Opera N

Süsteemne fungitsiid, mis omab kaitsvat ja ravivat toimet seenhaiguste vastu teraviljadel ja maisil.

Toime

Opera N on kahte toimeainet sisaldav süsteemne fungitsiid. Püraklostrobiin annab tõhusa pikaajalise ja ühtlase kaitse kogu lehe pinnale, nii lehtede ülemisele kui alumisele poolele. Võimalikku varajast nakatumist saab vältida ennetava pritsimisega ajal, kui seene eosed on langenud lehele. Edasist seene levikut lehe sisemusse on võimalik takistada nakatumisjärgse tõrjega. Epoksikonasool omab kaitsvat ja ravivat toimet, pärast nakatumist peatab ta kiiresti ja efektiivselt seene kudede kasvu ja leviku. 

Kasutamisjuhend

Haiguste tugeva surve korral on efektiivsuse tõstmiseks soovitatav lisada erineva toimeviisiga fungitsiide.

Teraviljad

Kulunorm 1,0-2,0 l/ha. Lubatud on pritsida maksimaalselt kaks korda intervalliga 21 päeva. Ooteaeg 35 päeva. Suvi- ja talinisu võib pritsida kasvufaas 30–65 (kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni), suvi- ja taliotra, rukist, tritikalet ja kaera kasvufaasis 30–59 (kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni).

Tali- ja suvinisu: kasutatakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) rooste, nisu-pruunlaiksuse (DTR) ja septorioosi tõrjeks. Hilisemal pritsimisel kasvufaasis 49-59 (viljatupe avanemisest kuni loomise lõpuni) viljapeadel levivate haiguste tõrjeks soovitatakse Opera N kasutada kulunormiga 1,0 l/ha.

Talioder, -rukis ja -tritikale: kasutatakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) jahukaste, äärislaiksuse, rooste ja võrklaiksuse ning tritikalel ka septorioosi tõrjeks. 

Suvioder ja kaer: kasutatakse nakatumise alguses (profülaktiliselt) jahukaste, äärislaiksuse, rooste ja võrklaiksuse ning kaera pruunlaiksuse tõrjeks.

Mais

Kulunorm 1,2 l/ha. Lubatud on pritsida maksimaalselt 1 kord. Pritsida alates lehestiku haiguste ründe alguses. Viimane pritsimine tuleb teha enne koristust kasvufaasis 51 (tõlviku loomise alguseni). Maisi võib pritsida kasvufaasis 32–51 (2. varresõlm kuni tõlviku loomise alguseni).

Paagisegu
Opera N-i võib segada fungitsiididega Bell, Comet, Juventus 90, Opus, Tango Super, insektitsiidiga Fastac ning kasvuregulaatoritega Cycocel ja Terpal. Segu tuleb kasutada koheselt valmistamise järel.

 

Vee kogus 150-250 l/ha
Toimeaine püraklostrobiin 85 g/l + epoksikonasool 62,5 g/l
Pakend 5 l, suspoemulsioon
Tootja BASF SE