Taliteravilja seemned

Põlluteade tutvustab taliteravilja sorte, mis oma omaduste ja saagitulemuste tõttu on ära teeninud tunnustuse ja mida eelolevaks külviks soovitame. Leia enda põllule sobiv:
talioder
talirukis
talinisu.

Loe lisaks esmasest haiguskaitsest, puhtimisest, ja puhtimissegudesse sobivatest lisanditest.


Talioder

Taliodra sobivaimaks külviajaks on septembri esimene dekaad. Augusti viimaste päevade külvidel võib olla oht taimiku ülekasvamiseks, millest tingituna on taimik vastuvõtlikum lehe- ja talvitumishaigustele. Septembri teise poole külvid võivad jääda liiga nõrgaks, sest soodsa talvitumise eelduseks peaks odral olema 1-3 võrset. Sõltuvalt külviajast on taliodra soovitatav külvisenorm 230-300 idanevat tera/m2. Talvituma minnes võiks ruutmeetril olla 700 võrset. Sordi valimisel on kindlasti oluline eelistada meie kliimatingimustes mitmeid aastaid edukalt tootmises ja katsetes kontrollitud sorte nagu KWS Meridian.

KWS Meridian on kuuerealine väga hea võrsumisvõime ja saagipotentsiaaliga (ettevõttes OÜ Naeris 2015.a. 12 t/ha, 2017.a. 10 t/ha) taliodra sort. Eesti katsekeskustes on KWS Meridian näidanud läbi aastate parimaid tulemusi talvitumise osas, olles taliotrade standardsordiks. Käesoleval aastal saame pakkuda Poolas toodetud Meridian C1 seemet, mis on soodne võimalus soetada endale kvaliteetne seeme mitmeks aastaks.

Talirukis

Talirukki külviaeg langeb samuti septembri esimesse dekaadi. Külvi võib alustada ka juba augusti viimastel päevadel populatsioonsortidega. Hübriidsorte on soovituslik külvata septembris, sest nende sortide sügisene kasv on väga intensiivne. Sõltuvalt külviajast on talirukki soovitatav külvisenorm 200-260 idanevat tera/m2. Hübriidrukki külvamisel on väga oluline külvi ühtlikkus, sest vähene seemnete hulk peab ühtlaselt pinnale jaotuma. Taimik ei tohi olla liiga tihe. Aktiivne võrsumine ja pikk soe sügis võib tiheda taimiku korral soodustada lumiseene teket.

Soovitame hübriidsorte Bono ja Brandie, mis on populatsioonsortidest saagikamad. Brandiet saame pakkuda ka puhtimata kujul mahekasvatajatele. 

Bono on KWS´i tungalterakindel hübriidrukki sort. Hübriidile omaselt on sordil väga suur saagipotentsiaal. Bono puhul on tegemist KWS’i uusima turul oleva põlvkonnaga, mis võrreldes eelmise põlvkonna sortide Palazzo ja Brasettoga on saagikam ning põuakindlam. Hea põuakindlus tuleb kasuks just kevadperioodil, mil toimub saagi moodustumine.

Brandie on Nordic Seedi rukkiprogrammi esimene Eesti turule suunatud sort. Brandie paistab silma väga hea seisukindlusega. Sorti iseloomustavad kõrge saagikus, suur tuhande tera mass, kõrge proteiinisisaldus, väga hea haiguskindlus. Parem seisu- ja haiguskindlus teeb sordi huvipakkuvaks ka mahekasvatajale.

Talinisu

Talinisu külviaeg algab septembri alguses. Pika sügise lootuses võib veel külvata ka oktoobri esimestel päevadel. Siiski tasuks vältida ekstreemselt varajasi ja hilised külve. Talinisu soovituslik külvisenorm on 300-350 idanevat tera/m2, hilisemate külvide puhul tuleks normi tõsta kuni 400 idanevat tera/m2. Baltic Agro sordivalikusse kuuluvad juba tuntud ja ennast tõestanud talinisu intensiivsordid:

Olivin on väga hea talvekindluse ja võrsumisvõimega, suure saagipotentsiaaliga keskvalmiv kuni hiline toidunisu sort (kvaliteediklass A). Olivin on ennast tõestanud kui väga hea talvituja just väga külmadel ja lumevaestel talvedel. Hea kevadise taastumisvõimega.

Skagen on hea talvituja, suure saagipotentsiaali ja haiguskindlusega keskvalmiv toidunisu sort (kvaliteediklass E). Skageni kasuks räägib ka väga hea kevadine taastumisvõime, mis on küll aeglasem, kui mõnel teisel sordil, kuid see-eest hea toiduvilja kvaliteediga, mida on näidanud ka viimaste aastate viljelusvõistluste tulemused.

Julius on hea kvaliteedi (kvaliteediklass A), suure saagikuse ning kiire kevadise taastumisvõimega hiline toidunisu sort. 2015. aastal parim talvituja karmides Põhja-Eesti tingimustes.

Frontal on kõrgeima saagipotentsiaaliga keskvalmiv sort, mis sobib nii sööda– kui toiduvilja kasvatamiseks (kvaliteediklass B).

Seemnete kvaliteedi määramise teenus

Baltic Agro pakub seemneproovi tegemise võimalust – idanevuse ja 1000 tera massi määramine. Seemnete analüüsid tehakse Kaarma laos Väike-Maarja vallas ning tulemused selguvad 11 päeva jooksul. Otse põllult tulnud värske seemne puhul lisandub ootamise ajale 3 külmikus hoidmise päeva, seega kokku 14 päeva.


Puhtimine

Olenevalt puhisest annab seemnete puhtimine taimede kasvu alguses kaitse mitme taimehaiguse (võrklaiksus, äärislaiksus, helelaiksus, jahukaste, fusarioosid jt) vastu. Mitmed olulist saagi kadu põhjustavad taimehaigused (odra-triiptõbi, nõgihaigused) on aga tõrjutavad ainult seemnete puhtimise teel. Seega on seemnete puhtimine kõige soodsam ja tõhusam viis taimede kaitseks nende varases kasvufaasis ning mõnede taimehaiguste eest kaitsmisel on see ainuke võimalus.

Vibrance Power logoBaltic Agro pakub sel hooajal uut puhtimisvahendit Vibrance Duo. See on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate tõrjeks talinisul, -rukkil ja -tritikalel. Toimeaine sedaksaan on uus lokaalsüsteemne fungitsiid, mis põhjustab seenpatogeenides olulise rakuenergia katkemise. Teine toimeaine fludioksoniil on kontaktne, pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse, kindlustades kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu. Kulunorm 2 liitrit tonni seemnete kohta tagab hea efektiivsuse lumiseene, tõusmepõletiku, nisu-lendnõe, nisu-kõvanõe, rukki-kõrrenõe, fusariooside ja kõrreliste helelaiksuse vastu.

Talivilja puhtimiseks soovitame endiselt ka preparaate Baytan Trio ja Celest Trio. Mõlemad on süsteemse ja kontaktse toimega puhtimisvahendid kaitseks nii seemnetega levivate kui mullas leiduvate haiguste eest. Puhtimisvahendi Baytan Trio toimeaine triadimensool kaitseb noori taimi kasvu alguses ka tuulega levivate haiguste, nagu jahukaste ja äärislaiksus, eest. Mõlema puhtimisvahendi minimaalne kulunorm on 1,5 liitrit tonnile seemnetele.

Algarengu toetamine

Puhtimisvahendile on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Selleks sobivad järgmised mikroelementide, aminohapete ja orgaaniliste hapete segud:

 • Humistar. Kulunorm 2 liitrit tonni seemne kohta. Humistar sisaldab humiinhappeid, loob seemne ümber soodsa keskkonna, mis ühtlustab ja kiirendab seemnete idanemist, tärkamist ja tugeva talvekindlama taimiku arengut.
 • Ruter AA on vabasid loomseid aminohappeid, makro- ja mikroelemente sisaldav vedelväetis. Ruter AA-s sisalduv fosfor, kaalium ja molübdeen aktiveerivad idandi juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2 liitrit tonni seemne kohta.
 • Tradecorp AZ
   
  sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente EDTA kelaatidena. Kulunorm 150-200 grammi 1 tonni seemnete kohta. Tradecorp AZ on lubatud kasutada ka mahetootmises.
 • BioStart
   
  on mikroorganismide segu, mis soodustab seemnete idanemist, kaitseb taimi mulla kaudu levivate patogeensete mikroobide eest, toetab õhulämmastiku sidumist ning muudab kaaliumi ja raskesti lahustuva fosfori taimedele kättesaadavaks. BioStart on lubatud kasutamiseks ka mahetootmises. Kulunorm on 0,5-1,0 liitrit tonni seemnete kohta.

Seemnete puhtimise teenus

Kui seemnete puhtimise võimalus puudub, soovitame kasutada Baltic Agro poolt pakutavat teenust Kaarma laos. Seeme peab olema eelnevalt pakendatud BigBag kotti. Puhtimisteenuse tellimisel soovitame planeerida ka lisandid eelpool käsitletud tootevalikust.

Kui tekkis küsimus või ostusoov, võta kindlasti ühendust oma piirkonna müügiesindajaga.

Generic placeholder image

Vaata videot!

Teraviljaseemnete puhtimne

Generic placeholder image

Seemnete analüüsi teenus

Laborandid määravad seemnete kvaliteedi

Generic placeholder image

Uus puhtimisvahend!

Loe põhjalikumat tutvustust

Prev Next