Taliviljapõldude kevadised vajadused

Kevadine külmalaine võttis tööhoo maha ja uus nädal tõotab soojenemist, mis annab põhjust rõõmustamiseks. Kestnud jaheda perioodi vältel jätkasid taimed siiski kasvu, kuid kasv toimus allapoole, st kasvas juurestik, mis on hea eeldus toiteelementide edasisel omastamisel mullast.

Põlluteade sisaldab tähelepanekuid ja soovitusi järgmiste kultuuride kohta:


Talvetingimustest väljumine

Mõõtmised näitasid öökülmale järgneval hommikul, et päike soojendas kiiresti mulla plusskraadidesse. Pärastlõunased mullatemperatuurid 3-5 cm sügavusel tõusid pistelistes seirekohtades kuni +7 °C. Esines päevi, kus õhutemperatuur oli madalam kui mullas.

Ilmade soojenedes vajavad taimed külmastressist taastumise kiirendamiseks ja fotosünteesi taastumiseks täiendväetamist lehe kaudu vabade aminohapete, makro- ja mikroelementide seguga. Soovitame kasutada Ruter AA 2,0 l/ha. Kõrgema saagipotentsiaaliga põldudele sobib Trafos Mn, Mg, B, Fe 2 l/ha + Delfan Plus 0,5-1,0 l/ha.

Nii tava- kui mahetootmises on lubatud kasutada mulla bioloogilise aktiivsuse ja struktuuri parandajana BioSpektrum 0,25-0,5 l/ha enne või kohe peale kultuuri tärkamist. BioSpektrum koosneb looduslikult mullas esinevatest mikroorganismidest ning omab pikaajalist mõju taimedele ja mullale. Kuna mikroorganismid moodustavad spoore, ei ole nad tundlikud ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes. Mikroorganismid toimivad kõikidele kultuuridele ning mõjuvad kogu vegetatsiooniperioodi vältel.

Taliteraviljad

Kuna taliteraviljad hakkavad jõudma või on juba võrsumisfaasis, siis on soovitatav lisada paagisegusse võrsumise aktiviseerimise eesmärgil kasvuregulaatorit CCC 0,8-1,0 l/ha. CCC kasutamisel on vajalik jälgida, et keskmine õhutemperatuur oleks vähemalt +10 °C.  Kui taliviljapõldudel on palju põhu- ja taimejäänuseid, millel on talvitunud haigustekitajad, soovitame samasse paagisegusse lisada väikese koguse fungitsiidi, mis pikendab T1 kasutamise aega. Enamkasutatav viimastel aastatel on Input 0,2-0,25 l/ha. Valikuvõimalusi on teisigi ning sellekohase info saad oma müügiesindajalt või taimekasvatuse nõustajatelt. 


Taliraps

Taliraps on kasvatanud viimase paari nädalaga tugeva juurekava, mis omastab mullast aktiivselt toitaineid. Lõunapoolsetes piirkondades on rapsi leheroseti sees peidus juba õiepungad. Seega on saabumas herbitsiidi kasutamise viimane tähtaeg.

  • Salsa 20-25 g/ha võib pritsida, kui temperatuur on +5 °C,
  • Galera 0,3 l/ha + kleepaine kasutamine, kui temperatuur on +10 °C ja
  • Lontrel 130-165 g/ha pritsimiseks sobiv temperatuur +12 °C.

Lontrel 72 SG-ga töödeldud kultuuri taimematerjal, mis ei ole korralikult lagunenud, võib kahjustada hernest ja põlduba järelkultuurina. Seetõttu ei ole soovitatav külvata neid kultuure Lontrel 72 SG kasutamisele järgneval aastal. Kahjustust on esinenud ka pärast töödeldud kultuurist pärineva taimematerjali pinnasesse kündmist. Salsa ja Galera järelmõju liblikõielistele on ohutum tingimusel, kui maa saab küntud.

Kõigi nimetatud herbitsiidide kasutamisel sobib paagisegusse lisada Tradebor Mo või Tradebori 2,0 l/ha ning teisi leheväetisi, näiteks Folicare Super 3-4 kg/ha või Nutricomplex Platinum tootesarja valikust 3-4 kg/ha. Kõrgema saagipotentsiaaliga põllul soovitame kasutada Trafos Mn,Mg,B,Fe 2 l/ha. 

Kasvuregulaatori Caryx kevadine optimaalne kasutamisaeg on õiepungade moodustumiseni 0,7-1 l/ha. Tilmori kasutamine 1,0 l/ha on soovitatav varre pikenemise faasis. Paagisegudesse sobivad erinevad kõrgema kaaliumisisaldusega mikroelemente ja aminohappeid sisaldavad leheväetised, näiteks Nutricomplex Platinum 11-5-34+mc või 14-11-25+mc


Kaunviljad

Liblikõielised kaunviljad on juba külvatud või külvatakse lähipäevil. Peale külvi toimub mullaherbitsiidiga töötlemine. Mullaherbitsiidide Fenix, Nuflon ja Stomp toime efektiivsuse parandamiseks ja liblikõieliste mügarbakterite arenguks vajalike toiteelementidega varustamiseks soovitame lisada paagisegusse Ruter AA 2,0 l/ha. Samasse segusse on soovitatav lisada Humistari 2,0 l/ha. Humistar on humiinhapete ja fulvohapete segu, mis aktiveerib mullas mikroorganismide tegevust, tagades sellega parema toiteainete omastamise tärkavale taimele. Humistaril on ka kleepuv efekt, mis väldib toiteainete leostumist mulla pealmisest kihist sademete mõjul. Oluline on meenutada, et mullaherbitsiidi tuleb põldoa külvi järgselt kasutada vähemalt nädal enne tärkamist. Hilisem  pritsimine põhjustab kahjustusi.

Ohutegurid

Enne toote kasutamist loe läbi etiketil olev informatsioon ja järgi vastavaid kasutuspiiranguid.

Toote efektiivsuse tagamiseks ja kultuuri kahjustuste vältimiseks väldi pritsimistööde teostamist öökülma ohu korral. Paagisegude valmistamisel jälgi segamise järjekorra nõudeid. Kontrolli müügiesindaja vahendusel oma vee karedust ja vajadusel lisa paaki vastavalt mõõtmistulemusele vee pehmendajat Spray Plus enne pestitsiidi ja/või leheväetise doseerimist.

Täiendav operatiivne informatsioon piirkondlikelt müügiesindajatelt ja nõustajatelt.

Generic placeholder image

Talioder Meridian

Foto 10.04.2017

Generic placeholder image

Talioder Meridian

Foto 10.04.2017

Generic placeholder image

Talinisu Olivin

Foto 25.04.2017 Lääne-Virumaa

Generic placeholder image

Taliraps Sequoia

Foto 25.04.2017 Lääne-Virumaa

Generic placeholder image

Taliraps Holl

Foto 20.04.2017

Generic placeholder image

Talirapsi sordikatse

Erinevad sordid. Foto 06.04.2017 Kuusiku KK

Prev Next