Kinto Plus

Puhtimisvahend  teraviljaseemnete töötlemiseks mullas ja seemnetega levivate haiguste tõrjeks.

Toime

Kinto Plus sisaldab kolme erinevat toimeainet. Fluksapüroksaad toimib molekulaarsel tasemel inhibeerides suksinaat dehüdrogenaasi ensüümi tegevust. Tritikonasooli peamine toime on häirida sterooli sünteesi, toimeaine on demetülatsiooni inhibiitor. Fludioksoniil häirib osmoosi signaali ülekannet. Fludioksoniil on kontaktne pikaajalise toimega fungitsiid, mis liigub osaliselt seemnetesse ja idulehe kasvukuhikusse. 

Kinto Plus on hea mõjuga järgmiste seemnetega levivate haiguste vastu: nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici), nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici), odra-lendnõgi (Ustilago segetum var. nuda), Ustilago segetum var. Hordei, Fusarioos (Fusarium liigid), lumiseen (Monographella nivalis), odra-triiptõbi (Pyrenophera gramina), tüfuloos (Typhula incarnata), rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta).

Kasutamisjuhend

Kinto Plus kasutatakse enne seemnete töötlemist eeskirjade kohaselt kalibreeritud ja kontrollitud puhtimisseadmes, millega saab hästi segada ja seemned ühtlaselt katta.  Enne kasutamist alati puhasta ja kontrolli puhtimisseadme korrasolek. 

Kulunorm tali- ja suvinisul ning tali- ja suviodral on 150 ml/100 kg seemnetele ja talirukkil ja talitritikalel 120-150 ml/100 kg seemnetele.

 

Toimeaine

fluksapüroksaad 33,3 g/l, tritikonasool 33,3 g/l, fludioksoniil 33,3 g/l

Pakend 10 l, 200 l, suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks (FS)
Tootja Basf