Saagikoristus tõhusamaks

Koristuseelne umbrohutõrje ja saagi närvutamine

Saagikoristus sai hoo sisse mitu nädalat hiljem kui tavaliselt ning sellest tingituna on koristuspäeva pikkus mitmeid tunde lühem. Umbrohtunud või ebaühtlaselt valminud saagiga põld teeb tööpäeva veelgi lühemaks, sest hommikul saab kombainimisega alustada hiljem ning õhtul ollakse sunnitud lõpetama varem. Saagi koristamine on raskendatud ja koristamise tootlikkus madalam. Umbrohu seemned ja taime rohelised osad teevad saagi mitme protsendi võrra märjemaks, aeglustub sorteerimine ja vilja vastuvõtmine kuivatis ning lõpuks võib tekkida vajadus sorteerida kuiv saak veel kord üle. Kokkuvõtteks on see kõik väga kulukas ja aeganõudev.


Umbrohtunud põllu koristamine on tülikas ja aeganõudev.

Koristuseelseks umbrohtude närvutamiseks ja saagi ühtlaseks valmimiseks on kaks võimalust – kasutada desikante või glüfosaate. Desikantide toime on kiirem. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saajatele on keelatud saagi koristuseelne glüfosaatide kasutamine, küll aga on lubatud desikantide kasutamine.