Talivilja seemnete puhtimine

Taliteraviljade puhtimine on esmane, soodsaim ja tõhusaim kaitse tärkavale orasele nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhuga levivate haigustekitajate vastu.

Baltic Agro pakub taliviljade puhtimiseks puhiseid Baytan Trio (1,5-2 l/t), Celest Trio (1,5-2 l/t) ja Vibrance Duo (2 l/t).


2018 katsetulemus!

Vibrance Duo lisaeeliseks on soodne mõju juurestiku arengule. Tugevam ja tervem juurestik omastab mullast tõhusamalt toiteelemente ja vett. Käesoleval pikalt kestnud kuumal, kuival ja stressirohkel kasvuaastal tähendas võimsam juurestik suurt eelist. Seda tõestas ka Kuusiku Katsekeskusega koostöös korraldatud katse. Puhisega Vibrance Duo puhitud põllu osal kasvanud taimedel oli suurem ja pikem juuremass ning tulemuseks 500 kg/ha suurem saagikus ning 75 eurot suurem puhastu

Taimed Kuusikul 18.04.2018

18.04.2018 Kuusiku Katsekeskus. Talinisu 'Skagen'. Vasakul puhis Celest Trio 1,5 l/t, paremal puhis Vibrance Duo 2,0 l/t.

 
Kuusiku katse tulemused

Katse tulemused. Talinisu 'Skagen' saagikus (kg/ha) ja puhastulu


Puhtimine lisaainetega

Puhtimisvahendile on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid. Selleks sobivad järgmised mikroelementide, aminohapete ja orgaaniliste hapete segud:

  • Humistar sisaldab humiinhappeid. Need loovad seemne ümber soodsa keskkonna, mis ühtlustab ja kiirendab seemnete idanemist, taimede tärkamist ja juurestiku algarengut. Kulunorm 2,0 l/t.
  • Ruter AA sisaldab rohkesti vabu aminohappeid, makro- ja mikroelemente. Vedelväetises sisalduv fosfor, kaalium ja molübdeen aktiveerivad idandi juurestiku kiiret algarengut, mis tagab toitainete edasise kiirema omastamisvõime ja tugeva taimiku arengu. Kulunorm 2,0 l/t.
  • Tradecorp AZ sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu – EDTA kelaatidena ja lisaks B, Mo. Tradecorp AZ on lubatud kasutada ka mahetootmises. Kulunorm 150-200 g/t.
  • BioStart sisaldab mikroorganismide segu, mis soodustab seemnete idanemist, kaitseb taimi mulla kaudu levivate patogeensete mikroobide eest, toetab õhulämmastiku sidumist ning muudab kaaliumi ja raskesti lahustuva fosfori taimedele paremini kätte saadavaks. BioStart on lubatud kasutamiseks ka mahetootmises. Kulunorm 0,5-1,0 l/t.

2018 katsetulemus!

Selle aasta koristatud katsete põhjal võib öelda, et lisaainetega puhtimine tasus end igati ära. Parimad tulemused saadi eelpool nimetatud lisaainete kombinatsioonidega, mis aitasid kaasa juurestiku arengule. Näiteks tõi ettevõttes Luunja Mõis suurima puhastulu variant (Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t), kus juba sügisel, kuu aega pärast külvamist, oli selle katsevariandi taimedel silmnähtavalt võimsam juurekava.

Taimed 12.10.2017
12.10.2017 talinisu Julius. Vasakul kontroll (Baytan Trio) ja paremal Baytan Trio + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha.

Kevadel taimede juurestiku võrdlemisel oli sellel variandil kasvanud taimi ja nende juurestikke keeruline üksteisest eraldada ning mullast puhastada, sest struktuursete ühendite siduvus juurestikuga oli väga tugev. See parandas mulla õhustatavust ja vee kinnipidamise võimet. Tugeva juurestiku arenemise tagas asjaolu, et Humistar lagundab fosfori lahustumatuid vorme ning muudab need taimedele kättesaadavaks.

Taimed 16.04.2018
16.04.2018 talinisu Julius. Vasakul kontroll (Baytan Trio) ja paremal Baytan Trio + Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha.


Saagi koristamisel selgus, et kulutused lisaainetele tasusid end kümnekordselt ära. Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t variant andis ettevõttes Luunja Mõis hektarilt 340 kg enamsaaki ja 51 eurot puhastulu ning ettevõttes Koplimäe Agro 31 eurot puhastulu.

Puhtimiskatse tulemused
Lisaainetega puhtimisel saadud enamsaak (kg/ha) ja puhastulu (eur/ha) hektari kohta
*Tasuvusarvestustes on kasutatud toidunisu hinda 160 eur/t.


Kuusiku katse

Lisaainetega puhtimise katse korraldasime ka Kuusiku Katsekeskuses talinisuga Skagen ning puhisega Vibrance Duo 2,0 l/t. Ka selles katses andis variant Ruter AA 2,0 l/t + Humistar 2,0 l/t korraliku enamsaagi. Sama tegi ka katsesse võetud uus lisaaine, humiin- ja fulvohapete preparaat HumiPro. Parima tulemuse - suurima enamsaagi ja tulukuse - andis aga Vibrance Duole lisatud BioStart ja Tradecorp AZ.

Kuusiku katse tulemused
Talinisu 'Skagen' saagikused (t/ha) erinevate lisaainetega puhtimisel.


BioStarti saladus

Toitainete ja vee kättesaamine mullast kuuma, kuiva ja stressi tõttu oli sel aastal tugevalt raskendatud. BioStarti sisaldava kombinatsiooni edu tagasid selles olevad mükoriisaseened, mis toimivad kui taime juure pikendused, parandades vee ja toiteelementide kättesaadavust mullast. Bakterid tegutsevad taime juuretsoonis, kus parandavad taime toitumist, muutes kaaliumi, õhulämmastiku ja raskesti lahustuva fosfori taimedele kättesaadavaks. Positiivne mõju kestab kogu vegetatsiooniperioodi vältel. BioStardiga töödeldud katsevariandil oli võrseid taime kohta rohkem kui teistel variantidel, lisaks sellele oli kevadel võrsumine varasem kui teistel.