Bumper 25 EC (registrist kustutatud; lubatud müüa kuni 01.08.2019 ja kasutada kuni 19.03.2020)

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks kaeral, tali- ja suviodral, suvi-ja talinisul, rukkil ning kõrreliste heintaimede seemnepõldudel ja golfimurul.

Toime

Preparaat toimib haigestunud taimedele ravivalt, tõrjub haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub profülaktiliselt, aidates ära hoida uut nakatumist.

Kasutamisjuhend

Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.

Talinisu

Kulunorm on 0,5 l/ha. Jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni. Ooteaeg 30 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Suvinisu

Kulunorm 0,5 l/ha. Jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni. Ooteaeg 30 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Tali- ja suvioder

Kulunorm 0,5 l/ha. Jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Ooteaeg 30 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Kaer

Kulunorm 0,5 l/ha. Jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Ooteaeg 30 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Talirukis

Kulunorm 0,5 l/ha. Jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Ooteaeg 30 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud

Kulunorm 0,5 l/ha. Ooteaeg 20 päeva. Lubatud on pritsida üks kord aastas.

Golfimuru

Kulunorm 1,0 l/ha. Tööoode 5 päeva. Lubatud on pritsida maksimaalselt 2 korda aastas.

Paagisegud
Bumper 25 EC-d võib segada enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaadiumis.

Vee kogus 200-300 l/ha
Toimeaine propikonasool 250 g/l
Pakend 5 l, emulsioonikonsentraat
Tootja ADAMA Makhteshim Ltd.