Flurostar 180

Selektiivne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, talitritikales, talirukkis ja maisis.

Toime

Toimeaine fluroksüpüür mõjub taimedele peamiselt lehtede kaudu. FLUROSTAR 180 toime ei sõltu õhuniiskusest.

Tõrjutavad olulised umbrohud: roomav madar (Galium aparine), põld-lõosilm (Myosotis arvensis), vesihein (Stellaria media), põld-konnatatar (Fallopia convolvulus), verev iminõges (Lamium purpureum), erilehine linnurohi (Polygonum aviculare)

Kasutamisjuhend

Parim aeg on toodet kasutada kui temperatuur on üle 12° C. Pritsida ei ole soovitatav kui kultuur on stressist nõrgestatud kas põua, liigniiskuse või väga kõrge temperatuuri tõttu või kui pritsimisjärgselt on oodata külmaperioodi.

Kulunorm sõltub kultuurist ja selle kasvufaasist ning jääb vahemikku 0,3-0,8 l/ha.

Talinisu, talioder, talitritikale, rukis

Kultuuri kasvufaasis alates 3 kõrvalvõrsest kuni võrsumise lõpuni (BBCH 23-29) on kulunorm 0,46 l/ha.  Pritsides kõrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 30-39), on kulunorm 0,66 l/ha ning viljatupe paisumisest kuni viljatupe lahti keerdumiseni (BBCH 40-45) 0,8 l/ha.

Suvinisu, suvioder

Kultuuri kasvufaasis võrsumise algusest kuni võrsumise lõpuni (BBCH 20-29) on kulunorm 0,46 l/ha ning kõrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (BBCH 30-39)  0,6 l/ha.

Mais

Pritsides maisi alates kolmandast lehest kuni kuuenda leheni (BBCH 13-16), on kulunorm  0,3 l/ha.

Ooteaeg: teraviljadel 60 päeva ning maisil 90 päeva.

Tähelepanu! FLUROSTAR 180-ga pritsitud põllult pärit põhku ega muud taimset materjali ei tohi kasutada kasvuhoones ega komposteerimisel.  Vältige pritsimist tundlike kultuuride vahetus läheduses, nt kartulid.

Paagisegud

FLUROSTAR 180-t võib segada enamike enamlevinud fungitsiidide, insektitsiidide, kasvuregulaatorite ja mikroelementidega. Enne kasutamist loe märgistust ning veendu paagisegu sobivuses.

Vee kogus 100-300 L/ha
Toimeaine fluroksüpüür 180 g/l (18,37% w/w)
Pakend 5L, emulsioonikontsentraat (EC)
Tootja Globachem N.V.