Soovitused maisisilo tootmiseks

Maisisilo põhilisteks eelisteks rohusilo ees on suur saagikus, kuivaine suur energiasisaldus ja mõõdukas tärklisesisaldus, ent seda ainult õige tehnoloogia korral.


Õige koristusaeg

Soojad temperatuurid on maisi kasvuks soodsad. Maisisilo toiteväärtus sõltub palju maisi koristusaegsest vegetatsioonistaadiumist. Kasvatajate jaoks on kõige suurem probleem õige koristusaja leidmine.
Maisi küpsuse määramineOptimaalne kuivaine sisaldus peab jääma vahemikku 30-35%.

Kuidas kindlaks teha kas nüüd on õige aeg?

Jaluta põllule vähemalt 5-10 m põlluservast, murra tõlvik pooleks ning vaata tõlviku piimajoont. 1/3 terast peab olema piimküpsuse faasis ja 2/3 vahaküpsuse faasis. Kindluse mõttes on õige ka tera pigistada: õige koristusküpsus on saavutatud siis, kui maisitera pigistamisel on sisuks nn "vedel juust".

Kasuta kindlustuslisandit

Maisil on kõrge suhkrute sisaldus ja tänu sellele fermenteerub maisisilo kergesti ja kiiresti. Seetõttu on otstarbekas kasutada bioloogilisi silokindlustuslisandeid. Lalsil Fresh HC tagab maisisilo aeroobse stabiilsuse avamisjärgselt, hoides ära kuumenemise pärast siloaugu avamist.

Maisisilo peab enne söötmist laskma pikemat aega sileeruda. Mida suurem on silo kuivaine- ja tärklisesisaldus, seda pikem peaks olema sileerumise aeg enne söötmist. Maisilo on stabiilne 30 päeva möödudes, kuid soovitame siiski lasta silol sileeruda 60 päeva.

Lalsil Fresh HC I LallemandLalsil Fresh HC tagatud koostis ja omadused

Lalsil Fresh HC on veega segunev, mittekorrodeeruv ja mittemürgine pulber. Silokindlustuslisand sisaldab bakterit Lactobacillus buchneri NCIMB 40788 kontsentratsioonis vähemalt 3,00 x 1011 cfu/g.

Teaduslikult on tõestatud, et Lalsil Fresh suurendab maisisilo aeroobset stabiilsust. Samuti on Lalsil Freshiga töödeldud silod jahedamad.

Maisisilo aeroobne stabiilsus Lalsil Freshiga
Silo temperatuur välistemperatuuri 28°C juures
Silo temperatuur välistemperatuuri 28°C juures

Õige niitekõrgus

MaisisiloMaisi taime varre alumisel puitunud osal on mustuse, erinevate pärmseente ja bakterite eosed, liiga madala lõikekõrguse puhul satuvad need silohoidlasse. Iga kõrgemalt lõigatud sentimeeter suurendab maisisilo energiasisaldust, kuid vähendab saagikust. Optimaalne lõikekõrgus on 30 cm, niimoodi saavutatakse kompromiss saagikuse ja kvaliteedi vahel.

Heksli pikkus

Optimaalne heksli pikkus on 1-1,5 cm. Mida kõrgem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus, seda lühem peaks heksel olema.
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kõik maisiterad saaksid muljutud ja purustatud - see on oluline maisisilo hea seeduvuse tagamiseks.

Tallamine

Silo tallamise tihedus

Korralik tallamine on vajalik kiire anaeroobsuse saavutamiseks, et vähendada toitainete kadusid. Mida suurem on koristatava haljasmassi kuivaine sisaldus ja pikem heksel, seda intensiivsem peaks olema tallamine.

Tehnika arengu ja võimsate masinatega kasutamisel on tekkinud olukord, kus värske massi hoidlasse transportimine on väga kiire. Tallamise jaoks tuleb siiski leida aega, üks võimalus on täita paralleelselt kahte hoidlat. Sellisel juhul on traktoritel piisavalt aega rahulikult oma tööd teha. Maksimaalne värske massi kihi paksus ei tohiks olla üle 20 cm.
Tallamise eesmärgiks on silomassi tihedus 240 kg/m3.

Tabelis on väljatoodud kuivaine kaod sõltuvalt silo tihedusest 180 päeva peale hoidla sulgemist.

Katmine

Kattekile all kasuta õhukest aluskilet, mis kopeerib silomassi pinda ja tagab anaeroobsuse. 
Küljekilede kasutamine vähendab silo riknemist ja aitab säilitada silohoidla seinu.
Ära hoidmaks lindude kahjustusi, kata hoidla spetsiaalse kattevõrguga. Soodsamaks lahenduseks on rehvide peale asetada spetsiaalne linnuvõrk.

Hea teada!

Maisisilo peaksime laskma enne söötmist pikemat aega sileeruda kui rohusilo.

Mida suurem on silo kuivaine- ja tärklisesisaldus, seda pikem peaks olema sileerumise aeg enne söötmist.

MaisisiloMaisisilo lisamisel ratsiooni saame vähendada teravilja osakaalu lehmade söötmisel. Samas tuleb maisisilo söötmisel pöörata tähelepanu selle madalale proteiini- ja kaltsiumisisaldusele, suurele puhverdusvõimele ja efektiivse kiu vähesusele. Mäletsemise soodustamiseks peaks ratsioon kindlasti sisaldama heina või põhku. Vähese proteiinisisalduse tõttu tuleb kasutada rohkem proteiinsöötasid, kuid ka sel juhul võib puudu jääda vatsas lõhustuvast proteiinist. Seda, kas söödaratsioonis on vatsabakteritele kättesaadav energia ja proteiin tasakaalus, näitab vatsa proteiinibilanss (VPB). Mikroobse proteiini sünteesi maksimeerimiseks ja vatsas toimuvate hüdrolüüsi- ja sünteesiprotsesside optimeerimiseks peaks VPB olema 0. Kuna maisisilo on kaltsiumivaene, tuleb reeglina kaltsiumit täiendavalt ratsiooni lisada.

Vatsa proteiinibilansi tasakaalustamiseks ratsioonis saab kasutada uureat (karbamiidi), mis täielikult vatsas lõhustub ja on vastabakteritele kiirelt ja hästi kättesaadavaks lämmastikuallikaks. Uureat lisatakse ratsiooni ainult vastavalt vajadusele ning söödetakse kas jõusööda, täisratsioonilise segasööda või osaratsioonilise segasööda koostises. Uurea söötmisel peab arvestama, et see ei sisalda metaboliseeruvat proteiini, kogu uurea proteiin on vatsas lõhustuv ning seda saavad kasutada ainult vatsabakterid. Baltic Agro tootevalikus on täiendsöödad, mis sisaldavad nii uureat kui kaltsiumit suhtega 80:20.