Talirapsi sügisene tehnoloogia

Juulikuu Põlluteade tutvustab talirapsi sügistehnoloogiat, sisaldades soovitusi põllu ette valmistamisest kasvu reguleerimiseni. 


Möödunud talv ja varakevad olid talirapsile viimaste aastate raskeimad. Talirapsile ebasoodsaid ilmastikutingimusi pole võimalik vältida, kuid saame külve kindlustada omapoolsete agrotehniliste võtetega.

Talirapsi sügisesest taimiku arengust sõltub oluliselt nii talvitumine kui ka kogu järgmise aasta saagipotentsiaal.

Külvipinna ettevalmistus sügisel 

Taliraps külvatakse meie tingimustes teravilja, põhiliselt varajase odra järgi. Juhul kui põhumass jäetaks põllule või selle segamine mullaga on pindmine, siis võib see põhjustada ebaühtlase tärkamise. Lisaks sellele vähendab põhukogus niigi vähest mullaniiskust, imades selle endasse. Kuna põhk vajab lagunemiseks hulgaliselt niiskust ja toitaineid, siis on vähene väetamine ja ebapiisav sademete hulk rapsile kasvu takistajateks.  

Põhu lagundamine 

Humiinainete, nagu Humistar, mõjul kiireneb mullas olevate põhujääkide ja taimejäänuste mineraliseerumine, mis omakorda mõjub soodsalt mulla füüsikalistele ja agrokeemilistele omadustele ning üldisele mullaviljakusele. 

Põldu, kus eelkultuurist on jäänud maha palju põhku ja taimejäänuseid, on soovitatav pritsida Humistariga 5 l/ha. Eriti efektiivne on Humistari mõju taimejäänuste mineraliseerumisele, kui sellele põllule antakse samal eesmärgil ka lämmastikku. 

Humistari saab edukalt pritsida segus vedelate lämmastikväetistega, näiteks Humistari 3-4 l/ha koos karbamiidiga või KAS-iga põhu lagundamise kiirendamiseks. Sügisel Humistariga pritsitud põldude muld sisaldab kevadel rohkem lahustuvat mineraalset lämmastikku. 


Tärkamiseelne umbrohutõrje

Rapsile soodsa kasvu ja umbrohutõrje eelduseks on hästi ja ühtlaselt ette valmistatud muld, mis tagab peene seemne ühtlase ja kiire idanemise. Mullatoimeliste herbitsiididega soovitatakse pritsitakse kohe pärast külvi, et kasutada maksimaalselt mullas olevat niiskust. Juhul, kui on väga põuane, võib pritsimist sademete ootuses edasi lükata, kuid mitte kauaks, sest herbitsiidide toime umbrohtude pärislehtede faasi jõudmisel jääb kesiseks. 

Mullaherbitsiidide külvijärgne kasutamine tagab, et raps saab kiiresti ja konkurentsivabalt kasutada nii mullaniiskust kui valgust. Ebaühtlaselt haritud ja palju eelkultuuri põhku ning varrejäänuseid sisaldav mullapind takistab nii tärkamist kui mullaherbitsiidide toimet. 

Kohe pärast talirapsi külvi on soovitatav kasutada mullaherbitsiide Butisan Avant 2,0-2,5 l/ha või Butisan Star 2,0-2,25 l/ha. Juhul, kui mullapind on väga kuiv ja oodata on sademeid, võib pritsimist teha hiljem - kuni nädalapäevad peale külvi. Tuleks jälgida, et tõrjutavad umbrohud oleksid väikesed, soovitatavalt idulehtede faasis. 

Koos mullaherbitsiididega soovitame herbitsiidide efektiivsuse suurendamiseks kasutada spetsiaalset mullamärgajat Terraoil (100-200 ml/ha).

Koos tärkamiseelse umbrohutõrjega on soovitatav pritsida vabade aminohapete, humiinhapete ja kaalium-vedelväetise segu 2+2+1: Humistar 2 l/ha + Ruter AA 2 l/ha + Final K 1 l/ha. See mõjub hästi taimiku ühtlasele tärkamisele, jõulise juurestiku moodustumisele ning raskesti kättesaadavate toiteelementide (eelkõige fosfori) omastamisele. 


Rapsi sügisene väetamine 

Talirapsi taim vajab sügisel juurekava arenguks ja talvekindluse tagamiseks tasakaalustatud toitainete bilanssi. Fosfori ja kaaliumi normid sõltuvad konkreetse põllu PK varudest. Põhiväetamiseks soovitame kasutada nii kõrge kui ka madala lämmastiku sisaldusega NPK väetisi: YaraMila 18-8-16+S,B,Mg; YaraMila 9-12-25+S,B,Mg; YaraMila 7-20-28+S,B,Mg.  

Mineraalipõhisel väetamisel arvestada põhiväetise normiks 300-500 kg/ha. Sõltuvalt eelvilja põhu massist on mõistlik lämmastikukogus kokku 50-80 kg/ha ja vähemalt 15 kg/ha väävlit. Seega madala lämmastiku sisaldusega põhiväetamisel on vajalik pealtväetamine 100-150 kg näiteks NS 30+7S, YaraBela Axan 27N+4S või ASN26+15S.

Kombineeritud väetamisel on sobiv kasutusnorm 30 t/ha läga + 200-300 kg/ha YaraMila 9-12-25+S,B,Mg või YaraMila 7-20-28+S,B,Mg. 


Sügisene kasvuaegne taimekaitse ja lisaväetamine

Kui sügisel on põllul palju ristõielisi umbrohtusid, võib tõrjeks kasutada Salsat 15-25 g/ha, seda umbrohtude kahe pärislehe faasini.

Juhul, kui talirapsi eelviljaks on olnud teravili, tuleb hoolikalt jälgida koristusjärgse varise idanemist. Varisest tärganud teraviljaoras pärsib oluliselt rapsi arengut ja kasvu. Selle vältimiseks kasutada kõrreliste tõrjeks mõeldud herbitsiide, nagu Agil 100 EC, Leopard või Targa Super, kulunormiga alates 0,75 l/ha. Kindlasti ei tohiks varise tõrjet jätta liiga hiljaks, kuna see kurnab oluliselt rapsitaimi. 

Kasvu reguleerimine 

Talirapsi puhul on oluline jälgida, et taime kasvukuhik ei tõuseks mullapinnast liiga kõrgele. Sellise, nn ülekasvanud taime talvekindlus ja kevadine taastusvõime on märksa nõrgem kui neil taimedel, mis on sügisel 6-8 lehe faasis pritsitud kas spetsiaalse kasvuregulaatoriga Caryx (0,7-1,4 l/ha) või kasvu reguleerivate fungitsiididega Juventus (0,5-0,8 l/ha), Orius (0,5-1,0 l/ha) ja Tilmor (0,8-1,2 l/ha). Lisaks kasvu reguleerimisele toimib nende preparaatidega pritsimine ka sügisel nakkuvate haiguste (fomoos e mustmädanik, kuivlaiksus jt) tõrjena.

Paagisegusse on soovitatav sügisel lisada taimede kasvu ja juurestiku arengut soodustavaid toiteelemente. Rapsi puhul peaks olema tagatud võtmetähtsusega mikroelementide (Mn, B, Fe, Mo) kättesaadavus. 

Alates 4 lehe faasist on sobivad veeslahustuvad väetised: YaraVita Brassitrel Pro 2-3 l/ha, Trafos Mg-B-Mn-Fe 2-3 l/ha. Viimane neist sisaldab lisaks olulise tähtsusega mikroelementidele ja magneesiumile rohkelt ka jahedates ja liigniisketes tingimustes hästi omastatavat fosforit, samuti kaaliumi. Fosforil on selles faasis tähtis roll juurestiku kasvul ja lämmastiku efektiivsel omastamisel. Piisav kaalium taimes soodustab suhkrute ja süsivesikute moodustumist, mis omakorda aitab tagada parema talvekindluse. Kaaliumi varude täiendamiseks sobib vedelväetis Final K 2-3 l/ha pritsituna enne püsivate külmad saabumist. 

Sügisene pritsimine booriga (Tradebor või Tradebor Mo 1-2 l/ha) aitab kaasa tugeva ja terve taime kasvamisele, ning talvitumisele. Enne püsivalt külmade ilmade tulekut peab hoolt kandma, et taimekudedes oleks piisavalt kaaliumi. 

Soojade ja niiskete augustiilmade korral võivad tärkavat talirapsi oluliselt kahjustada nälkjad ja teod. Juhul, kui põllul on näha tühikuid või räsitud, haukamisjälgedega taimi, tuleks jälgida, kas mullaosakeste alla on peitunud nälkjaid või tigusid. Tõrjeks kasutada näiteks MEDEL graanuleid (metaldehüüd 50 g/kg) kulunormiga 7 kg/ha. Parimaid tulemusi saavutatakse, kui toodet kasutatakse vaikse ja niiske ilmaga, mil tigude ja nälkjate elutegevus on kõige aktiivsem. Kui tigude ja nälkjate poolne kahjustamine jätkub, tuleb preparaadi kasutamist korrata. 


Riskide maandamine 

Maandamaks talirapsi kasvatamisel talvitumisest tingitud riske, on Baltic Agro koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF viimasel 6 aastal pakkunud talirapsi kasvatustehnoloogialepingut, nn BOKS lepingut. Juhul, kui lepingualusel põllul on taliraps kevadeks täielikult hävinenud, hüvitab Baltic Agro poole sügisel kasutatud seemne ja poole herbitsiidi kogusest.

Küsi pakkumist ja lepingu infot piirkondlike müügiesindajate käest. 


Külviaeg ja sordi valik 

Viimaste aastate pikad sügised ja soodsad talvitumistingimused on kahjustamata jätnud ka veel septembri alguses rajatud rapsikülvid. Siiski on meie tingimustes reegel, et taliraps peaks saama külvatud 20. augustiks, äärmisel juhul võib seda teha kuni 25. augustini. Sel juhul jääb rapsile piisavalt aega talvitumiseelseks arenguks ka ebasoodsamates tingimustes. Augusti lõpus hakkab kiiresti vähenema päeva pikkus ja kasvuks piisava valguse hulk ning õhutemperatuur.

Talirapsi sordivalik on tänaseks lai ja mitmekesine. Sordi üheks iseloomustajaks on sügisese arengu ja kasvu kiirus - seda tuleb arvestada külvide planeerimisel. Siiski, ka sügisel kiirekasvulisi sorte ei tohiks külvata hiljem kui 25. augustil. Soovitatav on valida sort, mida meie tingimustes on katsetatud ja tootmises proovitud. 

Sellel kevadel eristusid parema talvitumisega poolkääbuskasvulised sordid. Poolkääbuskasvulised sordid on küll mõnevõrra madalama saagipotentsiaaliga kui kõrgekasvulised, kuid talvitumisriskide hajutamiseks on mõeldav osa talirapsi pinnast rajada just selliste madalakasvuliste sortidega.


Talirapsi uued sordid

Minerva 

Rapooli 2016. aasta parima talvekindlusega sort. Valmimisajalt keskvarajane. Kasvukoha osas vähenõudlik ning sobib nii kergematele kui raskematele muldadele. Lisaks heale talvekindlusele ja suurele saagikusele on Minervale omane ka kõrge õlisisaldus.

DK Exalte 

Monsanto kõrgekasvuline hübriid. Kiire areng nii sügisel kui kevadel nõuab tähelepanu kasvuregulaatori kasutamisel, soovituslik kasutada täisnormi. Sordile iseloomulik kõtrade purunemiskindlus võimaldab ebasoodsate ilmastikuolude korral lükata koristusaega edasi, kartmata seejuures saagikadusid või kvaliteedi langust õlis.

Fencer 

Uus hübriidsort Bayerilt, mis paistab silma väga kõrge õlisaagi poolest. Haigustele vähe vastuvõtlik, eriti vastupidav fomoosile.

Kõrge saagikuse saamisel mängib suurt rolli just õigeaegne külv. Allolevalt jooniselt leiab kõikide Baltic Agros müügil olevate sortide soovitusliku külviaja. 


Clearfield talirapsi tehnoloogia

Cleafield tehnoloogia ühendab endas spetsiaalse herbitsiidi Clamox ja Clearfield (CL)-rapsisorte. Herbitsiid Clamox 1,5-2,0 l/ha + märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha eeliseks on lai tõrjespekter: ristõielised umbrohud (põldsinep, põld-litterhein jt), virn, kesalill ning eelkultuurina olnud rapsi ja teravilja varis. Clamox’it saab kasutada ainult herbitsiidi suhtes tolerantsust omavatel sortidel, nn CL-märgisega sortidel:

DK Impression CL

Monsanto kõrgekasvuline saagikas CL-hübriid. Valmimisajalt keskvalmiv, hea talvekindlusega. Sügisel kiire arenguga, seega oluline jälgida kasvuregulaatori vajadust. Sobilik külviaeg 12.-25. august.

DK Imistar CL 

Monsanto poolkääbushübriidist CL-sort, millele on omane väga hea talvekindlus. Kompaktne kasv sügisel tähendab head talvitumisvõimet ka lumevaestel ja külmadel talvedel. Hilise arenguga kevadel, kuid keskvarajase valmimisajaga. Sobilik varajaseks külviks.

Lähemalt Clearfield tehnoloogiast 

Generic placeholder image

2+2+1 programm rapsile

Humistar + Ruter AA + Final K = talveks tugevam taim

Generic placeholder image

John Deere T-seeria

Kiirem ja efektiivsem saagikoristus uue kombainiga.

Prev Next