Suvivilja võrsumise soodustamine

Hooaeg on täies hoos ning sobilik on rääkida suviteraviljade võrsumisest. Suviviljad, eelkõige suvinisu, on äärmiselt tagasihoidlikud võrsujad, mistõttu on oluline sundida taimik tugevamalt võrsuma ning ka juurestikku arendama. Suvinisu vajab külgvõrsete tugevamaks arenguks kasvuregulaatorit.

Varajases kasvufaasis (BBCH 25-29) kasvuregulaatorite kasutamine aitab tugevdada ja arendada juurekava ning soodustab uute võrsete arengut, samal ajal ühtlustades võrsete kasvu. Oluline on, et kõrvalvõrsetest kasvaksid tugevad saaki andvad produktiivvõrsed. Arenenum ja sügavamale ulatuv juurestik aitab taimikul keerulistes tingimustes paremini toime tulla ning mullast efektiivsemalt toitaineid ja vett omastada, eriti just põuastel aastatel. Tugev juurestik vähendab ka teraviljade lamandumisriski.


Kasvuregulaatorid

Võrsumise soodustamiseks ning juurestiku tugevamaks arenguks soovitame kasutada kasvuregulaatorit Cycocel 750, mille toimeaineks on kloromekvaatkloriid või etüültrineksapakki sisaldavat Moddus Start'i. Kasvuregulaatorite kasutamisel on oluline silmas pidada, et päevane keskmine õhutemperatuur peaks olema vähemalt +8..+10 ℃. Moddus Starti on lubatud kasutada ka juba alates +5 ℃. Pritsida ei tohiks stressis taimi või kui on oodata öökülma.

Varajases faasis kasutatuna omab Moddus Start ka rohendavat mõju, mis on oluline saagi moodustumise seisukohalt, sest tõuseb ka taimede fotosünteesi aktiivsus. Cycocel 750 ja Moddus Starti võib ka kokku segada, kui vähendada toodete kulunormi.

Katsetulemused

Möödunud hooajal andis Koplimäe Agros läbi viidud katses Moddus Start’i kasutamine suviodra Iron võrsumisfaasis enamsaaki 520 kg/ha (joonis 1). Moddus Start aktiveerib narmasjuurte kasvu ja hargnemist. 2018. aasta põuastes tingimustes aitas see oluliselt paremini taimedel mullast vajalikku niiskust ja toitaineid kätte saada ning tõi kõrgema saagikuse.

Katsetulemus Moddus Start 0,3 l/ha

Joonis 1. Moddus Start 0,3 l/ha kasutamise mõju suviodra Iron saagikusele (t/ha)

Mikroelemendid mullas

Koos kasvuregulaatoritega soovitame pritseringi kaasata ka leheväetised. Võrsumise faasis on teraviljadele olulised mikroelemendid vask, tsink ja mangaan. Mikroelementide kättesaadavus mullast sõltub paljudest tingimustest (pH, ilmastik, mullaniiskus, teiste elementide kontsentratsioon mullas, mullastruktuur) ning tihti ei suuda taim neid mullast piisavalt omastada. Enamik mikroelementidest pole niisketes, jahedates oludes taimedele mullast kättesaadavad ning ka pikalt kestvad kuivad ja põuased olud raskendavad näiteks mangaani omastamist. Mangaan ja tsink on raskesti omastatavad ka turvasmuldadel. Arvestada tuleb ka erinevate toiteelementide vastastikuse mõjuga. Näiteks fosforirikastes muldades pärsivad fosfaadid mullast vase ja tsingi omastamist, muutes need lahustumatuks.

Ka muldade happesus on oluline toitainete omastamist mõjutav tegur. Happelistes muldades on pärsitud mitmete toiteelementide omastamine. Kuid defitsiiditunnused võivad taimikul tekkida ka kõrge pH tasemega muldades. Lubjarikastes muldades on pärsitud boori, tsingi ja mangaani omastamine. Määravaid tegureid on mitmeid ning väetamise planeerimine on lihtsam, kui on olemas andmed mikroelementide sisalduse kohta mullas. See aitab puudusnähte ennetada, sest meeles tuleb pidada, et toiteelemendi puuduse sümptomite esinemine on kindel märk saagikaost.

Leheväetamine

Mikroelementide puudusnähtude ennetamiseks soovitame väetiseid EDTA kelaatidena, mis on taimede poolt paremini omastatavad.

Vask

Vase puuduse ennetamiseks sobib Tradecorp Cu, kulunormiga 0,5-1 kg/ha. Vask soodustab võrsumist ning pritsimine tuleb teraviljadel ära teha kindlasti võrsumise faasis, sest hiljem pritsides on kasutegur madal. Vasel on oluline roll täita fotosünteesis, tagades klorofülli stabiilsuse ning aeglustades selle lagunemist. Vask soodustab ka valkude ainevahetust, suurendab terade arvu pähikus ning nende proteiinisisaldust. Lisaks aktiveerib vask taimedes ensüüme, mis osalevad ligniini tootmises, tänu millele on taimed lamandumiskindlamad. Vase puudusel võib saagikadu ulatuda kuni 1,5 t/ha.

Mangaan

Mangaan on samuti oluline mikroelement võrsumise soodustamiseks, samuti on tal tähtis roll fotosünteesis ning mitmetes taime ainevahetusprotsessides. Mangaan aitab parandada ka taimede stressitaluvust. Kui mangaani puudus mullas on suur, siis on vajalik korduv pritsimine, sest mangaan liigub taimekudedes väga halvasti ja puudus ilmneb teatud aja möödudes uuesti. Mangaani vajab taim rohkem just võrsumise ja kõrsumise perioodil. Mangaani puuduse ennetamiseks ja leevendamiseks soovitame kasutada Tradecorp Mn 0,5-1 kg/ha võrsumisest lipulehe ilmumiseni.

Tsink

Mangaani ja tsinki saab anda koos, kasutades toodet Tradecorp Zn Mn. Tsink on oluline komponent mitmetes ensüümides ning osaleb kasvuhormoonide tootmises ja sõlmevahede pikenemises. Tsingi puudus võrsumise faasis tingib lehtede kasvu ja juurestiku arengu aeglustumise. Selle tulemusel väheneb fotosünteesiv pind ning kannatab saagikus, lisaks väheneb terade arv pähikus. Tsingipuudus lipulehe faasis mõjutab saagi kvaliteeti, vähendades proteiinisisaldust. Tsingipuuduse ennetamiseks soovitame kasutada Tradecorp Zn 0,5-1 kg/ha võrsumise ja lipulehe faasis.

Kõigi nelja toote puhul on tegemist vees hästi lahustuvate ning kiire mõjuga EDTA kelaatidega, mis on juba väikestes kogustes kasutades efektiivsed.

Paagisegusse soovitame lisada eelpool käsitletud taimekaitsevahendite ja täiendväetistega koos vabade aminohapete segu Delfan Plus. Vabad aminohapped tagavad kiirema ja efektiivsema toitainete imendumise läbi rakuseinte ja liikuvuse taimes, teisalt leevendavad nad taimekaitsevahendite võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid. Taim säästab energiat abiootilise stressi tingimustes, taastudes stressist kiiremini.

UUS! Leheanalüüsid

Sel hooajal oleme koostöös ettevõttega Yara Eesti alustanud taime lehtedest toitainete sisalduse määramisega. Kõrge ja kvaliteetse saagi saamiseks on oluline arvestada iga saaki limiteeriva faktoriga. Leheproovi tulemus annab meile infot toitainete sisalduse kohta lehtede korjamise ajahetkel. Yara Megalab tulemuste ja erinevate toitainete puuduste kohta loe lähemalt Baltic Agro blogist.

Loe blogiartiklit