Taliteraviljade taimekaitse ja leheväetamine

I 10. mai

 

Talinisu Ramiro põld 3.mail 2017 ValgamaalMaikuu esimese dekaadi päevasoojad ja samas jahedad ööd on talinisu ja taliodra võrsumisfaasi perioodi pikendanud, mis on saagikuse seisukohalt positiivne. Mullatemperatuurid viimastel jahedatel päevadel on tõusnud +7 kuni +8 °C vaatamata sellele, et õhutemperatuurid jäävad 5 °C piiresse.
Seega külvitöödeks igati sobiv aeg.

Öökülmade vahelduv esinemine seab piirangud taimekaitsetöödele.

Optimaalsed temperatuurid enamike herbitsiidide, kasvuregulaatorite ja fungitsiidide kasutamisel on alates +5°C ööpäeva keskmisest temperatuurist.
Ilmade soojenemisel on tarvis herbitsiididega põllule kiirustada, et vältida umbrohtude ülekasvu. Oluline on jälgida herbitsiidide kasutuspiiranguid sõltuvalt kasvufaasist. Kui üheks paagisegu preparaadiks on herbitsiid, siis määrab pritsimisaja umbrohutõrjeks mõeldud preparaadi optimaalne kasutusaeg.

 

Põlluteade kajastab taliteraviljade kasvatamisega seotud järgmisi teemasid:


Umbrohutõrje


Umbrohutõrje lahendusi on väga palju, seepärast tuleks eelkõige lähtuda põllul olevatest umbrohtudest ja loomulikult hetkel muutlikest ilmastikuoludest. 

Kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks sobib hästi laia toimespektriga herbitsiidilahendus Pixxaro PRO (Pixxaro EC+Primus) kulunormiga 0,25 l/ha Pixxaro EC + 0,075 l/ha Primus, mis tõrjub järgmiseid umbrohtusid: harilik hiirekõrv, valge hanemalts, harilik kurekael, harilik punand, kare kõrvik, roomav madar, kurereha, verev iminõges, vesihein jt. 
Pixxaro PRO toimib ööpäevasel keskmisel temperatuuril +2 °C. NB! Pixxaro PRO´d ei ole lubatud kasutada kaeral.

Kui lisaks eelpool nimetatud umbrohtudele lisaks esineb põldkannikest, mailast - võiks kasutada Granstar Premia 50 SX+Primus XL kulunormiga 22,5 g/ha + 0,75 l/ha. Granstar Premia 50 SX + Primus XL, Biathlon 4 D (kulunorm 60-70 g/ha), Mustang (kulunorm 0,4-0,6 l/ha) vajavad kindlasti ööpäevast temperatuuri minimaalselt +5 °C. 

Murunurmika esinemisel talinisus ja rukkis soovitame kasutada Atlantis OD kulunormiga 0,5-0,9 l/ha, mille toimespektris on ka kaheidulehelised umbrohud.

Paagisegudesse herbitsiididega soovitame lisada aminohapete kontsentraati Delfan Plus (normiga 0,5-1 l/ha). See aitab vähendada herbitsiidi ja heitlike ilmaolude mõju taimestikule.  
Kasutades CCC, herbitsiide ja leheväetiseid paagisegudes järgige toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.


Kasvuregulaatorid

Uue põlvkonna kasvuregulaatorid Medax Max (kulunorm 0,3 kg/ha) ja Moddus Start (kulunorm 0,3 l/ha) on sobivad kasutamiseks varasemas kasvufaasiskuni võrsumise lõpuni (BBCH 25-31). Sel perioodil pritsimine stimuleerib juurestiku ja võrsete kasvu. Samaaegselt ühtlustab võrsete arengut, mis on tähtis ühtlase koristusküpsuse saavutamisel. 

Veidi hilisem kasvuregulaatori kasutamine, kõrsumise alguses (BBCH 31-34),  tugevdab kõrt ja tagab parema seisukindluse.

Mõlemad kasvuregulaatorid tagavad ühtlase kasvureguleerimise ka madalamatel temperatuuridel alates +5 °C ööpäeva keskmine.


Haiguste tõrje

Talirukis JõgevamaalViimaste päevade vaatlustel on täheldatud taliodralvõrklaiksuseesimesitunnuseid nii lõuna kui põhjapoolsetes piirkondades. Talinisul ja rukkil haigustunnuseidpole täheldatud.

Taliteraviljade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu on soovitatav planeerida taliviljadele kaks haigusetõrjega pritsimist, mis tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse. 

Esimesse pritsimisringi kasvufaasis BBCH 25-34 soovitame kasutada taliodral eelistatult Bell Superit kulunormiga 0,6 l/ha.

Talinisule ja rukkile sobivad Capalo 0,8-1,0 l/ha, Allegro Super 0,75 l/ha, Bell Super 0,6 l/ha, Falcon Forte 0,6 l/ha, Kantik 1,5 l/ha.

Kõigil nimetatud preparaatidel on hea toime varases kasvufaasis lööbivatele haigustele nagu jahukaste, lehelaiksused ja juuremädanikud.

Fotol: talirukis Dankowskii Amber Jõgevamaal, 2. mai 2017


Puudusnähtude ennetamine

Toiteainete puudusnähtude ennetamiseks võrsumise ja kõrsumise perioodil soovitame paagisegudesse lisada

Ruter AA 2 l/ha;

Nutricomplex Platinum 12-41-08 + mikroelemendid või 18-18-18 + mikroelemendid 3-4 kg/ha;

Folicare Super 7-34-0+mikroelemendid 3-4 kg/ha;

Trafos Mn, Mg, B, Fe: 2 kg/ha;

Trafos Mn, Mg: 2 kg/ha;

EpsoTop 3-5 kg/ha jt.


Paagisegude valmistamine

Ekstreemsetest kasvutingimustest põhjustatud kasvustressi vältimiseks on soovitatav lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahendite paagisegudesse vabade aminohapete lahust Delfan Plus 0,5 l/ha.

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. 
Vee karedust saab kontrollida kiirtestiga müügiesindaja vahendusel. Kareda vee korral lisades paagisegusse väikese koguse Spray Plus (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitrile veele) kindlustame nii pestitsiidi kui ka leheväetise optimaalse mõju.

Paagisegude juhendi leiad siit.
NB! Paagisegude valmistamisel järgige toote etiketil olevaid juhiseid ja üldisi paagisegude valmistamise soovitusi.


Üksikasjalikumat infot küsi piirkondlikelt müügiesindajatelt ning taimekasvatuse nõustajatelt.