Silomais

Silomaisi koristamine ja kasutamine ratsioonis

Maisisilo on leidnud kindla koha Eesti piimatootjate söödaratsioonis. Õigesti valmistatud maisisilo on lüpsilehmadele kiiduväärne sööt tänu kõrge energia- ja tärklisesisaldusele ning heale seeduvusele.

Sel aastal on mais normaalselt arenenud. Optimaalne koristusaeg jääb pisut hilisemaks kui kahel eelnenud aastal, kuna suvist soojust oli vähem. Septembri viimasel dekaadil tuleb siiski põldudel koristusega alustada. Seda ka selleks, et vähendada koristuskadusid ja saastumise ohtu ilmariski arvestades. Selleks ajaks saavutab mais vahaküpsuse ning tärklis teras on formeerunud.  

Maisisilo jaoks vali lauda lähedal asuv silohoidla. Enne koristust tuleks see puhastada silojääkidest. 


Silomaisi koristamine

Maisisilo toiteväärtus sõltub palju maisi koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist. Millal siis minna koristama?

Jaluta põllule, vähemalt 5-10 m põlluservast, murra tõlvik pooleks ning vaata tõlviku piimajoont. ⅓ terast peab olema piimküpsuse faasis ja ⅔ vahaküpsuse faasis. Kindluse mõttes on õige ka tera pigistada: õige koristusküpsus on saavutatud siis, kui maisitera pigistamisel on sisuks nn vedel juust. Optimaalne KA sisaldus peab jääma vahemikku 30-35%. 

KINDLUSTUSLISANDI KASUTAMINE 
Maisil on kõrge suhkrute sisaldus ja tänu sellele fermenteerub maisisilo kergesti ja kiiresti. Seetõttu on otstarbekas kasutada bioloogilisi silokindlustuslisandeid. Lallemandi Lalsil Fresh HC tagab maisisilo aeroobse stabiilsuse avamis-järgselt, hoides ära kuumenemise pärast siloaugu avamist.

ÕIGE NIITEKÕRGUS 
Minimaalne niitekõrgus olgu 25 cm. Lõikekõrgus üle 30 cm on heaks kompromissiks saagikuse ja kvaliteedi vahel.

SOBIV HEKSLI PIKKUS 
Optimaalne heksli pikkus on 1-1,5 cm. Mida kõrgem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus, seda lühem peaks heksel olema. Kontrolli, et kõik maisiterad saaksid muljutud või purustatud - see on oluline maisisilo hea seeduvuse tagamiseks.     
     
PIISAV TALLAMINE 
Korralik tallamine on vajalik kiire anaeroobsuse saavutamiseks, et vähendada toitainete kadusid. Tehnika arengu ja võimsate masinate kasutamisega seoses on tekkinud olukord, kus värske massi hoidlasse transportimine toimub väga kiiresti. Kui massi on palju, siis on võimalus täita paralleelselt kahte hoidlat - sellisel juhul on traktoritel piisavalt aega rahulikult oma tööd teha. Värske massi kihi paksus ei tohiks ületada 20 cm.       
     
KORRALIK KATMINE 
Kvaliteetse Trioplasti tranšeekile all on soovitatav kasutada aluskilet, mis kopeerib silomassi pinda ja tagab anaeroobsuse. Küljekilede kasutamine vähendab silo riknemist ja aitab säilitada silohoidla seinu. 


Maisisilo kasutamine ratsioonis

Maisisilo vajab enne söötmist sileerumiseks pikemat aega kui rohusilo. Mida suurem on silo kuivaine- ja tärklisesisaldus, seda pikem peaks olema sileerumise aeg enne söötmist.  

Maisisilo lisamine ratsiooni võimaldab vähendada teravilja osakaalu lehmade söötmisel. Samas tuleb maisisilo söötmisel pöörata tähelepanu selle madalale proteiini- ja kaltsiumisisaldusele, suurele puhverdusvõimele ja efektiivse kiu vähesusele. 

Mäletsemise soodustamiseks peaks ratsioon kindlasti sisaldama heina või põhku. Vähese proteiinisisalduse tõttu tuleb kasutada rohkem proteiinsöötasid, näiteks rapsikooki, kuid ka sel juhul võib puudu jääda vatsas lõhustuvast proteiinist.