Lisaained tärkamise eel

Mullaherbitsiidiga paagisegusse sobivad segupartnerid

Nii herne kui põldoa umbrohtude tõrjumiseks soovitame pritsida pärast külvi, kuid mitte hiljem kui nädal enne kultuuri tärkamist herbitsiidi Fenix kulunormiga 3 l/ha. Sobivaks segupartneriks herbitsiidiga Fenix kui ka suvirapsi tärkamiseelse umbrohutõrjega Butisan Kombi soovitame:

  • BioSpektrum – kasulikud mikroorganismid mulla töötlemiseks parandavad mulla bioloogilist aktiivsust ja struktuuri, makro- ja mikroelementide omastatavust, taimede stressitaluvust ja haiguskindlust ning soodustavad juurestiku kasvu. Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Kulunorm 0,25 - 0,5 l/ha.
  • Humistar – humiin- ja fulvohapete kontsentraat, mille toimel taim omastab efektiivsemalt fosforit (lagundab fosfori lahustamatuid vorme) jt toiteelemente, taimede juurdumine ja juuresüsteemi areng paraneb. Humistar parandab mulla õhustatavust, vee kinnipidamise võimet ja huumusseisundit, aktiveerib taimejäänuste lagunemist mullas. Kulunorm 2,0 – 3,0 l/ha.
  • Ruter AA on vabade aminohapetega NPK väetiselahus koos mikroelementidega Fe, Mn, Zn ja Mo. Vedelväetises sisalduv fosfor, kaalium ja molübdeen aktiveerivad idandi juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/ha.
  • Final K suurendab taimede vastupidavust mulla muutlikest niiskusoludest tulenevale stressile, muudab taimed vastupidavamaks haigustekitajate nakkusele. Kulunorm 1,0 l/ha.

Mullaherbitsiidiga koosmõjus on andnud kasumlikke tulemusi kolme toote kombinatsioon "2+2+1": Ruter AA 2 l/ha + Humistar 2 l/ha + Final K 1 l/ha. Kasulike mikroorganismide (BioSpektrum) lisamine mullaherbitsiidi pritsimislahusesse on uuem teema, aga esmased tulemused on julgustavalt positiivsed.

NB! Koos mullaherbitsiididega soovitame herbitsiidide efektiivsuse suurendamiseks kasutada spetsiaalset mullamärgajat Terraoil (100-200 ml/ha).

Herne ja põldoa seemnete puhtimiseks soovitame kasutada puhtimisvahendit Maxim 0,25 FS kulunormiga 2,0 l/t. See on tõhus viis juuremädaniku jt seemnetega levivate haiguste eest kaitsmiseks. Puhtimine annab ka esimese kaitse laikpõletiku vastu, pärsib haigustekitajate levikut põllul ning hoiab haiguse fooni madalamal.


Miks kasutada taimekasvatuses kasulikke mikroorganisme?

Mikroorganismid vastutavad elutähtsate funktsioonide, nagu mulla struktuuri säilitamine, mulla hüdroloogiliste protsesside reguleerimine, gaaside vahetus, toitainete ringlus, orgaanilise aine lagundamine, sümbioos juurte ja taimedega, taime kasvu reguleerimine jpm, toimimise eest mulla ökosüsteemis. Pikemalt loe mikroorganismide maailma kohta Maaelu artiklist „Muld ei maga kunagi“.


Katsete tulemusi möödunud hooajast

Põldherne tärkamiseelne täiendväetamine

Põldherne saagikus ja puhastuluKuusiku Katsekeskuses 2017.a korraldatud katses andis põldherne ’Pinochio’ tärkamiseelne täiendväetamine vabade aminohapete, humiinhapete ja kaalium-vedelväetise seguga* korraliku enamsaagi - 700 kg/ha - ja 107 eurot hektari kohta täiendavat puhastulu. Taimik tärkas ühtlaselt ning taimede juurestik oli väga jõuline.

*Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha
Katse suurus oli 2 hektarit, mullaherbitsiidina kasutati Fenix'it.

Suvirapsi täiendväetamine mikroorganismidega

Ettevõttes Muuga PM 2017.a korraldatud katses andis mullaherbitsiidiga Butisan Kombi koos pritsitud BioSpektrum täiendavat puhastulu 80 eurot hektari kohta. Saagikus võrreldes kontrollalaga oli kõrgem 300 kg/ha.

BioSpektrumiga töödeldud põllu osal kasvanud suvirapsi taimed olid tunduvalt suurema juurekavaga, võrsumine algas madalamalt, külgvõrsed olid tugevamad ja neid esines arvukamalt.