 N-46 P2O5 kasutusnormiga 150-200 kg/ha. 

Kõrge väävlivajaduse rahuldamiseks on soovituslik kasutada väävelväetist Wigor 90 S kulunormiga 50-80 kg/ha. Vaheltharimisel või pealtväetamisel soovitame kasutada väävliga lämmastikväetisi, tagamaks lämmastiku efektiivsema omastamise. Väävel parandab lämmastiku omastatavust kuni 25% sõltuvalt ilmastikust. Selleks võib kasutada ASN 26+15 S või NS 30+7 S kulunromiga 200-300 kg/ha sõltuvalt eelnevalt antud väetiste kogusest.

Taimiku algarengu perioodil, mil mullatemperatuurid on veel madalad, ei saa kasvu alustav idand kätte vajalikul määral N, P ja Zn. Seetõttu soovitame starterväetisena kiiresti omastatavat P ja Zn, mis on soovitatav anda mulda ennetavalt koos seemnega. Starterväetise eesmärk on paigutada toiteelemendid seemnest optimaalsele 1-2 cm kaugusele. Baltic Agro tehnoloogiline lahendus külviteenusena annab starterväetise Magnistart NP Zn 15-20 kg/ha või Turbo Seed Zn 10-15 kg/ha seemne alla (1-2 cm) ja MAP 150-200 kg/ha külviridade vahele. 

Juhul, kui starterväetist ei kasutata, on vajalik täiendväetamine lehtede kaudu hiljemalt 3-6 pärislehe faasis, vältimaks Zn ja P puudusest tulenevat kasvustressi. Soovitame selleks kiiretoimelisi, hästi taime imenduvaid ning paagisegudes ohutult kasutatavaid Tradeorp EDTA kelaate Zn EDTA või Zn Mn EDTA kulunormiga 0,5 kg/ha, millele lisada kõrge P sisaldusega Nutricomplex Platinum 12-41-08 + mikroelemendid 3-4 kg/ha, Nutricomplex 13-40-13, Hydrofert 13-40-13 või Folicare Super.
 
Magneesium on olulise tähtsusega toiteelement, et toimuks fotosüntees ja taimed kasvaksid normaalselt. Kevadel, eriti kui on jahe ja niiske periood ning happelised (pH<6,5) kerged liivmullad või kaaliumi liig mullas, ei suuda taimed mullast piisavalt magneesiumi kätte saada. Siinjuures on abiks magneesiumsulfaadiga Epso Top (5 kg/ha) või vedelväetisega Magnitech + mikroelemendid (2-3 l/ha) lehtede kaudu pritsimine. 


Umbrohutõrje

Maisi umbrohutõrje ajastus langeb kokku lehtede kaudu täiendväetamiseks sobiva kasvufaasiga. Seega saab edukalt siduda täiendväetamise ja herbitsiidiga töötlemise üheks töökäiguks maisipõllul.

Maisi algareng on meie kevadistes jahedates tingimustes aeglane ja seetõttu on oluline umbrohtudega konkurentsi vähendamine esimeste pärislehtede moodustumise ajal. Maisi keemiline umbrohutõrje tuleks ära teha 2-6 pärislehe faasis, hilisem pritsimine kahjustab maisi ja tekitab kasvupidurduse.


Haiguste tõrje

Maisi haiguste tõrjele pööratakse meie tingimustes vähest tähelepanu, sest esmapilgul olulist majanduslikku kahju see ei põhjusta. Siiski on lehelaiksused ja fusarioosid ka meie tingimustes maisil levinud ja omavad mõju silo kvaliteedile.

Katsed on näidanud, et kasvuaegne haiguste tõrje on suurendanud töödeldud maisitaimikust valmistatud silo energiasisaldust ja seedumust. Silomaisi haiguste tõrjeks sobib Opera N 1,2 l/ha, sobiv töötlemise aeg on alates 2. varresõlmest kuni pöörise loomise alguseni (kasvufaas 32-51).

Taimekaitsega paagisegudesse on soovitatav alati lisada väikeses koguses vabade aminohapete kontsentraati Delfan Plus kulunormiga 0,5–1 l/ha. See hoiab ära nii ebasoodsatest kasvutingimustest kui ka pestitsiididest põhjustatud võimaliku stressi ilmingud.