Teraviljade talvekindluse parandamine

Möödunud aasta sügisel oli taliteraviljade olukord tunduvalt parem kui praegusel hetkel. Madalad temperatuurid on pidurdanud taimede arengut. Seetõttu tasuks igakülgselt panustada taimede turgutamisse ning talvekindluse parandamisse. Kui taimekaitseprits veel põldudel tiire teeb, siis soovitame mõelda mõnede toiteelementide peale, mida taimede talvekindluse parandamiseks paagisegusse lisada.

Fosfor on selliste jahedate ja vihmaste ilmadega taimedele mullast raskesti kättesaadav element. Hetkel on aga ülioluline, et taimedel areneks välja tugev juurestik. Seega tuleb talivilju toetada lehekaudse pritsimisega. Kaalium tagab taimede parema vastupidavuse temperatuuride kõikumisele ning parandab seeläbi talvitumist. Sobivateks toodeteks on PK-vedelväetised Trafos Mg B Mn Fe ja Trafos Mg Mn. Kulunorm on 1,0-1,5 l/ha ja parimaks pritsimise ajaks on 3-4-5 lehe faas.


Katsetulemus!

Sügisene väetamine TrafosegaKäesoleva aasta juulikuu viimastel päevadel koristati Eeriksaare Talu FIE talinisu põllul Baltic Agro katse, mille eesmärgiks oli hinnata PK-vedelväetise Trafos Mg B Mn Fe mõju kultuuri saagikusele.

Katsealal kasutati Trafost kokku kolmel korral:

  1. sügisel oktoobri teises pooles koos haigustõrjega 1,3 l/ha,
  2. kevadel 26. aprillil segus kasvuregulaatori ning umbrohutõrjega 1,5 l/ha ja
  3. sama normiga ka 15. mail koos haigustõrjega.

Katsekoristusel oli märgata, et nö. kontrollala, millel ei kasutatud Trafos Mg B Mn Fe, oli lamandunud, samas kui ülejäänud põld oli püsti. Trafos sisaldab taimes hästi liikuvat fosforit, mis soodustab juurestiku arengut. Tugev, hargnenud juurestik vähendab ka taimiku lamandumist. Lisaks aitab kaalium kaasa tugeva kõrre arengule. Trafos Mg B Mn Fe tõi mainitud katses enamsaaki 580 kg/ha ja puhastulu 51,5 eur/ha.

Leheväetise katse Mahukaal, kg/hl Proteiin, % Kleepvalk, % Langemisarv, sek
Kontroll 79,7 11,5 22,5 297
Trafos Mg B Mn Fe 81,4 11,8 23,4 300

Kaaliumi ja mangaani vajalikkus

Kaaliumi pritsimine enne püsivate öökülmade saabumist suurendab taimekudedes suhkrute ja süsivesikute sisaldust, mis omakorda parandab talvekindlust. Sobivaks tooteks on vedel kaaliumväetis Final K. Ajaliselt sobib hästi kokku fungitsiidi pritsimise ajaga. Soovituslik kulunorm 2,0 l/ha.

Kahel järjestikusel aastal on häid tulemusi näidanud ka teraviljade sügisene pritsimine mangaaniga. Mangaan soodustab taimede võrsumist ning just sügisel arenenud võrsed määravad taliteraviljade saagipotentsiaali. Lisaks sellele parandab eelnimetatud element talvekindlust ja vastupanuvõimet haigustele.

Katsetulemus!

Sügisene väetamine kaaliumi ja mangaanigaKuusiku Katsekeskuses läbi viidud katses hinnati sügisese täiendväetamise mõju talinisu Skagen saagikusele. Möödunud sügisel kasutatud täiendväetised mangaankelaat Tradecorp Mn ja kaalium-vedelväetis Final K tõid korralikud enamsaagid. Värsked mullaproovid näitasid mullas nii kaaliumi kui ka mangaani osas madalat taset. 2018.a. sügisel laotati väetis YaraMila 7-20-28 + S, B, Mg 240 kg/ha. Täiendväetised pritsiti 15. oktoobril koos herbitsiidiga. Mõlemad täiendväetised andsid üle tonni enamsaaki hektarilt ning suure puhastulu (vt graafikut).

Sarnane katse korraldati 2017. aastal taliodral (Kuusiku KK), kus sügisel kasutatud mangaankelaat Tradecorp Mn ja fosfor-kaalium vedelväetis Trafos Mg-Mn andsid korraliku enamsaagi: vastavalt 1,6 ja 1,5 tonni hektari kohta. Produktiivseid võrseid taime kohta oli töödeldud variandis 2-3 tk enam kui kontrollvariandil, kõrgem oli ka 1000 tera kaal.

Taliviljade kiiremaks ja ühtlasemaks tärkamiseks ning juurestiku arengu toetamiseks on soovitatav herbitsiidiga (Komplet, Flight Forte, Legacy Pro, Legacy 500 SC) pritsima minnes lisada paagisegusse Ruter AA 2,0 l/ha ja Humistar 2,0 l/ha. 

Meeldetuletus

Kas oled juba kursis, et Põllumajandusameti taimekaitsevahendite registrist on kustutatud järgmised tooted:

  • Salsa - ajapikendus müügiks kuni 06.03.2020 ja ajapikendus põllumeestele kasutamiseks kuni 06.03.2021
  • Danadim - ajapikendus müügiks 31.12.2019 ja kasutamiseks 30.06.2020
  • Plenum - ajapikendus müügiks 30.10.2019 ja kasutamiseks 30.01.2020

Kauba müügikogused on piiratud ja seepärast võta ühendust oma piirkondliku müügiesindajaga, et tagada piisav varu 2020 hooajaks.

Veel täna saad esitada Bayeri kampaania ankeedi ning osta BASFi kampaania tooteid!