Taliviljade sügistööd

Sellel hooajal valmis saak mitu nädalat hiljem kui tavaliselt. Talirapsi sai külvata vähem kui oleks soovitud. Planeeritavate taliteraviljade põldude ettevalmistusaeg on napp ning tihti tuleb ette olukordi, kus koristatud kultuuri varist ei jõua enne sügiskülvi tõrjuda. Mitmendat nädalat püsinud vihmased ilmad sunnivad koristatud talinisu põldudele taas külvama talinisu, sest maad on kasvava kultuuri all kinni.


Sügisene umbrohutõrje ja täiendväetamine

Selle aasta pikalt kestnud väga jahe kevad tegi umbrohutõrje ajastamise väga keeruliseks. Kuna kultuurtaimele stressi tekitamise oht oli suur ja tõrje efektiivsus kaheldav, siis lükati pritsimist aina edasi. Talvitunud umbrohud jätkasid kasvamist, kuid temperatuurid olid herbitsiidi tegemiseks liiga madalad. Et järgmisel kevadel sarnast olukorda ei tekiks, soovitame umbrohutõrjet teha sügisel.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega ruumi osas.
  • Talvituvaid umbrohte on majanduslikult efektiivsem tõrjuda sügisel, sest umbrohud on väiksemad ning kasutada saab madalamaid herbitsiidi kulunorme.
  • Umbrohupuhtal põllul on kattetaimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Sügisesed herbitsiidi kasutamissoovitused

Komplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid, mis tõrjub enamlevinud umbrohtusid, talirapsi varist ja rukki-kasteheina. Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või varsti pärast kultuuri tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Legacy Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju ning parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid on mullaga hästi segatud ja pritsimine toimub enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kulunorm 2,0 l/ha.

Flight Forte on kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on esimene kuni kolmas leht. Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha.

Attribut on selektiivne herbitsiid peamiselt kõrreliste umbrohtude, aga ka odra varise tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, -rukkil ja -tritikalel. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 pärislehte. Soovituslik kasutusnorm jahedal sügisel on 80-100 g/ha ja kindlasti tuleks lisada kleepaine.

Umbrohutõrje Nisu Oder Rukis Tritik Tõrjespekter
Komplet x x x x rukki-kastehein jt enamlevinud umbrohud, talirapsi varis
Legacy Pro x x   x ühe- ja kaheidulehelised umbrohud
Flight Forte x x x   mitmed kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud
Attribut x   x x kõrrelised umbrohud, odra varis

Täiendväetamine

Tärkamiseelselt mullale või varsti pärast kultuuri tärkamist kasutatavate herbitsiididega (Komplet, Legacy Pro, Flight Forte) koos soovitame paagisegusse täiendväetiste lahendusi:

Ruter AA on vabasid aminohappeid ja mikroelemente sisaldav vedelväetis. Väetises sisalduvate aminohapete, arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toiteelemendid kiiresti läbi rakuseinte, soodustades kiiret narmasjuurte arengut. Taimed muutuvad stressi- ja haiguskindlamaks ning säästavad kasvuenergiat ebasoodsate kasvutingimustega võitluse arvelt. Soovituslik kulunorm on 1,0–2,0 l/ha.

BioSpektrum on mikroorganisme sisaldav toode mulla töötlemiseks. Ta parandab mulla bioloogilist aktiivsust ja aktiveerib taime juurdumist. Koostises olevad risobakterid soodustavad taime kasvu ja toitainete imendumist kohe kasvu algfaasis. Mikroorganismid eritavad antibiootilisi aineid, mis kaudselt pärsivad haigustekitajate patogeenide levikut. Soovituslik kulunorm on 0,5 l/ha.

BioSplito on bioloogiline toode taimejäänuste lagunemise kiirendamiseks ja seeläbi mulla toiteelementidega rikastamiseks. Toodet võib segada teiste bioloogiliste toodetega, vedelväetiste ja pestitsiididega. Enne segu valmistamist soovitame konsulteerida Baltic Agro nõustaja või müügiesindajaga. Soovitame segu BioSpektrum 0,25 l/ha + BioSplito 0,75 l/ha.


Talvitumiseelne haiguste tõrje ja täiendväetamine

Enne külvi tõrjumata eelkultuuri varis, mis on kasvama läinud puhtimata seemnest, suurendab sügisel levivate taimehaiguste riski. Taliteraviljadest on sügisel kõige vastuvõtlikum haigustele talioder, mistõttu taliodra pritsimine võib osutuda vajalikuks juba varases kasvufaasis.

Input on kahe toimeainega fungitsiid, mida soovitame pritsida võrsumise alguses taimehaiguste ennetamiseks ning talvekindluse tõstmiseks. Soovituslik Inputi kulunorm on 0,4-0,8 l/ha.

Toiteelementide puuduse ennetamiseks sobivad paagisegusse lehekaudsed täiendväetised, nagu Trafos Mg, B, Mn, Fe 1 l/ha, taimede varases kasvufaasis ka kõrge fosfori sisaldusega veeslahustuvad NPK leheväetised Nutricomplex Platinum 13-40-13 + mikrod ja Nutricomplex Platinum 12-41-08 + mikrod kulunormiga 3-4 kg/ha.

Ilmastikust tuleneva kasvustressi vähendamiseks soovitame täiendväetisele lisada Delfan Plusi 0,5-1,0 l/ha.

Taliteraviljadel lumiseene kahjustuse riski vähendamiseks ja talvekindluse tõstmiseks soovitame Inputi pritsida enne püsivate öökülmade saabumist kulunormiga 0,25 l/ha.

Fungitsiidiga koos soovitame paagisegusse kõrge kaaliumisisaldusega vees lahustuvat NPK leheväetist, näiteks Nutricomplex Platinum 3-18-35 + mikrod (3-4 kg/ha), Nutricomplex Platinum 11-5-34 + mikrod (3-4 kg/ha) või vedelväetist Final K (2-3 l/ha). Kaalium suurendab taimekudedes suhkrute ja süsivesikute sisaldust, mis omakorda aitab vähendada temperatuuri kõikumistest tingitud taimekahjustusi.

Täpsemat infot toodete või tehnoloogiate kohta küsi julgesti taimekasvatusnõustaja või oma piirkonna müügiesindaja käest.