Kevadine täiendväetamine

Teravilja, rapsi ja liblikõieliste kultuuride lehekaudne väetamine mahetootmises

Lehekaudsel täiendväetamisel on märkimisväärne roll põllukultuuride saagi moodustumisel ja kvaliteedi tagamisel. Sellega ei saa täielikult korvata puudulikku põhiväetamist, aga elementide puuduse mõju saagile ja kvaliteedile on võimalik lehtede kaudu väetamisega ennetada ning mangaani puhul ka korrigeerida.

Teraviljad

Kevadel soovitame taimi külmast tingitud stressist välja tulekul toetada, kasutades aminohappelise koostisega preparaate nagu Fylloton ja Delfan Plus. Fylloton’i näol on tegemist taimsetel aminohapetel ja merevetikal põhineva biostimulaatoriga. Fylloton aitab taastuda abiootilisest stressist ning kiirendada vegetatiivse kasvu taastumist. Delfan Plus sisaldab 18 taime ainevahetuses erinevat funktsiooni täitvat L-ɑ-aminohapet (sh proliin). Delfan Plus on ka orgaanilise lämmastiku allikaks, varustades taimi kiiresti imenduva lämmastikuga, kui kasvustressist ülesaamine nõuab muidu taimelt täiendavat energiat.

Toiteeelementide vajadus

Teraviljad vajavad lisaks lämmastikule (N), fosforile (P) ja kaaliumile (K) ka väävlit (S), magneesiumi (Mg), mangaani (Mn), vaske (Cu) ja tsinki (Zn).

Väävel soodustab õitsemist, produktiivvõrsete moodustumist ja viljumist, lisaks paraneb väävliga koosmõjus lämmastiku omastatavus mullast 15-25%. Väävel mõjutab otseselt ka saagi kvaliteeti – proteiini ja kleepvalgu sisaldust. EPSO Top sisaldab sulfaadi vormis täielikult vees lahustuvat väävlit ja magneesiumi. Magneesium on oluline element fotosünteesi protsessis ja, nagu ka väävel, taimede metabolismis. Koos väävliga aitavad nad kaasa fosfori ja lämmastiku omastamisele ning parandavad saagikust ja kvaliteeti. Kuni 30% kogu taime magneesiumi sisaldusest kuulub klorofülli koostisesse, puudus kasvuperioodil vähendab fotosünteesi intensiivsust. Lisaks tekib kloroos ning viljumine on häiritud.

Mikroelemendid

Mangaan, vask ja tsink on teraviljadele tähtsad mikroelemendid võrsumise faasis. Mangaan on oluline element võrsumise soodustamiseks, mis otseselt mõjutab saagikust ja kvaliteeti. Oluline roll on ka fotosünteesiks vajaliku klorofülli sünteesimisel, lisaks soodustab ta aminohapete ja valkude sünteesi. Samuti võimaldab mangaan taimedel kasutada teisi toitaineid optimaalselt, aktiveerides mitmeid tähtsaid ainevahetusreaktsioone.

Suurim on mangaani vajadus võrsumise ja kõrsumise perioodil. Kui mullas on mangaani puudus suur, siis soovitame korduvalt lehekaudselt mangaaniga pritsida, sest tegemist on taimes halvasti liikuva elemendiga. Kõige tundlikumad on mangaani puudusele kaer ja nisu. Mangaani puuduse ennetamiseks ning parandamiseks soovitame tooteid Tradecorp AZ (Cu, Mn, Zn, Fe EDTA kelaatidena), Tradecorp Mn või Tradecorp Zn Mn. Kõigi kolme toote puhul on tegemist vees hästi lahustuvate ning kiire mõjuga EDTA kelaatidega, mis on juba väikestes normides kasutades hästi efektiivsed.

Vasel on oluline roll teravilja seisukindluse parandamisel, soodustades taimedes ligniini teket. Nii nagu mangaanil, on ka vasel oluline roll võrsumise soodustamisel. Lisaks sellele suurendab ta terade arvu pähikus ja parandab kvaliteedinäitajaid. Kaitseb klorofülli enneaegse lagunemise eest ja tänu sellele püsivad taimede lehed kauem rohelised. Vasepuuduse korral jäävad pähikud kas täiesti tühjaks või täituvad osaliselt ning see mõjutab otseselt saagikust. Defitsiiti on võimalik ennetada lehtede kaudu väetamisega võrsumise faasis, kasutades Tradecorp Cu või Tradecorp AZ.

Tsink toetab aminohapete ja valkude sünteesi, mõjutab terades proteiinisisaldust, elavdab kasvuhormoonide ainevahetust ning stimuleerib juurte ja kogu taime kasvu. Tsingi puudusel aeglustub lehtede areng ja seetõttu väheneb fotosünteesi pind. Taim salvestab vähem valgust, soojust ja õhulämmastikku, mis omakorda toob kaasa saagikuse languse ja kvaliteedi halvenemise. Puudus võrsumise, kõrsumise faasis vähendab terade arvu pähikus ja tulemuseks on madal saagikus. Kõige tundlikumad on tsingi puudusele kaer, rukis ja oder. Võrsumise faasis sobivad tsingi puuduse ennetamiseks Tradecorp AZ ja Tradecorp Zn. Tsink on nisule oluliseks elemendiks veel lipulehe faasis, sest siis aitab tsink kaasa proteiini sisalduse tõstmisele terades. Sobivaks tooteks lipulehe faasis pritsimiseks on Tradecorp Zn.

Uudse tootena on Baltic Agro tootevalikus vedelväetis ZM-Grow - segu mikrotoitainetest, tsingist ja mangaanist, ning tähtsatest taime toiteelementidest kaaliumist ja väävlist. Toode on taimekasvatajatele välja töötatud grupi Soome põllumajandustootjate poolt. 3-lehe faasist kuni lipuleheni on soovitatav teravilju pritsida normiga 2-3 l/ha.

Katsetulemused

Täiendväetamise mõju hindamiseks viis Baltic Agro koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega läbi katse, mille käigus hinnati lehekaudse väetamise mõju talinisu Skagen saagikusele (Joonis 1).

  1. Võrsumise faasis oluliste mikroelementide puuduse ennetamiseks ja taimede vegetatiivse kasvu kiirendamiseks pritsiti taimi 08.05.2018 Tradecorp AZ’i ja Fylloton’iga.
  2. Intensiivse kasvu ajal, kõrsumise faasis, magneesiumi Mg ja väävli S puuduse ennetamiseks ja abiootilisele stressile vastupanuvõime suurendamiseks pritsiti 28.05.2018 EPSO Combitop’i ja Delfan Plus'iga (abiootilisele stressile vastupanuvõime suurendamiseks).
  3. Saagi kvaliteedi parandamise eesmärgil pritsiti lipulehe faasis 04.06.2018 EPSO Combitop’i ja Delfan Plus’iga.

Aminohapete kasutamine segudes aitas taimi rohelisena hoida ja leevendas põuast tingitud stressi. Täiendväetatud variant oli visuaalselt elujõulisem, põuale vastupidavam ning andis 350 kg/ha enamsaaki. Lehekaudse väetamisega on võimalik enamsaaki saada, aga see ei korva puudulikku põhiväetamist. Kui NPK vajadus on üle keskmise suur, siis tuleb see põhiväetamisega mullas tasakaalu viia.

Täiendväetamise katse tulemused

Joonis 1. Täiendväetamise mõju talinisu Skagen saagikusele.

Õlikultuurid

Rapsi ja rüpsi puhul tuleks täiendväetamise juures tähelepanu pöörata boorile (B), väävlile (S), magneesiumile (Mg) ja molübdeenile (Mo). Boor tagab ühtlase saagikuse ja saagi valmimise ning suurendab õli sisaldust seemnetes. Sobivateks toodeteks on Tradebor, Tradebor Mo või Phylgreen B, Mo. Parim aeg boori andmiseks on roseti faasis ja varsumise alguses. Molübdeeni puuduse korral on häiritud külgvõrsete, kõtrade ja seemnete moodustumine, seeläbi kannatab ka õli sisaldus ning saagikus. Molübdeenil on tähtis osa ka õietolmu moodustumisel.

Magneesiumi ja väävli puuduse ennetamiseks soovitame EPSO Microtop’i roseti faasist kuni õitsemiseni. Sisaldab vähesel määral ka boori ja mangaani. Väävel mõjutab taimede kasvu kogu vegetatsiooniperioodi vältel ja õitsemise eelselt aitab õlikultuuridel tagada kõrgema õlisisalduse seemnetes. Lisaks eelpool mainitud fotosünteesi intensiivistamisele soodustab magneesium juurekava arengut ja seeläbi parandab taimede toitainete ja vee kättesaadavust mullast.

Liblikõielised

Põldoale ja -hernele olulisteks toiteelementideks on boor (B), molübdeen (Mo) ja kaalium (K). Molübdeen on oluline liblikõieliste kultuuride juurtel olevate mügarbakterite arenguks, sest need mügarbakterid muudavad õhulämmastiku (N2) taimedele omastatavateks nitraatideks (NO3). Molübdeen soodustab ka õiepungade moodustumist. Alates 8 lehest kuni õitsemiseni soovitame pritsida merevetika ekstrakti sisaldava tootega Phylgreen B, Mo. Tegemist on merevetika ekstraktiga, mis on valmistatud Iirimaa looderannikult koristatud pruunvetikast Ascophyllum nodosum. Sisaldab taimedele olulisi mikro- ja makrotoitaineid, liitsuhkruid, antioksüdante ja vitamiine, aitab parandada toitainete omastamist, soodustada taimede kasvu, õitsemist, viljade moodustumist ja kvaliteeti.

Liblikõielised kultuurid vajavad kaaliumi peaaegu kaks korda enam kui lämmastikku, mistõttu pärast õitsemist soovitame pritsida kaaliumit sisaldava vedelväetisega Final eKo.

Vaata veel

Generic placeholder image

ZM-Grow

Maatalous Konemessut 2018 kuldmedaliga pärjatud uudistoode

Prev Next