Teraviljade ja rapsi väetamine ja taimekaitse

Maikuu kolmas Põlluteade kajastab teraviljade ja rapsi kasvatamise tehnoloogiaid: soovitusi väetamiseks ja taimekaitseks.

Täpsemalt loe:


Teraviljade taimekaitse 

Teraviljade umbrohutõrjeks soovitame kasutada mitme toimeaine kombinatsiooniga preparaate, nagu Biathlon 4D 60-70 g/ha, Granstar Preemia 50 SX + Primus XL 15–22,5 g/ha + 0,75 l/ha, Mustang 0,4-0,6 l/ha või Sekator OD 0,15 l/ha. 

Taliteraviljade umbrohutõrje on tänaseks tõenäoliselt juba tehtud. Seda kas sügisel Komplet või Legacy Pro-ga, mille tõrjeomadused on olnud püsivad, või kevadise pritsimisega. Taliteraviljad said vähemal või rohkemal määral talvekahjustusi, põllud on vähe võrsunud ja hõredad ning tühimikega. Sellisel juhul võib olla vajadus hilisemaks pritsimiseks virna, vesiheina, punandi, iminõgeste jt umbrohtude tõrjeks. Selleks sobib Starane 333HL 0,25-0,4 l/ha mida võib kasutada 45. kasvufaasini (viljatupp paisunud). Samuti sobib see suviteraviljadel kasutamiseks kas ühe toimeainega herbitsiidi (Trimmer, MCPA jt) segupartnerina või eraldi hiljem tärganud probleemsete umbrohtude tõrjeks. 

Juhul kui herbitsiididega töötluse ajal on märgata esimesi jahukaste tunnuseid, võiks paagisegule lisada Allegro Superit 0,75-1,25 l/ha, Falcon Fortet 0,6-0,8 l/ha või Inputi 0,8-1,0 l/ha, võrklaiksuse korral Bell Superit 1,25-2,5 l/ha. 

Esimeseks kasvuregulaatoriks nisudel on CCC võrsumise soodustamiseks. Eriti aktuaalne oli see tänavu vähevõrsunud ja hõredate talinisude puhul, aga samuti on see oluline suvinisude produktiivvõrsete arvu suurendamiseks. CCC 0,5- 1,0 l/ha sobib kasutamiseks võrsumise faasis. Erandiks on kaer, kus CCC-d tuleks kasutada alates 2 kõrresõlmest kuni lipulehe faasini. Kuigi CCC on lubatud kasutada ka odral 0,6 l/ha võrsumisfaasis, siis tegelikult võrsumise soodutamiseks odrale seda vaja ei oleks. Juhul kui teraviljadel on 1. kõrresõlm juba moodustunud, siis on kasvu reguleerimiseks järgnevad lahendused: Moddus Start 0,3-0,6 l/ha või Medax Top taliviljadel ja odral 0,75-1,5 l/ha, kaeral 0,6-1,0 l/ha, suvinisul 0,5-1,0 l/ha. 

Väetamine ja mikroelemendid

Taimekaitsetööd on mõttekas ühildada väetamisega, lisades paagisegudesse leheväetisi. Umbrohutõrjega koos on soovitatav pritsida taimi kõrge fosforisisaldusega NPK väetistega, milles mikroelemendid (katioonid) on EDTA kelaatidena. Sellisel kujul omastavad taimed neid kõige paremini ja samas ei teki probleeme erinevate ainete kokku segamisel. Toodete soovitus: Nutricomplex või Hydrofert 13-40-13; Nutricomplex Platinum 12-41-08 (vaba aminohappe – glütsiin-betaiini – lisandiga) 3-4 kg/ha; Trafos Mg-Mn 2-3 l/ha. 

Tähelepanu tasub pöörata ka magneesiumile Mg, mis mõjutab olulisel määral fotosünteesi aktiivsust läbi kasvuperioodi. Mg puudust soodustab jahe, liigniiske periood, happelised (pH<6,5) kerged liivmullad. Abiks on magneesiumsulfaat Epso Top (5 kg/ha) või Mg-vedelväetis mikroelementidega Magnitech 2-3 l/ha. 

Teraviljade saagi ja kvaliteedi seisukohast on oluline, et taimede jaoks on kriitilistes kasvufaasides saadaval piisavalt mikroelemente mangaan (Mn), vask (Cu) ja tsink (Zn). 

Näiteks vask (Cu) võib olla raskesti kättesaadav kergetest liivastest, ka lubjarikastest või kõrge orgaanilise aine sisaldusega turvasmuldadest. Kui taim saab piisavalt vaske, siis kasvavad tugevamad varred ja taimed on lamandumiskindlamad. Samuti on suurem teriste arv peas, ka on kõrgem saagi proteiinisisaldus. Iga mikroelement mõjutab saaki ja selle kvaliteeti omal moel. Näiteks võib vasepuudus põhjustada saagikadu 0,5-1,5 t/ha. Hiliseim aeg vaskkelaadiga Tradecorp Cu EDTA teraviljataimi pritsida (0,5–1 kg/ha) on kasvufaas BBCH 31. Hiljem pritsides on kasu minimaalne. 

Mangaaniga (Mn) võib taimi pritsida kogu kasvuperioodi vältel, sest mangaan liigub uutesse kasvavatesse taimeosadesse halvasti ja mangaani puuduse riski korral on vajalik korduv pritsimine mangaankelaadiga Tradecorp Mn EDTA 0,5-1 kg/ha. 

Tsingi (Zn) puuduse kartuses (eriti liivastel, ka turbastel, lubja- või fosforirikastel muldadel või pikema jaheda ja niiske ilmastikuperioodi korral) pritsida taimi tsinkkelaadiga Tradecorp Zn EDTA 0,25-1 kg/ha võrsumisest kuni 2. kõrresõlmeni. 

Kui on vajadus erinevate mikroelementide lisamise järele, siis soovitame kelaatide segu Tradecorp AZ 0,5-1 kg/ha või Aton AZ (mikroelementide segu vabade aminohapetega) 1-2 l/ha.           
     
Mikroelementidega tuleb väetada ennetavalt, st mitte ära oodata toiteelementide puudusest tingitud silmaga nähtavaid sümptomeid. Mangaan on ainuke element, mida on mõtet ka ravi otstarbel lehtede kaudu pritsida.

Tradecorp EDTA kelaadid on turvaliselt segatavad teiste veeslahustuvate väetistega ning enamiku taimekaitsevahenditega. Paagisegudesse on alati soovitatav segada väikeses koguses vabade aminohapetega biostimulaatoreid Delfan Plus 0,5-1,5 l/ha või Ruter AA 1,5-2 l/ha, mis aitavad kaasa toiteelementide paremale imendumisele ning vähendavad ebasoodsate kasvutingimuste või keemiliste taimekaitsevahendite ebasoovitavat kõrvalmõju kasvule. 


Rapsi kevadine väetamine

Taliraps sai üle Eesti talvest kõvasti räsitud. Tänaseks on allesjäänud põllud väetatud, aktuaalne on hiilamardika tõrje ja ees ootab hilisem haiguste tõrje. Plaanitavate taimekaitsetööde paagisegudele võiks lisada leheväetisi või biostimulaatoreid. Kahjuritõrjega NPK täisväetisi mikroelementidega: Nutricomplex 6-10-32 või Nutricomplex Platinum 11-05-34 - 3-5 kg/ha (mitte väetada õitsemise ajal!). Omal kohal on ka NPK vedelväetis mikroelementidega ja vabade aminohapetega Ruter AA, eraldi antuna 2-3 l/ha, segus teiste veeslahustuvate väetiste ja taimekaitsega 1,5-2 l/ha. 

Kui booriga ei ole jõutud veel kevadel väetada, siis viimane aeg selleks on õitsemise alguses (kui 25% õitseb): Tradebor või Tradebor Mo 1-2 l/ha. 

Tähelepanu! Tradebori või Tradebor Mo segamisel insektitsiidide OD formulatsioonidega ei teki soovimatuid kõrvalmõjusid toime efektiivsusele. Antud toodetes on boori ühendiks booretanoolamiin, mitte boorhape. 

Õitsemisaegse haigustõrjega on lubatud paagisegusse lisada vaid Delfan Plus 0,5-1,5 l/ha. 

Umbrohu ja kahjurite tõrje

Suvirapsi külvi järgselt kasutatakse enamasti mullaherbitsiide, nagu näiteks Butisan Kombi 2,5 l/ha. Hilisemaks umbrohtude kasvuaegseks tõrjeks sobivad Galera 0,3 l/ha + märgaja Lontrel 0,125-0,165 g/ha või Salsa 15 g/ha. Galerat võib kasutada nii kaua, kui õiepungad on kattelehtede all varjus, hilisemas faasis tehtud pritsimine kahjustab rapsi. Lontreli ja Salsat võib kasutada ka hiljem, aga oluline on jälgida, et umbrohud poleks üle kasvanud. Tärkamiseelse umbrohutõrjega soovitame väetiste ja biostimulaatorite segu „2+2+1“ – Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha + Final K 1 l/ha, et kindlustada ühtlasem tärkamine ning tugevam ja rikkalikum narmasjuurestik.

Tärkamisjärgsete herbitsiidsega on soovitatav koos pritsida biostimulaatorit Delfan Plus 0,5-1,5 l/ha, et vähendada herbitsiidide ja ebasoodsate kasvutingimuste (põud, liigniiskus, madalad või liiga kõrged temperatuurid jne) võimalikke negatiivseid mõjusid kasvule.

Tärkava ja idulehtede faasis suvirapsi puhul on oluline jälgida maakirbu kahjustuse ulatust, seda eriti hoolikalt juhul, kui kasutatud seeme pole insektitsiidiga puhitud. Väikseid, idulehtede faasis taimi on mõttekas pritsida kontaktsete insektitsiididega nagu Cyperkill 0,05 l/ha. Kui taimed on juba suuremad ja varsunud, on mõttekas kasutada süsteemseid preparaate Proteus 0,75 l/ha, Biscaya 0,3 l/ha ja Pyrinex 0,5-0,75l/ha. Sobiv aeg on see pritsimine ühendada kasvuregulaatorite kasutamisega. Paagisegusse sobib Caryx 0,5 l/ha, Tilmor kuni 1,0 l/ha. Kasvu reguleerimiseks võib kasutada ka Oriust alates 0,8 l/ha või Folicuri alates 0,8 l/ha.

Lisaks insektitsiididele ja kasvuregulaatoritele sobivad sellesse paagisegusse leheväetised, näiteks Tradebor või Tradebor Mo 1-2 l/ha. Taimede kasvu turgutamiseks sobivad roseti ja varsumise ajal paagisegudesse Nutricomplex Platinum 12-41-08, Nutricomplex või Hydrofert 13-40-13 – 3-5 kg/ha või Trafos MgBMnFe või YaraVita Brassitrel – 2-3 l/ha.

Nii nagu teravilja puhul, on ka rapsil läbi kasvuperioodi vaja piisavalt magneesiumi (Mg). Magneesiumiga varustamiseks sobivad teraviljade juures juba nimetatud tooted.

Lisaks boorile on rapsile ühed olulisemad mikroelemendid mangaan (Mn) ja molübdeen (Mo), ka raud (Fe). Vajadusel võib neid elemente paagisegudesse lisada Tradecorp EDTA kelaatidena.

Rapsitaimed peavad neid mikroelemente piisalt saama kasvuperioodi jooksul kuni õitsemise alguseni. Vedelväetises Trafos MgBMnFe on kõik vajalikud mikroelemendid hästi omastatavate ühenditena olemas. Lisaks annab see väetis taimedele hästi liikuvat ja süsteemse mõjuga fosforit, mis tugevdab taime loomulikke kaitsemehhanisme ning aitab kaasa toiteelementide paremale imendumisele. 

Generic placeholder image

Valmistu siloteoks

Baltic Agro Machinerys on käimas kampaaniapakkumine John Deere ruloonpressile ja Conor kiletajale.

Generic placeholder image

Kütus Baltic Agrost

Ruloonpressi ja teiste põllutöömasinate tarbeks saad kütuse osta Baltic Agrost. Tee hinnapäring otse kodulehelt.

Prev Next