Aeg valida talirapsi sort

Taliraps on viimasel aastakümnel olnud vaieldamatult kõige tulukam kultuur Eestimaa põldudel. Kahjuks on aga talirapside koristuspind sügisel tunduvalt väiksem kui varasematel aastatel, sest eelkultuurid ei saanud eelmise aasta jaheda suve tõttu õigeaegselt salve. Sel kevadel nädalaid kestnud põud aga annab põhjust arvata, et kombainid aetakse põllule juba juulikuus. Nii jõuab talirapsi külviks põllud korrektselt ja õigeaegselt ette valmistada.

Sordiaretajad on talirapsiga tublit tööd ja vaeva näinud ja järjest tuleb tootmisesse uusi ja paremaid sorte. Suurest hulgast parimate väljavalimiseks tasub meenutada eelmise hooaja katseandmeid. Baltic Agro korraldas koostöös Kuusiku Katsekeskusega kokku 10 hektaril tootmispõllul 9 talirapsi sordi võrdluskatse (vaata kasvutehnoloogiat). Need olid hübriidsortidest Minerva, Fencer, Sherpa, Atora ja DK Exalte, poolkääbus DK Seax, Clearfield sordid DK Impression CL ja DK Imistar CL ning liinsort Aixer.

Kõrge saagikuse juures on oluline näitaja ka seemnete õlisisaldus, kuna sellest oleneb lõplik kokkuostuhind. Liinsort Aixer on tuntud hea talvekindluse ja kõrge õlisisalduse poolest. Nii oli Aixer nimetatud üheksast sordist kõrgeima õlisisaldusega (50,3%) ning sellest tingituna andis ka kokkuvõttes kõrgema tulukuse kui teised samaväärse saagikusega sordid.


Katsetulemused

Talirapsi sortide saagikus, õlisaak ja kasum

Üheksast sordist suurima saagikusega (7,2 t/ha) oli kõrgekasvuline sort DK Exalte.

UUS SORT! Juunikuus toimunud Baltic Agro põlluseminaridel tutvustati uut hübriidsorti DK Exterrier. Sellele sordile on iseloomulik jõuline sügisene areng ning õitsemine on tal hilisem kui sordil DK Exalte, kuid parema talvekindluse tõttu võib loota veelgi kõrgemat saagitaset. Mõlemal sordil on tagatud kõtrade avanemiskindlus.

Kõrge õlisisaldusega (47,9%) jäi katses silma sort Atora. Väga hea talvekindlusega ning suurepärase stressitaluvusega keskvarajane sort kasvatab pikad kõdrad, mis loobki aluse kõrgeks saagipotentsiaaliks ja seemnete õlisisalduseks.

UUS SORT! Selleks sügiseks on valida uutest sortidest veel Syngenta hübriidsort SY Annabella, mis käesoleva aasta katses Kuusiku Katsekeskuses oli silmapaistvalt hea talvekindlusega. Annabella on aeglasema arenguga nii sügisel kui kevadel.


Clearfield rapsisordid

Vastavalt vajadusele, oma põldude umbrohtumust ja sügisest pritsimisvõimsust teades, on talirapsi tavatehnoloogia kõrval võimalik valida Clearfield-tehnoloogia.

Sügis 2017. Vasakul Clearfield tehnoloogia, kus umbrohud tõrjuti ühe pritsimiskorraga 8.09.2017 (Clamox 2,0 l/ha + Dash 1,0 l/ha). Paremal tavatehnoloogia, kus pärast külvi pritsiti mullaherbitsiid (14.08.17) Butisan Avant 2,0 l/ha + mullamärgaja Terra Oil 0,2 l/ha ning 08.09.17 ristõieliste tõrjeks Salsa 20g + Kemiwett Plus 0,1 l/ha. Kuna viimane pritsimine jäi hiljaks ning väga vihmane sügis andis põldrõikale hoogu juurde, siis umbrohi jõudis sügisel veel õitsedagi. Pea meeles! Salsa mõju on kõige efektiivsem, kui seda kasutada väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini.

Clearfield-sortidest on varasemalt teada kõrgekasvuline DK Impression CL ja poolkääbushübriid DK Imistar CL. Sordil DK Impression CL oli möödunud aastal korraldatud katses kõrge saagikuse (6,8 t/ha) ja õlisisalduse (48,2%) tõttu suurim õlisaak - 3,3 t/ha. See sort on tänavu põlluseminaride raames kasvamas nii Luunja Mõisa kui Koplimäe Agro maadel. Sügisel maha märgitud ruutmeetrite alusel oli talvitumine väga hea, vastavalt 100% ja 97%.

UUS SORT! Sel sügisel on võimalus valida uus Rapooli kõrgekasvuline ja suure saagipotentsiaaliga Clearfield-sort Phoenix CL, mis on kiire kasvuga nii sügisel kui kevadel.

2017. a katses saagikuselt teine tulemus (7,0 t/ha) saadi poolkääbushübriidilt DK Seax. Sel kevadel tuli suviviljade külvi vahel nii mõnelegi traktorile järele haakida hoopis taimekaitseprits, sest kevadel kiire kasvuga talirapsi sortidel oli kätte jõudnud kasvureguleerimise aeg. Poolkääbused kasvavad nii sügisel kui kevadel aeglasemalt, kuid suvel saavad tänu kiirele kasvule valmis varem kui kõrgekasvulised hübriidid. Poolkääbused on madala biomassiga ning väga hea talvekindlusega ka karmi talve puhul.

Möödunud hooajal kasvasid ettevõtte Haage Agro põllul kõrvuti poolkääbushübriidid DK Sequoia ja DK Seax. Uuem sort DK Seax oli kevadel veelgi aeglasema arenguga kui DK Sequoia, kuid koristamisküpsus saabus varem. Seemnete 9% niiskusesisalduse juures olid saagikused mõlemal 5 t/ha, kuid sordil DK Seax oli 1,3% võrra kõrgem õlisisaldus (43,74%) ja sellest tingituna ka mõnikümmend eurot suurem tulukus.


Kasv ja saagikus

Rapsisortide võrdlusVasakul kevadel kiirekasvuline sort Minerva, keskel DK Impression CL ja paremal kevadel aeglase arenguga DK Seax. Foto 30.04.2018.

Nii saagikuselt kui tulukuselt parimad kolm talirapsi sorti (DK Exalte, DK Impression CL ja DK Seax) annavad põhjust ümber lükata senini laialt levinud valearvamust, et Clearfield talirapsi sordid ja poolkääbussordid on madalama saagikusega kui tavahübriidsordid. Saagikuselt kolme parimat sorti iseloomustab ka geneetiline omadus, millega on tagatud suurem kõtrade avanemiskindlus. See annab võimaluse olla koristamiskonveieri organiseerimisel paindlikum, sest ei ole karta väga kerget kõtrade avanemist ja seemnete varisemist.


Külviaeg

Poolkääbushübriidid (DK Seax, DK Sequoia, DK Imistar CL) sobivad varasemaks külviks. Sügisel kiire algarenguga sortidele on sobivaks külvipäevaks augusti keskpaik ja kuu teine pool, vara külvates võib nende sortide puhul tekkida vajadus sügisel kahekordseks kasvureguleerimiseks.

BOKS kasvatustehnoloogia leping

Ostes talirapsi seemned Baltic Agrost, on võimalik täiendavalt maandada talirapsi talvitumise riske, sõlmides talirapsi kasvatustehnoloogia lepingu. Leping tagab jagatud riski Baltic Agro ja põllumajandustootja vahel rapsi täieliku hävimise puhul kevadeks. Kui taliraps on arenenud ja pritsitud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning ebasoodsa talvitumise tõttu hävinenud, hüvitab Baltic Agro kevadel omalt poolt 50% sügisel kasutatud herbitsiidi ja seemne kogusest. Täpsemaid tingimusi küsi piirkondlikult müügiesindajalt.

Generic placeholder image

Kasv kevadel

Vasakul kevadel kiirekasvuline sort Minerva, keskel DK Impression CL ja paremal kevadel aeglase arenguga DK Seax. Foto 30.04.2018.

Generic placeholder image

Clearfield tehnoloogia

Sügis 2017. Vasakul Clearfield tehnoloogia, kus umbrohud tõrjuti ühe pritsimiskorraga, paremal mullaherbitsiidi ja Salsaga pritsitud tavatehnoloogia.

Generic placeholder image

Hoolime koos

Kas oled juba märganud roosasid silopalle?

Prev Next