Talirapsi kasvuaegsed tööd

Esimesena külvatud talirapsid olid väga ebaühtlase tärkamisega. Olukorda on parandanud sajune taasiseseisvuspäev. Kuna taimik on veel pisike ja lehepinda vähe, siis võimalus taimede algarengule kaasa aitamiseks on pritsimine kasvustimulaatoriga Ruter AA kulunormiga 2,0 l/ha või mikroorganisme sisaldava preparaadiga BioSpektrum 0,5 l/ha, mille mõju taimedele ja mullale on pikaajaline.


Varise ja umbrohtude tõrje

Tärganud odra varisHästi ja ühtlaselt on tärganud aga teraviljavaris. Teraviljaoras pärsib oluliselt rapsi arengut ja kasvu. Sobivateks toodeteks on kõrreliste tõrjeks mõeldud herbitsiidid, nagu Agil 100 EC (0,5-1,0 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 l/ha), Leopard (1,0-1,5 l/ha). Mitmeaastaste kõrreliste tõrjel (harilik orashein) tuleb kasutada kõrgemaid kulunorme.

Ristõieliste umbrohtude tõrjeks soovitame kasutada Salsat 15-25 g/ha ning pritsimisel kindlasti jälgida umbrohtude kasvu. Optimaalne aeg on umbrohtude idulehe staadiumist kuni 2 pärislehe faasini. Kasutamine suurematel umbrohtudel on võimalik üksnes põldsinepi puhul (4 lehte).

Tõrjutud ja tõrjumata umbrohud Vasakul: sügisel tõrjumata ristõielised umbrohud on talvega välja läinud, kuid sügisene konkurents jättis jälje talirapsi talvitumisele. Paremal: sügisel tõrjutud ristõielised umbrohud, talirapsi talvitumine 100%. Fotod 11.04.2018 Luunja Mõis OÜ.


Clearfield põllud

Kriitilise pilguga tasub üle vaadata ka Clearfield talirapsi põllud. Soe ilm annab teraviljaorasele kasvuhoogu ja kindlasti ei või tõrje tegemist jätta liiga hiljaks ning lootma jääda Clamoxi mõjule. Teraviljaoras kurnab tugevalt rapsitaimi, mistõttu on otstarbekam teraviljavarisest kasvama läinud oras ära tõrjuda eraldi töökäiguga (Agil 100 EC, Targa Super, Leopard). Sellisel juhul saab rahulikult ära oodata herbitsiidi Clamox tegemiseks kõige optimaalsema aja – umbrohtude 2-3 lehe faasi. Nii saab tõrjutud ka hiljem, teise rindena kasvama läinud oras ja pole võimatu ühildamine kasvureguleerimisega. Meeles tuleb pidada, et herbitsiidi Clamox 2,0 l/ha efektiivsuse parandamiseks tuleb alati paaki lisada märgaja Dash normiga 1,0 l/ha.


Kasvu reguleerimine

Talirapsi puhul on oluline jälgida, et taime kasvukuhik ei tõuseks mullapinnast liiga kõrgele. Sellise, nn ülekasvanud taime talvekindlus ja kevadine taastusvõime on märksa nõrgem. Hea talvitumise ja haiguste leviku pidurdamise eelduseks on taimede kasvu reguleerimine. Eesmärk on peatada taimede pikkuskasv - nii suureneb taime juurekaela läbimõõt ja paraneb juurestiku areng. Enne talve saabumist peaks rapsil olema 8-12 lehte ja juurekael võimalikult maapinna lähedal läbimõõduga 8-12 mm. Lumi katab madalamat kompaktset taime paremini ja kaitseb tuule ning külma kahjustuste eest. Talirapsi kasvu reguleerimiseks soovitame kasvuregulaatoreid Caryx või Juventus 90. Caryxi soovituslik kulunorm sügisel 0,7-1,4 l/ha. Pritsimine teostada ajavahemikul 3. lehe või lehepaari lahti rullumisest kuni leheroseti moodustumiseni. Juventuse kulunorm talvekindluse suurendamiseks ja fomoosi tõrjeks 0,5-0,8 l/ha 4-6 pärislehe faasis. Kulunormi võib lihtsamalt arvestada nõnda: Caryxit 0,15 l rapsitaime lehe kohta või Juventust 0,1 liitrit lehe kohta.


Nälkjad ja teod

Tigudest lahti!Talirapsid on tärkamas ning kuni nelja pärislehe faasini on nälkjate ja tigude kahjustamise kõige ohtlikum aeg. Eriti soodne on see soojade ja niiskete augustiilmade korral. Juhul, kui põllul on näha tühikuid või haukamisjälgedega taimi, tuleks tähele panna, kas mullaosakeste alla on peitunud nälkjaid või tigusid. Tõrjeks soovitame kasutada Medel graanuleid või Sluxx HP graanuleid normiga 7 kg/ha.


Talvekindluse parandamine

Esimesed julged ilmaennustajad prognoosivad pärast taolist kuuma suve väga külma talve. Ilmastiku muutmine on võimatu, küll aga saame külve kindlustada omapoolsete agrotehniliste võtetega. Talirapsi sügisesest taimiku arengust sõltub oluliselt nii talvitumine kui ka kogu järgmise aasta saagipotentsiaal. Rapsi puhul peaks olema tagatud võtmetähtsusega fosfori ja kaaliumi ning mikroelementidest mangaani, boori, raua ja magneesiumi kättesaadavus. Sügisel soovitame paagisegusse koos kasvuregulaatoriga või Clearfield herbitsiidiga lisada taimede kasvu ja juurestiku arengut soodustavaid toiteelemente alljärgnevate täiendväetiste näol:

  • Trafos Mg B Mn Fe (P2O5 395 g/l, K2O 263 g/l; MgO 4,2 g/l, B 2,1 g/l, Mn EDTA 1,4 g/l, Fe EDTA 1,4 g/l) – Sisaldab olulise tähtsusega mikroelementidele ja magneesiumile lisaks ebasoodsates kasvutingimustes (nt jahedates ja liigniisketes tingimustes) hästi omastatavat fosforit, samuti kaaliumi. Fosforil on selles faasis tähtis roll juurestiku arengul. Fosfor on taimes kiiresti liikuva fosfiitfosforina, mis parandab lämmastiku ainevahetust, toetab Mg ja Mn omastamist, intensiivistab fotosünteesi. Piisav kaalium taimes soodustab suhkrute ja süsivesikute moodustumist, mis omakorda aitab tagada parema vastupidavuse temperatuuride kõikumisele, parema talvekindluse. Kulunorm 2 l/ha.

  • YaraVita Brassitrel Pro (N 69 g/l; MgO 118 g/l; Ca 89 g/l; B 60g/l; Mn 70 g/l; Mo 4 g/l) - Rapsile võtmemikroelemente ja magneesiumi sisaldav suspensioonkontsentraat. Toiteelemendid on tootes tasakaalustatud vahekorras nagu need sisalduvad taimes endas. Soovituslik kulunorm 2-3 l/ha.

Talvekindluse saavutamisel on väga oluline roll booril. Sügisene boorivajadus on 200-300 g/ha. Selle katab boori vedelväetis Tradebor (150 g/l) või Tradebor Mo (105 g/l). Tooted sobivad paagisegusse koos kasvuregulaatoriga või Clearfield herbitsiidiga. Enne püsivalt külmade ilmade tulekut on oluline, et taimekudedes oleks piisavalt kaaliumi, mis suurendab kuivaine ja suhkruvarude sisaldust taimes. Seega veelgi parema talvekindluse eesmärgil soovitame anda kõrge kaaliumisisaldusega vedelväetist Final K 2,0-3,0 l/ha enne püsivate öökülmade saabumist.

Generic placeholder image

Taliviljade väetamine

Sobiva lahenduse leiad YaraMila tootesarjast

Prev Next