Taliviljade kasvu reguleerimine

Tähelepanu! Väldi taimekaitsetööde tegemist päeva kõige kuumemal ajal ning lisa paagisegusse kindlasti stressi leevendamiseks aminohapete segu Delfan Plus.

Julius 2. kõrresõlmes

Talinisud on kõrsumise faasis ja käes on õige aeg kasvuregulaatori tegemiseks, mis sobib ajaliselt kokku T1 fungitsiidi tegemisega. Kasvu reguleerimise peamiseks eesmärgiks on lühem ja tugevam kõrs ning suurem kõrre diameeter. Nii on väiksem risk kõrre paindumisele ja murdumisele ning on parem tugi lehtedelt ja peadelt tulevale raskusele, seda eriti just märgades vihmaperioodidega, kui taimik on märg ja raske. Nisude puhul on väga oluline, et just alumiste 2. ja 3. kõrresõlme vahed oleksid lühemad ja tugevamad, sest enamasti just sellest kohast murdub kõrs ja vili lamandub. Sobivateks toodeteks on Medax Max, Medax Top, Moddus 250 EC ja Optimus.

Foto 13.05.2018, Tartumaa.
Septembri esimesel poolel külvatud Julius on veel teise kõrresõlme staadiumis, kuid õige pea on saabumas kolmanda kõrresõlme staadium, sest kolmas kõrresõlm on teisest juba peaaegu 1 cm kaugusel. Sellistel põldudel on kasvureguleerimine vaja teha juba kohe.

 

Haiguste tõrje

Capalo odraleTaliteraviljade saagipotentsiaali kindlustamiseks on vajalik taimi kaitsta kasvuaegsete seenhaiguste eest kogu vegetatsiooniperioodi vältel. Seetõttu on soovitatav planeerida taliviljadele kaks korda haigusetõrjega pritsimist, mis tagab pikema kaitse, parema saagi kvaliteedi ja kõrgema saagikuse.

Esimesse pritsimisringi (T1) koos kasvuregulaatoriga soovitame kasutada taliodral Priaxori, Viverdat või Bell Superit. Talinisule ja rukkile sobivad Input, Capalo, Allegro Super, Bell Super, Falcon Forte, Kantik. Kõigil nimetatud preparaatidel on hea toime varases kasvufaasis lööbivatele haigustele, nagu jahukaste, lehelaiksused ja juuremädanikud. Nendel põldudel, kus on kevadel veel fungitsiid tegemata ning lehelaiksused juba lööbinud, soovitame fungitsiidi normi tõsta ning mitte enam kasutada nn „haigusi ennetavaid“ norme.

 

Foto: 13.05.2018, Tartumaa.
Talvel taimekaitse plaani pandud Capalo (0,6 l/ha) norm sai homseks pritsimiseks tõstetud 1,0 l/ha peale. Tegemist alt kolmanda lehega.


Täiendväetamine

Toiteainete puudusnähtude ennetamiseks kõrsumise perioodil soovitame paagisegudesse lisada teraviljale vajalikke toiteelemente sisaldavaid täiendväetisi, nagu vees lahustuv NPK väetis magneesiumi, väävli ja mikroelementidega Nutricomplex Platinum 18-18-18 + Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo ja aminohapped või NPK vedelväetis mikroelementidega YaraVita Universal Bio.

Intensiivsel kasvuajal fotosünteesi parandamiseks soovitame lisada magneesium-väävelväetist EPSO Top või EPSO Combitop, mis tagab magneesiumi ja väävli nõudlusele lisaks piisava varustatuse mangaani ja tsingiga. YaraVita Gramitrel on N, Cu, Mg, Mn ja Zn sisaldav teraviljadele spetsiaalselt välja töötatud suspensioonkontsentraat.

Lisa paagisegusse Delfan Plus ja vajadusel Spray Plus

Paagisegusse soovitame lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahenditega koos vabade aminohapete segu Delfan Plus. Vabad aminohapped tagavad kiirema ja efektiivsema toitainete imendumise läbi rakuseinte ja liikuvuse taimes, teisalt leevendab taimekaitsevahendite võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid. Taim säästab energiat abiootilise stressi tingimustes, taastudes stressist kiiremini.

Pritsimislahuse kvaliteeti ja preparaadi toime efektiivsust mõjutab vee karedus. Kareda vee korral lisa paagisegusse Spray Plusi (vastavalt testi tulemusele 100-300 ml/1000 liitri vee kohta) – nii kindlustad pestitsiidi ja leheväetise optimaalse mõju. Vee karedust saab kontrollida kiirtestiga müügiesindaja vahendusel. 

Paagisegude valmistamisel järgi toote etiketil olevaid juhiseid, kasuta Yara Tankmixi appi või konsulteeri oma müügiesindajaga. Üldised paagisegude valmistamise soovitused leiad sellest artiklist.


Põlluseminaridel 2018

Tule suvistele põlluseminarile Luunjasse ja Anijale.

 

5.-6. juunil Lõuna-Eesti põllupäevadel Luunjas püüame koos leida erinevusi talinisu võrsumises ja kõrre arengus. Demopõllul on alljärgnevad skeemid:

Talinisu BBCH 25-29 BBCH 31-32
Skeem 1 - Medax Max 0,3 l/ha
Skeem 2 CCC 1,0 l/ha -
Skeem 3 CCC 1,0 l/ha Medax Max 0,3 l/ha
Skeem 4 Moddus Start 0,2 l/ha Moddus 250 EC 0,3 l/ha

N toimeaines kevadel 180 kg/ha

19.-20. juunil toimuvatel põllupäevadel Anijal võrdleme samuti erinevaid kasvuregulaatorite skeeme hilisel odral Iron, kus lämmastiku tase on tavapärasest kõrgem – 140 kg/ha.

Oder BBCH 25-29 BBCH 31-32 BBCH 37-49
Skeem 1 Moddus Start 0,3 l/ha Moddus 250 EC 0,3 l/ha -
Skeem 2 - Moddus 250 EC 0,4 l/ha -
Skeem 3 - Medax Max 0,3 l/ha Terpal 0,5 l/ha
Skeem 4 - Medax Max 0,5 l/ha -
Skeem 5 - Cycocel 750 1,0 l/ha Terpal 0,5 l/ha