Talirapsi sügistööd

Tagamaks talirapsi ühtlane areng sügisel, tuleks järgida teatud agrotehnilisi võtteid. See on eelduseks talirapsi talvitumisele ja järgmise aasta saagipotentsiaalile.


Põllu ettevalmistamine

Peeneseemnelise kultuurina vajab taliraps külviks väga hästi ette valmistatud mulda. Ühtlase ja kiire rapsi tärkamise tagab ühtlane põlluharimine ja eelkultuuri põhu segamine mullaga. Mõlemad tegurid mõjutavad ka külvijärgse mullaherbitsiidi toime efektiivsust. Põllul olevate taimejäänuste lagunemisprotsessi aitavad kiirendada mikroorganismide poolt bioloogiliselt sünteesitud ensüümid. BioSplito on bioloogiline toode, mida pritsitakse kohe pärast eelkultuuri koristamist 0,5-2,0 l/ha. Selle tagajärjel paraneb mulla struktuur, füüsikalised ja bioloogilised omadused. Muld rikastub taimedele kättesaadavate toiteelementidega ning väheneb toksiinide ja hallituse tekke risk.


Väetamine

Sügisel talirapsile antav soovituslik lämmastiku kogus toimeaines on 50-70 kg/ha, millest 20-30 kg kulub eelkultuuri põhu lagundamiseks. Väävli kui lämmastiku ainevahetuse reguleerija minimaalne vajalik kogus sügisel on 15 kg/ha. Kaaliumi ja fosfori kasutusnormid sõltuvad konkreetse põllu PK väetistarbe astmest. Tugeva juurekava arengu ja talvekindluse tagavad molübdeen, boor, kaalium ja fosfor. Sügisel jahedate ilmadega on fotosünteesi aktiivseks toimimiseks vajalik lehe kaudu täiendväetamine magneesiumi ja mangaaniga.

Tärkamiseelne umbrohutõrje

Kohe peale rapsi külvi soovitame kasutada mullaherbitsiide Butisan Avant 2,0-2,5 l/ha või Butisan Star 2,0-2,25 l/ha (ka talirüpsile). Mullaherbitsiidide kasutamise puhul on oluline meeles pidada:

  • Põllu pind peab olema ühtlane ja tasane, taimejäänused hästi segatud mullaga. See tagab herbitsiidi hea kontakti mullaga ning rapsi ühtlase tärkamise.
  • Veekuluks hektarile arvestada 200-400 liitrit.
  • Pritsimise ajal peab muld olema niiske. Kui külvijärgselt on põuatingimused, siis võib pritsida nädalapäevad pärast seemne külvamist, kuni umbrohud on idulehe faasis.

Mullaherbitsiidi efektiivsuse suurendamiseks soovitame lisada mullamärgajat Terra Oil 200-300 ml/ha.

Mullaherbitsiidiga paagisegusse soovitame lisada vabu aminohappeid, humiin- ja fulvohappeid ning kaaliumi: Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha. Tuntud 2+2+1 segu soodustab taimiku ühtlasemat tärkamist, jõulise juurestiku moodustamist ning raskesti kättesaadavate toiteelementide, eelkõige fosfori omastamist.

Uudse lahendusena soovitame tärkamiseelse umbrohutõrjega koos pritsida mikroorganismidest koosnevat preparaati BioSpektrum 0,25-0,5 l/ha või segu Ruter AA 2,0 l/ha + Biospektrum 0,25 l/ha.

BioSpektrum on bioloogiline toode ja sisaldab kasulikke mikroobe, mis:

  • kinnituvad taimejuurtele ja aitavad varustada taimi juurdumiseks ja kasvuks vajalike toiteelementidega
  • eritavad fütohormoone, mis stimuleerivad taime kasvu ja arengut
  • elutegevuse käigus eritavad mulda antibiootilisi aineid, aidates eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeene.

Tärkamisjärgne umbrohutõrje

Ristõieliste umbrohtude tõrjeks soovitame kasutada Salsat 15-25 g/ha umbrohtude 2 pärislehe faasini. Teravilja varise ja orasheina tõrjeks sobivad Agil 0,5-1,5 l/ha, Leopard 1,0-1,5 l/ha või Targa Super 0,75-1,25 l/ha. Kui orasheina vastu saavutatakse parim toime ajal, mil ta on 15-20 cm kõrgune, siis teravilja varise tõrjumist ei tohi jätta nii hiljaks - see lämmatab ja kurnab rapsitaimi oluliselt.

Umbrohutõrje Clearfield sortidel

Clearfield tehnoloogiat pakume juba teist hooaega ja see on mõeldud ainult Clearfieldi (CL) talirapsi sortidele. Herbitsiidi Clamox 2,0 l/ha efektiivsuse parandamiseks tuleb alati paaki lisada märgaja Dash 1,0 l/ha. Selle tehnoloogia puhul ei ole oluline mullaniiskus, mullatüüp, põllu siledus ega taimejäänused. Oluline on jälgida umbrohtude suurust. Parim aeg tõrjeks on umbrohtude 2-3 lehe faas. Pritsimist saab teha külvamisest 3-4 nädalat hiljem – see annab võimaluse ühildada herbitsiidi pritsimine kasvu reguleerimisega. Eraldi ei ole tarvis tõrjuda ristõielisi umbrohtusid ega teravilja varist, kuna Clamox’i toimespektris on ka nimetatud liigid.

Vee pH ja karedus

Kasvuaegse herbitsiidi maksimaalse mõju kindlustamiseks tuleb kontrollida pritsimiseks kasutatava vee karedust. Vee pehmendaja Spray Plus ei reguleeri mitte ainult vee pH-d, vaid ka vee karedust. Keskmine kulunorm on sõltuvalt vee kareduse astmest 200-400 ml 1000 liitri vee kohta. Kulunormi täpsustamiseks edasta vee proov Baltic Agro piirkondlikule müügiesindajale.


Kasvu reguleerimine

Tugev kasvu reguleerimine on eelduseks talirapsi heale talvitumisele ja haiguste leviku pidurdamisele. Eesmärk on peatada taimede pikkuskasv - nii suureneb taime juurekaela läbimõõt ja paraneb juurestiku areng. Enne talve saabumist peaks rapsil olema 8-12 lehte ja juurekael võimalikult maapinna lähedal läbimõõduga 8-12 mm. Talirapsi kasvu reguleerimiseks soovitame Caryxit 0,75 l/ha või Juventus 90 0,7 l/ha.

Kasvuregulaatoriga samasse paaki soovitame lisada võtmetähtsusega toiteelemente mangaani, magneesiumi, rauda ja boori. Alates 4 pärislehe faasist soovitame veeslahustuvaid väetisi, nagu YaraVita Brassitrel Pro 2-3 l/ha või Trafos Mg-Mn-Fe-B 2 l/ha. Viimane neist sisaldab lisaks olulistele mikroelementidele ja magneesiumile rohkelt jahedates ja liigniisketes tingimustes hästi omastatavat fosforit, mis mõjutab juurestiku kasvu. Trafos Mg-Mn-Fe-B sisaldab ka kaaliumi, mis soodustab taimes suhkrute teket ja tagab sellega parema talvekindluse. Talvekindluse saavutamiseks on rapsi sügisene boorivajadus 200-300 g/ha, selle katab boori vedelväetis Tradebor Mo 2 l/ha.

Enne püsivalt külmade ilmade tulekut on oluline, et taimekudedes oleks piisavalt kaaliumi, mis suurendab kuivaine ja suhkruvarude sisaldust taimes. Seega veelgi parema talvekindluse eesmärgil soovitame anda kõrge kaaliumisisaldusega vedelväetist Final K 2,0-3,0 l/ha enne püsivate öökülmade saabumist.

Maanda riske

Maandamaks talirapsi kasvatamisel talvitumisest tingitud riske, pakub Baltic Agro koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF ka 2017. aasta sügisel talirapsi kasvatustehnoloogialepingut. Juhul kui lepingualusel põllul on taliraps kevadeks täielikult hävinenud, hüvitab Baltic Agro poole sügisel kasutatud seemne ja poole herbitsiidi kogusest. Lepingu tingimuste kohta küsi piirkondlikult müügiesindajalt.

Generic placeholder image

Nälkjad ja teod

Ära unusta nälkjate ja tigude tõrjet talirapsis!

Generic placeholder image

Baltic Agro video

Vaata soovitusi sügistöödest rapsipõllul

Prev Next